մաթեմատիկա

Սեպտեմբերի 15-18
Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը

Հարցեր
1․ Ի՞նչ է թվանշանը։

Թիվ,մաթեմատիկական օբյեկտ, որ օգտագործվում է հաշվարկներիչափումների և համարակալման համար։ 


2․ Քանի՞ թվանշան է գործածվում թվերի գրառման համար։
0-ից-9

3․ Ինչպե՞ս են կոչվում և որտե՞ղ են ստեղծվել այն թվանշանները, որոնք մենք գործածում
ենք։

Թվանշանները, որոնք մենք գործածում ենք, ստեղծվել են Հնդկաստանում
մեր թվարկության առաջին դարերում։ Հիմա դրանք կոչվում են
արաբական, քանի որ արաբների միջոցով է ուսյալ աշխարհը,


4․ Այժմ գործածվող թվանշաններից բացի՝ ուրիշ ի՞նչ թվանշաններ են ձեզ հայտնի։
Առաջադրանքներ

մեզ հայտնի են հռոմեական թվանշաներ
5․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 8306388 թվի գրառման մեջ։

8000000+300000+6000+300+80+8 (6)
6․Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 14865 թվի գրառման մեջ։

10000+4000+800+60+5 (5)
7․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 999999 թվի գրառման մեջ։

900000+90000+9000+900+90+9 (6)
8․ Չհրկիզվող պահարանը բացելու համար անհրաժեշտ է իմանալ նրա գաղտնագիրը, որը
կազմված է երեք տարբեր թվանշաններից։ Գրե՛ք այն բոլոր հնարավոր գաղտնագրերը, որոնք
կազմված են 0, 1, 2 թվանշաններից։

120-201-102-210
9․ Քանի՞ թվանշան կգործածվի տասնհինգ էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու համար։

1-ից-30
Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ։
Կարգեր։ Կարգային միավորներ
10․ Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում․
 536-3
 25-2
 7-1
 8394-4
 956630-6


11․ Հետևյալ թվերը ներկայացված են կարգային
գումարելիների գումարի տեսքով։ Ինչպիսի՞ն կլինեն դրանց
դիրքային գրառումները․