մաթեմատիկա

1.Գտնել այն թիվը ,որն համապատասխանում է 1 տասհազարյակ+9հազ. +8 հարյուրյակ + 2 միավոր կարգային գումարելիների գումարին:

1)19812   2)19012    3)19802   4)19120
Պատասխան․ 19802

2.Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը,եթե նրա ձախից կցագրենք 6:

1) 6 անգամ   2) 6000 անգամ   3) 60 հազարով   4) 60000 անգամ
Պատասխան․ 60 հազարով

3. Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացվի 3-ով:

1) 3 անգամ կմեծանա
2) 3-ով կփոքրանա
3) 3-ով կմեծանա
4) 30 անգ.կմեծանա
Պատասխան 3-ով կմեծանա

4.Ընտրի՛ր այն թիվը,որը վանդակի փոխարեն դնելով` կստանաս ճիշտ անհավասարություն`
30տ 8ց <30տ □կգ

1)8կգ
2)15կգ
3)950 կգ
4)59կգ
Պատասխան․ 950կգ

5.Որտե՞ղ են անվանական մեծությունները դասավորված նվազման կարգով:

1) 9տ, 7տ, 16տ, 5ց, 25տ
2) 8տ3կգ, 9ց, 15տ9ց, 8կգ
3) 3ժ56ր, 4ժ, 3օր, 5ժ, 4օր
4) 6կմ, 7մ, 20դմ, 20սմ, 10մմ
Պատասխան․6կմ, 7մ, 20դմ, 20սմ, 10մմ

6.Գտի՛ր այն թիվը, որի մեկ ութերորդ մասը հավասար է 29-ի:

1) 266   2) 160   3) 232   4) 265
Պատասխան․ 232

7. 3ժ 25ր-ն արտահայտի՛ր րոպեներով:

1) 209ր   2) 250ր   3) 205ր   4) 2500ր
Պատասխան․ 205ր

8. 5կմ 20դմ-ն արտահայտի՛ր մետրերով:

1)5002մ
2)5020մ
3)5200մ
4)502մ
Պատասխան․ 5002մ

9.Ուղղանկյան պարագիծը 84սմ է: Գտի՛ր նրա լայնությունը, եթե երկարությունը 34սմ է։

1)16սմ
2) 8սմ
3) 6սմ
4) 9սմ
Պատասխան․ 8սմ

11. 48սմ երկարությամբ մետաղալարից կառուցեցին խորանարդիկ: Ինչքա՞ն էր նրա կողմի երկարությունը:

Պատ՝ 4սմ
12.Կազմի՛ր արտահայտություն և լուծիր` 625-ը մեծացրու՛ 5 անգամ, գումարի՛ր 25 և արդյունքը բաժանիր 10-ի:

Պատ.`(625×5+25):10=315

13. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը: 7174:34×43-50×16

Պատասխան. 8273

14.Փակագծերը դի՛ր այնպես,որ ստացվի ճիշտ հավասարություն:

40 × (18 – 9): 3= 120
15.Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո գրի՛ր ևս 3 թիվ:
2; 3; 5; 9;17,33,65

16.Հայրը հավաքեց 30 արկղ խնձոր,իսկ որդին`25 արկղ:Հայրը հավաքել էր 40 կգ ավելի, քան որդին: Ինչքա՞ն էր հավաքել որդին,եթե յուրաքանչյուր արկղում նույն քանակությամբ խնձոր է տեղավորվում:

Պատ.` 200կգ

17.Ուղղանկյան կողմերից մեկը մյուսից 6 սմ-ով մեծ է,իսկ այդ կողմերի գումարը 34սմ է: Գտնել ուղղանկյան մակերեսը:

Պատ.` 280սմ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s