մաթեմատիկա

Սեպտեմբերի 15-18
Տնային առաջադրանքների փաթեթ

Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը

1․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 848778 թվի գրառման մեջ։

848778=800000+40000+8000+700+70+8 (6)
2․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 1234789 թվի գրառման մեջ։

1000000+200000+30000+4000+700+80+9(7)
3․ Քանի՞ թվանշան կգործածվի տասներկու էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու
համար։ Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ։
Կարգեր։ Կարգային միավորներ
4․ Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում․
 735_3
 1096_4
 30672_5
 8_1
5․ Հետևյալ թվերը ներկայացված են կարգային
գումարելիների գումարի տեսքով։ Ինչպիսի՞ն կլինեն դրանց
դիրքային գրառումները․

6․ Հետևյալ թվերը գրի՛ կարգային գումարելիների գումարի
տեսքով․
 734-700+300+4
 40550-40000+500+50
 671000-600000+70000+1000

մաթեմատիկա

Սեպտեմբերի 15-18
Տնային առաջադրանքների փաթեթ

Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը

1․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 848778 թվի գրառման մեջ։

848778= 800000+40000+8000+700+70+8 (6 թվանշան)
2․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 1234789 թվի գրառման մեջ։

1234789=1000000+200000+30000+4000+700+80+9 (7թվանշան)
3․ Քանի՞ թվանշան կգործածվի տասներկու էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու
համար։ Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ։
Կարգեր։ Կարգային միավորներ
4․ Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում․
 735( 3)
 1096 (4)
 30672( 5)
 8( 1)
5․ Հետևյալ թվերը ներկայացված են կարգային
գումարելիների գումարի տեսքով։ Ինչպիսի՞ն կլինեն դրանց
դիրքային գրառումները․

6․ Հետևյալ թվերը գրի՛ կարգային գումարելիների գումարի
տեսքով․
 734-700+30+4
 40550-40000+500+50
 671000+600000+70000+1000