մաթեմատիկա

Պարապմունք 16

Դասարանական առաջադրանքներ

1Աննան գնեց 10 տուփ քաղցրավենիք՝ յուրաքանչյուրը 1600դրամով, և 5միանման տորթ։ Այդ ամենի համար վճարեց 36000դրամ։ Աննան քանի՞ դրամ վճարեց մեկ տորթի համար։

Լուծում՝ 1600×10=16000   36000-16000=20000 20000:5=4000

Պատասխան՝ մեկ տորթի համար վճարել է 4000 դրամ։

2. Դահլիճում կա 20 կարգ։ Երբ յուրաքանչյուր կարգում եղած տեղերի քանակը ավելացրին 5-ով, դահլիճի բոլոր տեղերի քանակը դարձավ 540։ Սկզբում քանի՞ տեղ կար յուրաքանչյուր կարգում։

Լուծում՝ 20×5=100  540-100=440 440։20=22

Պատասխան՝ սկզբում յուրաքանչյուր կարգում կար 22 տեղ։

3.Աղջիկը 2 տարեկան է։ Հայրը նրանից մեծ է 30 տարով։ Քանի՞ անգամ է հայրը մեծ աղջկանից։ Հայրն աղջկանից քանի՞ անգամ մեծ կլինի 4 տարի անց։

Լուծում՝ 30+2=32    32:2=16

Պատասխան ՝ հայրը աղջկանից մեծ է 16 անգամ։

4.Մի արտադրամասում կար 53 հաստոց, իսկ մյուսում՝ 12-ով ավելի։ Երկրորդ արտադրամասում ավելացրին ևս 17 հաստոց։ Ընդամենը քանի՞ հաստոց եղավ երկու արտադրամասերում։ Կփոխվի՞ արդյոք հաստոցների այդ քանակը, եթե հաստոցներն ավելացնեն առաջին արտադրամասում։

Լուծում՝ 53+12=65    65+17=82      53+82=135     

Պատասխան՝ 135 հաստոց, չի փոխվի

Տնային առաջադրանքներ

1 Գրքում կա 532 էջ։ Տղան ամեն օր կարդում է 37 էջ։ Կկարողանա՞  նա կարդալ ամբողջ գիրքը 2 շաբաթում։

2×7=14    14×37=518   532 > 518

Պատասխան՝ չի կարողանա

2 Հացի գործարան պետք է տանել 240տ ալյուր։ Բեռնատար մեքենայում տեղավորվում է 3տ ալյուր։ Քանի՞ մեքենա կպահանջվի, եթե յուրաքանչյուր մեքենան կարող  է կատարել 4 ուղերթ։

3×4=12     240:12=20

Պատասխան՝ կպահանջվի 20 մեքենա։

русский язык

Воспитание в разных культурах

В разных обществах существуют разные системы и традиции воспитания.

В Англии, например, считается, что родительская любовь и забота вредят ребёнку. Баловать детей – значит портить их. Англичане с детства приучаются к самостоятельности и ответственности.

В Японии же принято ни в чём не ограничивать детей. В первые годы жизни им ничего не запрещают, не давая повода для слёз. Японцы стараются больше хвалить, чем наказывать малышей. Они окружены любовью и заботой. Детей учат уважать старших и быть преданными семье. В воспитании ребёнка традиционно принимают участие все члены семьи.

В современной испанской семье обычно бывает один ребёнок, который становится предметом обожания для родителей. Ему позволено всё: его не ругают, разрешают капризничать и шуметь. На него не повышают голос, постоянно целуют и играют с ним.

Словарь:

 • воспитание – դաստիարակություն
 • забота – հոգատարություն
 • баловать – երես տալ
 • ответственность – պատասխանատվություն
 • ограничивать – սահմանափակել

Послетекстовые задания

.

 1. Какие традиции воспитания существуют в Англии, Японии и Испании?

В Англии, например, считается, что родительская любовь и забота вредят ребёнку. Баловать детей – значит портить их. Англичане с детства приучаются к самостоятельности и ответственности.

В Японии же принято ни в чём не ограничивать детей. 

 испанской семье обычно бывает один ребёнок,Ему позволено всё:

 1. Какая модель воспитания вам больше нравится и почему?
 2. мне нравится наша армянская воспитания
 3. Расскажите об особенностях воспитания в Армении
 4. надо уважать взрослых

Մաթեմատիկա 15

1. Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

 • 8‧(7+5)=8×7+x5=556+40=96
 • 4‧(91+64)=4×91+4×64=364+256=620
 • (375+58) ‧2= 357×2+58×2-750+116=866
 • (119+32) ‧100= 119×100+32×100=11900+3200=15100

2.Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․

Օրինակներ՝

19440+19460=194(40+60)=194100=19400

16480-16430=164(80-30)=16450=8200

 • 132‧70+70‧68 = 70x(132+68) =70×200=14000
 • 973‧37-27‧37= 37x(973-27)= 37×946 =35002
 • 388‧99+12‧99 =99x(388+12)=99×400=39600
 • 462·120-462·70 462x(120-70)= 462×50=23100

3. Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․

Օրինակներ՝

19440+19450+19410=194(40+50+10)=194100=19400

16480-16420-16410=164(80-20-10)=16450=8200

 • 251·256+251·122+251·34 =251x(256+122+34)= 251×412=103412
 • 361·145+361·53+361·52=361x(145+53+52)=361×250=90250
 • 164·243-164·53-164·9 = 164x(243-53-9)=164×181=29684

4.Մարդատար գնացքը կազմված է 16 վագոնից, որորնցից յուրաքանչյուրում կա 56 տեղ։ Քանի՞ ազատ տեղ է մնացել, եթե գնացք է նստել 837 ուղևոր։

16×56=896     896-837=59

5 Առաջին գրքում կա 256 էջ, երկրորդում՝ 80 էջով ավելի, իսկ երրորդում՝ երկրորդից 112 էջով ավելի։ Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում։

256+80=326       326+112=438

Տնային առաջադրանքներ

1.Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

 • 6‧(9+6)= 6×9+6×6 = 54+36=90
 • (37+5)‧20= 37×20+5×20=740+100=840
 • (10-3)‧11= 10×11-3×11= 110-33= 77
 • (11-9)‧12= 11×12-9×12=132-108=24

2. Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․

 • 7‧3+7‧5+7‧2=7x(3+5+2)=7×10=70
 • 4‧9+4‧11+4‧3=36+44+12=92
 • 25‧2+25‧3+25‧5=25x(2+3+5)=25×10=250
 • 32‧16+32‧4+32‧5=32x(16+4+5)= 32×25=800

3.  Եթե թիվը գումարենք ինքն իրեն և ավելացնենք 15, կստանանք 137։ Ո՞րն է այդ թիվը։

137-15=122      122:2= 61

русский язык

Моя семья – это семь «Я»

Словарь:

 • мастерская — արհեստանոց
 • переживать — մտահոգվել
 • студент — ուսանող
 • преданный — հավատարիմ
 • принимать гостей — հյուրեր ընդունել

Послетекстовые задания

Ответьте на вопросы:

 1. Большая ли семья у мальчика?
 2. в семье живут семеро
 3. О ком именно рассказал автор? Что вы о них узнали?
 4. папа инжинер мама учительница брат студент младший брат с сестрой школьники
 5. Почему Джека считают частью семьи?
 6. потаму что он очень преданный

բնագիտություն

Հարցեր

 1. Ինչո՞վ են տարբերվում պարզ և բարդ նյութերը

Մեկից ավելի քիմիական տարրերի ատոմներից կազմված նյութերը կոչվում են բարդ:

Օրինակ՝ ածխաթթու գազը կամ ջուրը բարդ նյութեր են: Առաջինը կազմված է ածխածին և թթվածին, երկրորդը՝ ջրածին և թթվածին տարրե­րի ատոմներից:
Բարդ նյութերն այլ կերպ անվանում են քիմիական միացություններ:

 1. Ի՞նչ հատկություններով կարելի է տարբերել մետաղը ոչ մետաղից:

Մետաղները կարելի է տարբերել ոչ մետաղներից իրենց ընդհանուր հատկություններով: Այսպես՝ մետաղները սովորական պայմաններում պինդ նյութեր են (բացառությամբ սնդիկի, որը հեղուկ է): Մետաղները լավ ջերմաէլեկտրահաղորդիչներ են: Պղնձից, ալյումինից, արծաթից, ոսկուց պատրաստում են հաղորդալարեր: Դրանք պլաստիկ են՝ մաքուր մետաղից պատրաստած ձողը հնարավոր է «ծեծել», դարձնել թիթեղ: Մաքուր վիճա­կում մետաղները սովորաբար փայլուն են:

մայրենի

1.Կազմի՛ր 5 հարց Ստեփան Զորյանի  «Մի գիշեր անտառում» պատմվածքի համար: Գրի՛ր բլոգումդ:

1,ինչի համնար էին տղաները հայտնվել անտառում:

2ինչ ձայներ էր լսում տղան

3.ինչպես պետք է պաշտպանվել գայլից

4ինչու տղան սկսեց լաց լինել

5ինչդասեր քաղեց

.

2. Երբևէ անտառում գիշերե՞լ ես: Եթե այո, ապա պատմի՛ր այդ գիշերվա մասին, իսկ եթե ոչ, ապա պատկերացրո՛ւ, թե գիշերում ես անտառում:  Պատմի՛ր բլոգումդ:

Մի անգամ անտառում

Մենք ընտանիքով հաճախ ենք գնում բնության գիրկ հանգստանալու:Այս անգամ որոշեցինք գնալ գիշերակացով:Գնացինք Լաստիվեր.մի չքնաղ բնություն էր այնտեղ: Ծառերի վրա գեղեցիկ փայտե տնակներ կան կառուցված,քիչ հեռու պարզ գետակ փոքրիկ ջրվեժով:Երեկոյան խարույկ վառեցինք և տեղի զբոսաշրջիկների հետ սկսեցինք երգել կիթառի հնչյունների ներքո:Ինձ համար շատ տպավորիչ եր այդ գեղեցիկ բնությունը:

3.Գրի՛ր տրված բառերի հնչյուններն ու տառերը:

Այսպես՝  որովհետև -8 տառ, 10 հնչյուն

ամենևին-7 տառ,8 հնչյուն

որպեսզի-7տառ 9 հնչյուն

եռանդ-5 տառ6 հնչյոն

թևեր-4տառ 5 հնչնյուն

ճանապարհ-8տառ7հնչյուն

բնագիտություն

Առաջադրանք 1
Թվարկե՛ք 2–ական նյութ, որոնք սովորական պայմաններում հետևյալ վիճակներում են.
ա) պինդ բ) հեղուկ գ) գազային

ա) պինդ-սառույց, երկաթ։ բ) հեղուկ-ջուր, թեյ։ գ) գազային-օդ, գոլորշի։

Առաջադրանք 2
Թվարկե՛ք առնվազն 5 նյութ, որից կարելի է բաժակ պատրաստել։

Ապակի, երկաթ, թուղթ, պլաստիկ, կավ։

Առաջադրանք 3
Առանձնացրեք ստորև տրված նյութերը և տեղադրեք աղյուսակի համապատասխան սյունակներում` պինդ —  հեղուկ  — գազային
Պղինձ, ջուր, կաթ, նավթ, ոսկի, ապակի, թթվածին, գոլորշի, ջրածին, փայտ, պողպատ, արծաթ, ոսկի

 պինդ —  պղինձ, ապակի, փայտ, պողպատ, արծաթ, ոսկի։

հեղուկ  — ջուր, կաթ, նավթ, ջրածին։

գազային — թթվածին, գոլորշի։

:

մաթեմատիկա

 1. Տնային առաջադրանքներ․
  1.Կատարե՛ք գործողությունները․
  • 5‧1+1։1+3‧1-1‧1=1
 2. 1)5×1=5
 3. 2)3×1=3
 4. 3)1×1=1
 5. 4)1։1=1
 6. 5)1+1=2
 7. 6)2+1=3
 8. 7)3֊2=1
  • 1:(10-9)+25‧1-1‧14=22
 9. 1)10֊9=1
 10. 2)25×1=25
 11. 3)1×14=14
 12. 4)25֊14=11
 13. 5)1։11=11
 14. 6)11+11=22

 15. • (1‧38-1‧37):1-1:1=0
 16. 1)1×38=38
 17. 2)1×37=37
 18. 3)38֊37=1
 19. 4)1։1=1
 20. 5)1։1=1
 21. 6)1֊1=0
  2․ Գրե՛ք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում։
 22. 1111
  3․ Գործածվու՞մ է արդյոք 5 թվանշանը ամենափոքր հնգանիշ թվի գրառման մեջ։
 23. Այո
  4․ Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ։ Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ։

50֊րոպեյում։