Կաթնամթերքի արտադրություն Կաթնաթթվային բակտերիաներ

Քանի որ կաթնաթթվային բակտերիաները բազմանում են տաք միջավայրում և սնվում են Լակտոզա ֆերմենտով: Որպեսզի դրանում համոզվենք, կատարելու ենք փորձ. վերցնում ենք գոլից միքիչ տաք կաթ, դրա մեջ ավելացնելու ենք երկու գդալ մածուն և փաթատելու ենք տաք ծածկոցով: Որպեսզի կաթնաթթվային բակտերիան (որը մածունի մեջ է) սնվում է Լակտոզա ֆերմետնով (կաթի մեջ է): 4-5 Ժամ հետո բացում ենք և տեսնում ենք որ կաթը վերածվել է մածունի, որովհետև կաթնաթթային բակտեաները արագ կիսվել և բազմացել են: