1․ Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ոց (-նոց, -անոց) ածանցով:

ա) Ծաղիկ, հյուր, ավազակ, մեղու:-ծաղկանոց, հյուրանոց, ավազականոց, մեղվանոց,

բ) Գոգ, ձեռ, մատ:-գոգնոց,ձեռնոց, մատնոց

զ) Կապել, խարտել, սփռել:-կապոց, խարտոց, սփռոց

դ) Դրամ, կիլոգրամ, մետր:-դրամանոց,կիլոգրամանոց,մետրանոց

ե) Խշշալ, մռնչալ, զռռալ, ոռնալ:-խշշոց,մռնչոց, ոռնոց

2․ Առաջին շարքի յուրաքանչյուր բառ հնարավոր բոլոր ձևերով բաղադրի՛ր (բադադրալ բառեր կազմիր) երկրորդ շարքի ածանցների հետ:

Ա. Հյուսիս, լեզու, հայր, դրախտ, տոն, նկարիչ, մեղ(ք), հարս(ն), օտար, բազում, բն(ական), հան(ել), հաս(նել), դր (դնել), շահ(ել), պահ(ել):

Բ. Ույթ, ածո, ական, ային, անի, (ա)բար, ոտի, (ա)վոր, (ա)ցու, ություն:

3․ Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Մարդատար գնացքը կարո՞ղ է քսանմեկ րոպեում կտրել անցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները՝ Խաղաղ օվկինոսից մինչև Ատլանտյան: Դա նույնիսկ ինքնաթիռով հնարավոր չէ: Բայց ամերիկյան մի համալսարանի գիտնականներ պնդում են, որ այդ իրագործելի է: Մի ագգային գիտաժողովում նրանք ստորերկրյա նոր փոխադրամիջոցի նախագիծ են ներկայացրել:

4․ Ընտրի՛ր փակագծում գրված տարբերակներից մեկը։

… (ինքնագլուխ, անկաշկանդ, ազատ, անկախ) ազատ ոճի ըմբշամարտին հատուկ է հնարների… (հնարների, հնարքների գյուտերի) ազատությունը: Ասենք՝ թույլատրվում է իրավունք է տրվում… (իրավունք է տրվում, արտոնվում է) բռնել մրցակցի ոտքը, ոտք գցել, գցել… (շրջել, թավալել, գլորել, գցել):դասական … (ընտիր, դասական, օրինակելի) ոճի մարզիկը ոտքով հնարների… (գյուտերի, հնարքների, հնարների) դիմելու իրավունք… (իշխանություն, իրավասության, իրավունք) չունի: Երբ նորից կյանք մտան… (ծնվեցին, կյանք մտան) օլիմպիական խաղերը (մրցումները, խաղերը), դրանց ծրագրում տեղ գտավ… (տեղ գրավեց, տեղավորվեց, տեղ գտավ, արտահայտվեց) դասական ըմբշամարտը:Սկզբում քաշային բաժանումներ… (անջատումներ, ճյուղավորումներ, բաժանումներ) չկային:

5․Տրված բառազույգերի բաղադրիչները տեղափոխելով՝ ստացի՛ր նոր բարդ բառեր: Տրված և ստացված բառերն արմատների միջոցով բացատրի՛ր:

Օրինակ՝

ամփոփաթերթ, ծաղկագիր — ամփոփագիր, ծաղկաթերթ:

Ծովասուն, ձեռնամարտ:-ւծովամարտ,ձեռնասուն

Բևեռախույզ, երկրամերձ:-բևեռամերձ,երկրախույզ

Ձկնակեր, մարդավաճառ-ձկնավաճառ,մարդակեր:

6․ Հնչյունափոխված արմատները գտի՛ր, գրի՛ր դրանց անհնչյունափոխ ձևերը և նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Պատկերազարդ-, բազկաթոռ-բազուկ, ոսկեվառ-ոսկի, մաքսանենգ, կաղնեփայտ-կաղին, գրկել-գիրկ, լեռնաշղթա, պատուհան, ամառնամուտ, մարդամոտ, ժամացույց-ժամանակ, հողագունդ, ջերմանավ-ջերմություն, սրտապատառ-սիրտ, ցուցանակ, սիրառատ-սեր, գինեվաճառ-գինի, գերեվաճառ-գերի, բարեգութ-բարի, մատենագիր-մատյան, լուսամուտ-լույս:

7․ Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր ածանցավոր բառերով:

Պոչ ունեցող մի կենդանի էր գալիս:պոչավոր

Չգիտեի, որ այդքան զորություն ունեցող հսկա ես:զորավոր

Այդտեղ որսորդները երկու ոտք ունեցող զարմանալի կենդանի են տեսել:երկոտանի

Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր, սրա պոչը մի քիչ երկար էր, գույնն էլ՝ մի քիչ դեղին:երկարոտ,դեղնավուն

Իբրև հայր՝ խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի:հայրաբար

Որպես մտերիմ՝ հորդորում էր, որ մի օր էլ տանը մնա:-մտերմաբար

Եղբոր նման օգնում է ու հետևում, որ վատ բան չանես:-եղբայրաբար

Թշնամու նման եք խոսում:-թշնամաբար

Հարցը իր (յուր) ձևով լուծեց ու գնաց:յուրովի

8․ Ընդգծված բաղադրյալ բառերը փոխարինի՛ր բառակապակցություններով:

սահման չունեցող հզորություն ու անսանձ գոռոզություն ուներ Թեմուրը: միջին դարի ոչ մի քաղաք չէր կարող համեմատվել նրա նոր մայրաքաղաքի հետ: Ճարտարապետի ձին մի օր կորել էր այդ քաղաքի ամենից մեծ պարտեզում և մեկ ամսյա որոնումներից հետո հազիվ գտնվել: Թեմուրն իր մայրաքաղաքի՝ Սամարղանդի շրջակա տարածքի գյուղերն անվանել էր Բաղդադ, Կահիրե, Դամասկոս, որ աշխարհի մեծագույն քաղաքները որպես աննշան գյուղեր տեսներ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s