1.Ներկայացնել  Իտալիայի աշխարհագրական դիրքը։

Իտալիյան գտնվում է Ապենինյան թերակղզում, որի ջրերը ողողում է Միջերկրական ծովը: Դա բաժանվում է Եվրոպայից Ալպյան լեռնաշղթայով: Նաև Հռոմ քաղաքով հոսում է Տիբուս գետը:

2.Ներկայացնել Հռոմ քաղաքի հիմնադրման մասին ավանդազրույցը։

Տիբուսից ոչ հեռու Հռոմեոսը 7 բլուրների վրա հավաքում է թերակղզու ժողովրդին, և ստեղծում է Հին Հռոմը:

3.Ովքեր էին գլադիատորները, ինչ իրավունքներ ունեին։

Գլադիատորները հասարակ, մարզային, կրկեսից ստրուկներ էին: Նրանք օգտագործվում էին բռնապետության համար:

4.Բացատրել բառերը.

Պրինցիպատ, գլադիատոր, պլեբեյ, պատրիկ, սենատ, կոնսուլ, լեգեոն, ռեսպուբլիկան, հեթանոսություն, դիկտատոր

Պրինցիպատ-Հին Հռոմում վաղ կայսրության ժամանակաշրջանում (մ․թ․ա․ 193 թ.) ձևավորված միապետության յուրահատուկ ձևի պայմանական անվանումը պրինցիպատն է

Գլադիատոր-Գլադիատորները հասարակ, մարզային, կրկեսից ստրուկներ էին: Նրանք օգտագործվում էին բռնապետության համար:

Պլեբեյ-Պլեբեյները դա հասարակ ժողովուրդն էին:

Պատրիկ-Պատրիկները հին Հռոմում սկզբնապես, հավանաբար, տոհմական համայնքի մեջ մտնող ամբողջ բնիկ բնակչությունն էր, որը կազմում էր հռոմեացի ժողովուրդը և հակադրվում էր պլեբեյներին:

Սենատ-Սենատը դա գերագույն ավագանին էր, որոնք լուծում էին գլխավոր հարցերը:

Կոնսուլ-Ծերակույտը որոշեց, որ Հռոմում էլ արքա չի լինելու, ծերակույտից ընտրվելու են որոշ մարդիկ և կառավարելու երկիրը, նրանց անվանում էին կոնսուլներ:

Լեգեոն-Հռոմեական բանակը բաժանվում էր խմբերի, այդ խմբերը կոչվում էին լեգեոններ:

Ռեսպուբլիկա-Աշխարհաժողովը և Ծերակույտը որոշեցին Հռոմում վերացնել արքայական իշխանությունը և հաստատել հանրապետություն (ռեսպուբլիկա): 

Հեթանոսություն-Հեթանոսությունը դա բազմաստվածությունն է:

Դիկտատոր-Դիկտատորի գործունեության մանրամասները հայտնի են հիմնականում Կայսրության ժամանակաշրջանի հեղինակների աշխատություններից, իսկ ժամանակակիցների վկայությունները շատ քիչ են։

5.Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու ներքոհիշյալ կայսրերին, հիմնավորիր ում օրոք կցանկանայիր ապրել.Հուլիոս Կեսար, Գայոս Օկտավիանոս, Մարկոս Ավրելիոս, Մարկոս Տրայանոս:

Ես կցանկանայի ապրել Մարկոս Տրայանոսի օրոք: Որովհետև նրա ժամանակ Հին Հռոմը ունեցել էր իր ամենամեծ տարածքը, իսկ բանակը հասել էր իր հզորության գագաթնակետին:

6.Ամենահետաքրքիր փաստը ,որ բացահայտեցիր հռոմեացիների մասին։

Նրանք շատ կրեատիվ էին, և պատրաստում էին այնպիսի կառույցները, որոնք նույնիսկ հիմա չեն կարող կառուցել:

7.Ներկայացրու հռոմեական դիցարանից 5 աստվածների։

Մարս-պատերազմի աստված
Նեպտուն-ջրերի, օվկիանոսների, ծովերի աստված
Յուպիտեր—գերագույն աստված, լույսի, որոտի հովանավոր
Վուլկան—Ավերիչ կրակի, դարբինների հովանավոր աստվածը։
Վեներա—Ամուսնական սիրո աստվածուհի։

Բնագիտություն բջիջ 🦠

  1. Ի՞նչ է բջիջը:Բջիջը կազմված է ցիտոպլազմայից, որը պարփակված է բջջաթաղանթի մեջ։ Ցիտոպլազման պարունակում է կենսամոլեկուլներ, որոնցից են, օրինակ, սպիտակուցները և նուկլեինաթթուները[2]։
  2. Ո՞ր նյութերն են բջջում էներգիայի. հիմնական աղբյուրը:Օրգանական նյութերից օրգանիզմում կարևոր դեր ունեն ածխաջրերը (շաքարները)։ Ածխաջրերը օրգանիզմն ապահովում են էներգիայով։
  3. Ո՞րոնք են բջջի բաղադրության հիմանական քիմիական տարրերըԲջջի բաղադրության հիմնական մասը (մոտ 98 %) կազմում են թթվածինը (O), ածխածինը (C), ջրածինը (H), ազոտը

Բնագիտություն

1.Որ օրգանի շնոհիվ է ,որ ցանցաթաղանթի վրա շրջված տեսքով ստացված պատկերները մենք տեսնում ենք ուղիղ դիրքով։Տեսողական նյարթ

2.Որ նյութերն են բջջում համարվում էներգիայի հիմնական աղբյուրներ։Սպիտակուցներ,ածխածին,ջրածին,ազոտ։

2. Լուսնի վրա անհնար է որևէ ձայն լսել,մեկնաբանեք ի՞նչու։Որովհետև լույսի վրա բացակայում է օդը։

3.Ջրում ձայնի արագությունը ո՞րքան է:

4.Օդում ձայնի արագությունը ո՞րքան է։343.2 մ.վ արագությամբ։

5.Ի՞նչ նշանակություն ունր ճարպը կենդանի օրգանիզմի վրա։Օրինակ արջը ճարպ է հավագում ձմրան համար,որը նրան պաշտպանում է։

6.Ի՞նչ քիմիական տարրերից է կազմված բջիջը։Թթվքծին,ածղածին,ազոտ,ջրածին։

7.Ինչու են Արեգակը և աստղերը համարվում լույսի բնական ,իսկ մոմը և էլեկտրական լամպը արհեստական աղբյուրներ։Արեգակն ու աստղերը իրենց ճառագայթով են տալիս լույս,իսկ մոմն ու էլեկտրական լամպը լույս են տալիս արհեստական միջոցներով։

8.Ի՞նչու են բոլոր բջիջները մեծ քանակությամբ ջուր պարունակում։Ջուրը պետք է, որ մեր օրգանիզմը վնասակար նյութերը կորեն։

9.Որ անկյուն է կոչվում բեկման անկյուն։Այն անկյունը որտեղ լույս է բեկվում։

10. Անթափանց մարմնի գույնը ինչից է կախված։

11. Թափանցիկ մարմնի գույնը ինչից է կազմված։Ծիածանից։

12.Թվարկեք արեգակնային սպեկտրի գույներն ըստ հաջորդականության։Կարմիր,նարնջագույն,դեղին,կանաչ,կապույտ,մուք կապույտ,մանուշամանուշա

Հռոմ ամփոփում

1.Ներկայացնել  Իտալիայի աշխարհագրական դիրքը։
Իտալյան գտնվում է Ապենինյան թերակղզում։ Ապենինյան թերակղին ողողում են Միջերկրական ծովերը։ Իտալիայով հոսում է Տիբրոս գետը։ Ալպյան լեռները բաժանում են Իտալիան ամբողջ Եվրոպայից։
2.Ներկայացնել Հռոմ քաղաքի հիմնադրման մասին ավանդազրույցը։
Հռոմի խորհրդանշանը ներկայացնում է կերակրող գայլ։
3.Ովքեր էին գլադիատորները, ինչ իրավունքներ ունեին։
Գլադիատորներ ստրուկներ Հին Հռոմում, որոնք վարժեցված էին ամֆիթատրոններում միմյանց դեմ զինված մենամարտերի համար։ Գլադիատորների կռիվները, ըստ երևույթին, փոխ են առնվել էտրուսկներից և Հռոմում առաջին անգամ ցուցադրվել մ․ թ․ ա․ 264-ին։ Գլադիատորներին սովորեցրել են հատուկ դպրոցներում։ Գլադիատորների մենամարտերը կազմակերպվել են պլեբսին զվարճացնելու նպատակով։
4.Բացատրել բառերը.
Պրինցիպատ-ժամանակաշրջան, գլադիատոր-ստրուկմներ, պլեբեյ-եկվոր, պատրիկ-հռոմի քաղաքացի, սենատ-հռոմի քաղաքացիներից կազմված խումբ, կոնսուլ, լեգեոն-ռազմական հավաք, ռեսպուբլիկան-պետություն, հեթանոսություն-առանց կրոն, դիկտատոր-բռնապետ
5.Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու ներքոհիշյալ կայսրերին, հիմնավորիր ում օրոք կցանկանայիր ապրել.Հուլիոս Կեսար, Գայոս Օկտավիանոս, Մարկոս Ավրելիոս, Մարկոս Տրայանոս:
Ես կցանկանայի ապրել Մարկոս Ավրելիոսի օրոք, քանի որ նա շատ հզոր կայսր էր։ Մարկոս Ավրելիոս Անտոնինոս ծնվել է ապրիլի 26-ին 120թ, Հռոմում և մահացել մարտի 17, 180թ․։ Հռոմի կայսր Անտոնինոսների հարստության ներկայացուցիչ, ուշ ստոիկյան դպրոցին պատկանող փիլիսոփա, Էպիկտետոսի հետևորդ, «Խորհրդածություններ» երկի հեղինակ։
6.Ամենահետաքրքիր փաստը ,որ բացահայտեցիր հռոմեացիների մասին։
Ինձ համար ամենահետաքրքիր փաստը այն էր, որ Հռոմը եղել է մարդասպանների քաղաք։
7.Ներկայացրու հռոմեական դիցարանից 5 աստվածների։
Յունոնան աստվածների մայրն էր և ընտանիքի դիցուհին էր։
Յուպիտերը Յունոնայի ամուսինն էր և երկնքի, ամպրոպի և օրենքների դիցն էր։
Միներվան արհեստների, արվեստների, իմաստության և ռազմի դիցուհին էր։
Մարսը ռազմի դիցն էր։
Դիանան անտառների, բուսականության և լուսնի դիցուհին է։

Մաթեմ

Մաթեմ

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ

1) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02, բ) 83,204, գ) 20, դ) 0,008

ա)7,02=70,2

բ)83,204=832,04

գ)20=200

դ)0,008=0,08

2) Գրե՛ք ստորակետից հետո հինգ թվանշան ունեցող տասնորդական

կոտորակ, որը հավասար է 103,2 կոտորակին։

103,2 նույնն է թե 103,20000

եթե կրճատենք կլինի նույն թիվը

3) Գնել են կոնֆետի 12 մեծ և փոքր տուփեր։ Մեծ տուփի

կոնֆետների զանգվածը 800 գ է, իսկ փոքրինը՝ 500 գ։

Կոնֆետների ընդհանուր զանգվածը 6 կգ 900 գ է։ Քանի՞ մեծ և

քանի՞ փոքր տուփ կոնֆետ են գնել։

4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11, բ) 0,005, գ) 2,32, դ) 1534,1։

ա)32,11=0,3211

բ)0,005=0,00005

գ)2,32=0,0232

դ)1534,1=15,341

Մաթեմ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) 3,82 + 41,705=45,525

գ) 8,903 + 152,9=161,803

ե) 5,51 + 6,36=11,87

բ) 0,921 + 4,8=5,721

դ) 0,0032 + 1119,69=1119,6932

զ) 0,002 + 0,00017=0,00217

2) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) z – 0,615 = 0,02, գ) 27 = z – 10,0001,

բ) z – 18,2 = 124,01, դ) 654,1 = z – 5037,203։

3) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100,

բ) (39,63 + 5,7) ⋅ 100 + (3,565 + 15,001) ⋅ 10։

4) Քառակուսու կողմի երկարությունը 3,72 դմ է։ Եթե քառակուսու

կողմը մեծացվի 10 անգամ, ինչի՞ հավասար կլինի ստացված քառակուսու պարագիծը։

3,72+3,72=7,44

7,44+7,44=14,88

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4), =4,6

գ) (–0,37) + (–6,23)=6,60

ե) (–1,001) + (–2,456)=3,457

բ) (–8,75) + (–1,25)=10,00

դ) (–4,38) + (–2,04)=6,42

զ) (–18,203) + (–0,411)=18,614

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01, գ) x – 8,64 = 0, ե) x – 0,3 = 1,

բ) 4,52 = x – 10,48, դ) 20,3 = x – 0,45, զ) 17,4 = x – 11,2։

7) Ուղղանկյան երկարությունը 36,6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 24,2 սմ։

Եթե նրա երկարությունը 10 անգամ մեծացվի, իսկ լայնությունը 10

անգամ փոքրացվի, որքա՞ն կլինի ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

1)36,6×10=366

2)24,2:10=2,42

3)366+366=732

4)2,42+2,42=4,84

5)732+4,84=736,84

p=366+366+2,42+2,42=736,84

8) Որոշե՛ք, թե ինչ օրինաչափությամբ է կազմված

հետևյալ աղյուսակը.

Easter

Easter — along with all of its decorative eggs, delicious ham dinner and cheerful baskets — is hopping down the bunny trail quicker than the legendary speedy hare. This year, the Christian holiday will fall on April 17 so mark that calendar if you haven’t already. While the central story of Jesus’ death and resurrection is likely familiar to those who celebrate, there’s a lot of us who might not know about the unique traditions and meaningful symbolism that surrounds this special Sunday. Like Christmas and, to some extent, St. Patrick’s Day and Valentine’s Day, a day that started off as a solely religious observation has taken on tons of secular meaning, so plenty of people who aren’t regular churchgoers enjoy other aspects of the festivities as well. Between the adorable bunny rabbits, spring-forward decorations and copious amounts of chocolate, the celebration has evolved over the years with a whole host of customs both new and old.

Before you sit down for a delicious brunch or gather the kids for some fun Easter crafts, take a moment to learn about this holiday’s rich background, including its special foods, quirky superstitions and symbols. Maybe they’ll even make great fodder for conversation, insightful Instagram captions or even factoid card tucked into the Easter baskets to give them a little something extra this year. However you use them, this Easter trivia will impress your family and friends with the little-known origins behind some of your favorite traditions.

Զատիկը, իր բոլոր դեկորատիվ ձվերի, համեղ խոզապուխտով ընթրիքի և ուրախ զամբյուղների հետ միասին, նապաստակի արահետով ավելի արագ է ցատկում, քան լեգենդար արագընթաց նապաստակը: Այս տարի քրիստոնեական տոնը կնշվի ապրիլի 17-ին, այնպես որ նշեք այդ օրացույցը, եթե դեռ չեք արել: Թեև Հիսուսի մահվան և հարության կենտրոնական պատմությունը, հավանաբար, ծանոթ է նրանց, ովքեր նշում են, մեզանից շատերը կարող են չգիտեն յուրահատուկ ավանդույթների և իմաստալից սիմվոլիզմի մասին, որոնք շրջապատում են այս հատուկ կիրակի: Ինչպէս Սուրբ Ծնունդը եւ որոշ չափով Ս. Պատրիկի օրը և Վալենտինի օրը, մի օր, որը սկսվել է որպես բացառապես կրոնական դիտում, ստացել է տոննա աշխարհիկ նշանակություն, ուստի շատ մարդիկ, ովքեր կանոնավոր եկեղեցի հաճախողներ չեն, վայելում են նաև տոնակատարությունների այլ կողմերը: Հիասքանչ նապաստակների, գարնանային զարդերի և առատ քանակությամբ շոկոլադի միջև տոնակատարությունը տարիների ընթացքում զարգանում է մի ամբողջ շարք սովորույթներով, ինչպես նոր, այնպես էլ հին:

Դաս 5.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Մի երևակայական երկրում գիտեն գրել միայն 2 և 8 թվանշանները։ Քանի՞ միանիշ, երկնիշ և եռանիշ բնական թվեր կարող են գրվել այդ երկրում։

Միանիշ-2,8

Երկնիշ-22,28,82,88

Եռանիշ-222,228,282,288,882,828,822,888

2) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք թվաբանական գործողությունների նշաններից մեկը ( + , – , ⋅ , ։ ), որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) 5 + 2 = 49 : 7,          գ) 6 + 7 = 24 — 11,  ե) 18 — 10 = 2 x 4,

բ) 30 — 25 = 20 : 4,      դ) 7 x 5 = 80 — 45,     զ) 55 — 11 = 44 + 0։

3) Թեյամանի և երեք բաժակների տարողությունը 1300 գ է։ Թեյամանի տարողությունը 500 գ-ով ավելի է, քան բաժակինը։ Ինչքա՞ն են թեյամանի և բաժակի տարողությունները։

1300-500=800 գրամ

1+3=4 հատ

800:4=200 գրամ բաժակ

200+500=700 գրամ թեյաման

2 ԵՂԱՆԱԿ

3x+x+500=1300

3x+x=1300-500

4x=800

x=200գրամ բաժակ

200×3=600 գրամ

200+500=700 գրամ թեյաման

4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02×10=70,2

բ) 83,204×10=832,04

գ) 20×10=200

դ) 0,008×10=0,08

Լրացուցիչ(տանը)

5) ABC եռանկյան AB կողմը BC կողմից մեծ է 15 սմ-ով, իսկ AC կողմը AB կողմից փոքր է 5 սմ-ով։ Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագիծը, եթե |AB|=40 սմ։

40-5=35 սմ

40-15=25 սմ

25+35+40=100 սմ

6) Կոորդինատային հարթության վրա գծե՛ք ABCD քառանկյուն՝

A (–2, +1), B (0,+3), C (+3, 0), D (+1,–2) գագաթներով։

7) Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխում են

80 լ արևածաղկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթների քանակը

նույնն է, ինչ որ երեքլիտրանոցներինը։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է

օգտագործված։

80:(2+3)=16 հատ

16×2=32 լ

16×3=48 լ

48+32=80 լ

16 հատ երկուլիտրանոց

16 հատ երեքլիտրանոց

8) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11։100=0,3211

բ) 0,005:100=0,0005

գ) 2,32:100=0,0232

դ) 1534,1:100=15,341

Անիծված դղյակը

Մի օր տղան որոշեց գնալ անտառ և մոլորվեց նա գտավ մի դղյակ նրա հետաքրքրություննը նրան ստիպեց մտնել ներս հենց նա մտավ դռները պինդ փագվեցին նրա դեմ բացվեց երեք դուռ որում կար սոված շնաձուկ, թունավոր գազ, և դինոզավր տղան ընտրեց դինոզավրին որովհետև նրանք էլ չկան և նա փրկվեց և երկնքից ընկավ երեք խնձոր մեկը ինձ մեկը ինձ մեկը ինձ։