Մաթեմատիկա

1) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշաններից որևէ մեկն

այնպես, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 5 · 7 > –1, 

բ) 0 < (–3) · (–4), 

գ) (–1) · (–4) > –1,

դ) –4 < 2 · 3, 

ե) (–5) · 2 < 0, 

զ) 5 · 7 > (–4) · (–9)։

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (–2) · (|–4| – |–8|) = 8

բ) (|–21|+|+4|) ։ (–5) = 5

գ) ((–3) · (–7) – (–2) · |–4|) · (–6) = -174

դ) (|–9|+|–1|) ։ (18–(–|6|))։

3) Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 5-ի բաժանվող զույգ թիվը։

5; 0

Լրացուցիչ(տանը)

4) Տրված է երկու կոտորակ։ Առաջին կոտորակի համարիչը 6 անգամ

մեծ է երկրորդ կոտորակի համարիչից, իսկ հայտարարը 5 անգամ

փոքր է երկրորդ կոտորակի հայտարարից։ Ինչի՞ է հավասար

առաջին և երկրորդ կոտորակների հարաբերությունը։

18/10
3/50
18/10:3/50=30

5) Թվի կեսի կեսը հավասար է 12-ի։ Գտե՛ք այդ թիվը։

12×2=24

6) Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար

պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն

ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։

120:3=40 (1ժ)
120:6=20 (1ժ)
40+20=60 (միասին 1ժ)
600:60=10 (ժ)

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s