բնագիտություն

Հարց 1

Սյունակում լրացրեք տանը, դպրոցում, բակում հանդիպող ձեզ ծանոթ մարմինները և նյութերը՝

մարմիններ-ջուր,մատիտ,գրիչ,սեղան,արև

նյութ-ապակի,երկաթ,փայտ;

Հարց 2

Թվարկե՛ք երկու  նյութ, որոնցից  կարելի է պատրաստել բաժակ, քանոն

քանոն և բաժակ կարելի է պատրաստել փայտից, երկաթից

Հարց  3

Թվարկե՛ք երեք առարկա, որոնք  կարելի է ապակուց պատրաստել:

բաժակ,պատուհան,ափսե

մաթեմատիկա

1․ Ո՞ր թիվն է հաջորդում 148579 թվին։

148580


2․ Ո՞ր թիվն է նախորդում 48547 թվին։

48546


3․ Համեմատի՛ր․
 9999> 9998
 1001000 =1001000
 375648 < 385648
 89337658 < 3321002567
 111111 > 11112


4․ Արեգն իր մտապահած թիվը բազմապատկեց 3-ով, ստացված թվին գումարեց 7 ու
արդյունքը բաժանելով 2-ի ստացավ 20: Գտնել Արեգի մտապահած թիվը:

20×2=40 – 7 = 33      


5․ Հեծյալը պետք է անցնի 140 կմ ճանապարհ։ Նա 3 ժամ ընթացել է՝ յուրաքանչյուր
ժամում անցնելով 20կմ և 4 ժամ՝ յուրաքանչյուր ժամում անցնելով 14կմ։ Հեծյալին
ինչքա՞ն ճանապարհ է մնացել անցնելու։

3×20=60      4×14=56       140-60-56=24


6․ 3 ժամում կառքն անցավ 65կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ 25կմ, երկրորդում՝ 4կմ-ով
պակաս։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ կառքն երրորդ ժամում։

25-4= 21    65-21-25=19


7․ Մի դպրոցում կա 217 աշակերտ, իսկ մյուսում՝ երկու անգամ ավելի։ Երկրորդ
դպրոցում որքանո՞վ ավելի աշակերտ կա, քան առաջինում։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա
երկու դպրոցներում։

217 աշակերտ    3×217=651

մայրենի

շուրջբոլոր-չորս բոլոր, անմիջնորդ-առանց միջնորդի, հանդարտ-խաղաղ, ծածուկ-թաքուն, գոցել -ծածկել:

դարձվածքներ

 գլուխ տալ -խոնահրվել, գլուխ ջարդել-մի բանի համար շատ մտածել,

գլուխ իջեցնել- ենթարկվել ,գլուխ քաշել-նայել