Անվտանգության կանոնները քիմիայի լաբորատորիայում

  1. ձեռք չտալ անծանոթ ձեզ նյութերին

2.հոտ քաշել նյութերից միմիայն ձեռքի օգնությամբ

3.միշտ լինել հատուկ հագուստով և ձեռնոցներով

4.չխառնել ձեզ անծանոթ նյութերը իրար