Օշոյի առակները

Кто более велик

Жил царь, для которого нестерпима была мысль, что кто-то может быть выше его. Однажды он созвал своих министров, и спросил их:

— Кто более велик — я или Бог? Министры задрожали от страха и попросили

отсрочки, чтобы подумать. Все они были немолоды, никому из них не хотелось подвергнуться гонениям. Но они были достойными людьми и не хотели лгать.

— Предоставьте дело мне, я найду, что ответить государю, — сказал самый старый министр.

На следующий день собрался весь двор. Пришел и старый министр. Он низко поклонился царю и произнес:

— О, господин, ты, несомненно, более велик, чем Бог.

Царь закрутил свои длинные усы и гордо вскинул голову. А старик продолжил:

— Ты более велик, потому что можешь изгнать нас из своего царства, а Бог не может, ведь Его Царство — все вокруг, и некуда уйти от Него.

Ո՞վ է ավելի հզոր

Մի թագավոր կար, որի համար անտանելի էր այն միտքը, թե ինչ-որ մեկը կարող է իրենից բարձր լինել: Մի անգամ նա կանչեց իր նախարարներին և հարցրեց նրանց.

-Ո՞վ է ավելի հզոր՝ ե՞ս, թե՞ Աստվածը:

Նախարարները դողացին վախից և ժամանակ խնդրեցին մտածելու համար: Նրանք բոլորն էլ տարիքով մեծ էին, նրանցից ոչ ոք չէր ցանկանում հալածանքների ենթարկվել: Սակայն նաև արժանավոր մարդիկ էին և չէին ցանկանում ստել:

– Հարցն ինձ թողեք, ես պատասխան կգտնեմ տիրակալի համար, – ասաց ամենածեր նախարարը:

Հաջորդ օրը հավաքվեց ողջ պալատը: Եկավ և ծեր նախարարը: Նա  խոնարհվեց թագավորի առաջ և ասաց.

-Օ՜, տե՛ր իմ, դու, անկասկած, ավելի հզոր ես, քան Աստված:

Արքան ոլորեց իր երկար բեղերն ու հպարտ բարձրացրեց գլուխը: Իսկ ծերունին շարունակեց.

-Դու ավելի հզոր ես, քանի որ կարող ես մեզ վտարել քո թագավորությունից, իսկ Աստված չի կարող. չէ՞ որ Նրա թագավորությունը ամենուր է  և նրանից ոչ մի տեղ չես փախչի: