մաթեմատիկա

խնդիր 746

ա) Ինքնաթիռը քանի՞ կմ կթռչի 3 ժամում,եթե նրա թռիչքի արագությունը լինի 800կմ/ժ:

3 x 800= 2400կմ

բ) Որքան ճանապարհ կանցնի կրիան 10 րոպեում,եթե նրա շարժման արագությունը 12 մ/ր է:

12 x 10= 120մ/ր

գ) Որքան ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թռիչքի պահից 15 վ հետո,եթե նրա թռիչքի արագությունը 8կմ/վ է:

8 x 15=120կմ

խնդիր 747

Հաշվել մեքենայի և գնացքի 4 ժամում անցած ճանապարհները, և լրացնել աղյուսակը, եթե ավտոմեքենան այդ ժամանակահատվածում անցել է 90կմ/ժ արագգությամբ, իսկ գնացքը՝ 85կմ/ժ:

Անվանումը                ժամանակ            արագություն               ճանապարհ

Ավտոմեքենա        _4_____90կմ/ժ                    _____360կմ___________

Գնացք_              _  _   _    4_______________85կմ/ժ                ____340կմ/ժ__________

Խնդիր 748

ա) Ավտոմեքենան 90կմ/ժ արագությամբ A քաղաքից գնում է դեպի 360 կմ հեռավորության վրա գտնվող B քաղաքը: A քաղաքից դուրս գալուց 3 ժամ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքից:

3 x 90=270

360- 270=90

Պատ. 90 կմ

բ) Հեծյալը 130մ/ր արագությամբ A վայրից գնում է նրանից 5կմ 300մ հեռավորության վրա գտնվող B վայրը: Որքա՞ն ճանապարհ կունենա նա դեռ անցնելու շարժվելուց 30 րոպե հետո:

130 x 30= 3900մ կամ 3կմ 900մ

5300մ-3900մ= 1400մ կամ 1կմ 400մ

Պատ.1կմ 400 մ

խնդիր 750

A վայրից հակադիր ուղղություններով շարժվեցին 2 մեքենա: Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 2 ժամ հետո, եթե մեքենաներից մեկի արագությունը 60կմ/ժ է, մյուսինը ՝75կմ/ժ:

2 x 60 = 120

2 x 75 = 150

150-120=30

Պատ. 30 կմ

753.

ա) Հաշվել թե որքա՞ն ջուր է հոսում ծորակից 4 ժամում,գիտենալով, որ 1 ժամում հոսում է 245լ:

4 x 245= 980

բ) Եթե ծորակից 1 ժամում հոսում է 210 լ ջուր,ապա քանի՞ ժամում կլցվի 3150 լ տարողությամբ լողավազանն այդ ծորակով:

3150 : 210=15

756. Քանի՞ հավասար քանակությամբ կոնֆետ պարունակող խմբերի կարելի է բաժանել 42 կոնֆետը:

42:2,3,6,7,14 -6 խմբի

757. Արտագրիր և լրացրու բաց թողնված թվերն ու թվանշանները:

ա) 2հազ․+3հ․+1մ․=2301                  3000+100+60+5=3165

4հազ․+8հ․+3տ․+8մ․=4838        3×10000+5×10+2×1=30052

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s