Easter

Easter — along with all of its decorative eggs, delicious ham dinner and cheerful baskets — is hopping down the bunny trail quicker than the legendary speedy hare. This year, the Christian holiday will fall on April 17 so mark that calendar if you haven’t already. While the central story of Jesus’ death and resurrection is likely familiar to those who celebrate, there’s a lot of us who might not know about the unique traditions and meaningful symbolism that surrounds this special Sunday. Like Christmas and, to some extent, St. Patrick’s Day and Valentine’s Day, a day that started off as a solely religious observation has taken on tons of secular meaning, so plenty of people who aren’t regular churchgoers enjoy other aspects of the festivities as well. Between the adorable bunny rabbits, spring-forward decorations and copious amounts of chocolate, the celebration has evolved over the years with a whole host of customs both new and old.

Before you sit down for a delicious brunch or gather the kids for some fun Easter crafts, take a moment to learn about this holiday’s rich background, including its special foods, quirky superstitions and symbols. Maybe they’ll even make great fodder for conversation, insightful Instagram captions or even factoid card tucked into the Easter baskets to give them a little something extra this year. However you use them, this Easter trivia will impress your family and friends with the little-known origins behind some of your favorite traditions.

Զատիկը, իր բոլոր դեկորատիվ ձվերի, համեղ խոզապուխտով ընթրիքի և ուրախ զամբյուղների հետ միասին, նապաստակի արահետով ավելի արագ է ցատկում, քան լեգենդար արագընթաց նապաստակը: Այս տարի քրիստոնեական տոնը կնշվի ապրիլի 17-ին, այնպես որ նշեք այդ օրացույցը, եթե դեռ չեք արել: Թեև Հիսուսի մահվան և հարության կենտրոնական պատմությունը, հավանաբար, ծանոթ է նրանց, ովքեր նշում են, մեզանից շատերը կարող են չգիտեն յուրահատուկ ավանդույթների և իմաստալից սիմվոլիզմի մասին, որոնք շրջապատում են այս հատուկ կիրակի: Ինչպէս Սուրբ Ծնունդը եւ որոշ չափով Ս. Պատրիկի օրը և Վալենտինի օրը, մի օր, որը սկսվել է որպես բացառապես կրոնական դիտում, ստացել է տոննա աշխարհիկ նշանակություն, ուստի շատ մարդիկ, ովքեր կանոնավոր եկեղեցի հաճախողներ չեն, վայելում են նաև տոնակատարությունների այլ կողմերը: Հիասքանչ նապաստակների, գարնանային զարդերի և առատ քանակությամբ շոկոլադի միջև տոնակատարությունը տարիների ընթացքում զարգանում է մի ամբողջ շարք սովորույթներով, ինչպես նոր, այնպես էլ հին:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s