բորբոսասնկեր

Բորբոսասնկերը սիրում են խոնավ տեղեր ։ Առաջինը դուրս է գալիս սպիտակ ցանց հետո ցանցը կանաչում է և դուրս է գալիս պոչը հետո նոր գլխիկը հետո պայթում է գլխիկը և տարածում սերմերը։