Классная работа.

Урок 1

Классная работа

Исключения — РОСТОК, ОТРАСЛЬ, СКАЧОК, ЧЕТА, СОЧЕТАТЬ, УТВАРЬ, РАВНИНА, РОСТОВ

Упражнение 1

а) Полoжить на полку, удобно располoжиться, предполaгать ответ, слoжить книги, располагать запасами, предлагать помощь, кратко изложить содержание, проложить путь.

б) Город Ростов, устье заросло, морские водоросли, дети подросли, вырастить в саду, произрастать в пустыне, богатая растительность, выращенные лимоны, мир растений, переходный возраст, заросли камыша, сберечь поросль, подрастковый врач, растущие на берегу, зеленый расток, отросль хозяйства

Упражнение 2

Спишите, вставляя пропущенные буквы, графически объясняя выбор орфограмм в корне.

а) Излагать содержание, хорошо изложить; знать признаки прилагательного; написать изложение; оба слагаемых; расположиться на ночлег; располагать свободным временем.

б) Гул нарстает, раскошные растения, заросли камышом, выросли подснежники; зеленые водоросли, Ростислав; растущий ребенок.

в) Предположения не подтвердились; капельки росы; тропа зарастает; растительное масло; изменить положение; лепестки растений; слагать стихи; желуди проросли; сберечь растения от мороза; просека зарастает; предложить помощь.

Упражнение 3

Распределите слова в два столбика, объяснив графически выбор а – о в корне. а | о

ао
располагаться
вырастать
возлагать
полагаться
расток
выращенный
расти
наращение
прилагать
Подросли
приложить
расположение
Ростов
обросли
сложить
отросль

Ինքնաստուգում 2․ 7-րդ դասարան

1․Ի՞նչ եք հասկանում ասելով ՝ ինքնիշխան պետություն։

Ինքնիշխան պետություն անվանում են այն պետություններին, որոնք ունեն սեփական տարածք, իր սեփական կանոները, ունեն մշտական բնակչություն, կառավարություն։

2․ Նկարագրե՛լ տարածքային կառուցվածքի ձևերից մեկը։

3․Ի՞նչ  են  բնակչությունը    և  բնակչության բնական շարժը։Նշե՛ք բնակչության վերարտադրության տիպեր

4․Ի՞նչ է ցույց տալիս բնակչության խտության ցուցանիշը։

Բնակչության խտության ցուցանիշը ցույց է տալիս բնակչության թիվը և տարածքի հարաբերությունը։

5․Ի՞նչ է բնակչության միգրացիան և որո՞նք են դրա տեսակները ՝ըստ տարածքի ընդգրկման։

Միգրացիան այն է, երբ ինչ-որ մեկը  իր ծննդավայրից հեռանում են տարբեր երկրներ-քաղաքներ-գյուղեր։ Կան երկու տեսակներ՝ ներքին և արտաքին միգրացիա։ Ներքին միգրացիա անվանում են այն ժամանակ, երբ ինչ-որ մեկը գնում է իր ծննդավայրից։ Արտաքին միգրացիան այն է, երբ ինչ-որ մեկը հեռանում է իր երկրից այլ երկրներ։

6․Թվարկե՜ք միգրացիայի տեսակները,ըստ դրդապատճառների։ Բերե՜լ օրինակներ։

Ներքին միգրացիա դրդապատճառները կարող են լինել, տնտեսուությունը, ֆինանսական խնդիրները, աշխատանքը և այլն։

Արտաքին միգրացիա դրտապատճառները կարող են լինել ֆինանսական խնդիրները, աշխատանքը, աշխատավարձը, քաղաքականությունը և այլն։

7․ Թվարկե՛ք․

 • Երեք խառնածին ռասաները ՝ Եվրոպոիդ, Ավստրոլոիդ, Նեգրոիդ։
 • Երեք  ազգային  կրոններ՝ Քրիստոնեություն, Մահմեդականություն, Բուդդիզմ։
 • Չորս լեզվաընտանիք ՝Խոյիսյան, Ալջիական, Պալեոսիբիրյան լեզվաընտանիքներ։

8․Որո՞նք են քաղաքների բնակչության աճի երեք հիմնական ուղղությունները։

Առաջին ուղղությունը՝ սեփական վերարտադրության և գյուղից կատարվող միգրացիայի հաշվին։ 

Երկրորդ ուղղությունը՝ քաղաքային բանկչության համակենտրոնացման ուժեղացում։

Երրորդ ուղղություն՝ քաղաքային տարաբնակեցման պարզ ձևերից անցումն է դեպի ավելի բարդ ձևեր։

9․Բացատրե՛ք ՝ ի՞նչ է բնական պայմանը,ի՞նչ է բնական ռեսուրսը։

Բնական պայման— բնության օբյեկտների և երևույթների ամբողջությունը, որը գոյություն ունի մարդկանց գործունեությունից անկախ, ազդում Է կենդանի օրգանիզմների, մարմինների և երևույթների վրա։

Բնական ռեսուրս— Բնությունից առաջացված ռեսուրսներ, օրինակ՝ քար, հող, ավազ, նավթ, ոսկի, երկաթ, աղ, կավ։

10․Որո՞նք են ռեկրեացիոն ռեսուրսները։

11․Պետության տարածքը  50000 կմ2  է,  բնակչության թիվը ՝ 4մլն մարդ։Որքան է բնակչության միջին խտությունը։

4.000.000:50.000=80

80/կմ2 

12․ Թվարկե՜լ և դասակարգե՜լ բնական ռեսուրսները։

Նավթ, ոսկի, երկաթ, փայտ, տորֆ, աղ, ջուր, օդ, 

Կենսական-Ջուր, օդ

Արտադրական- Նավթ, տորֆ, ոսկի, երկաթ, աղ

13․ Ներկայացնե՜լ հողային ռեսուրսների տեղաբաշխման առանձնահատկությունները

Հողային ռեսուրսները չափվում են իրենց զբաղեցրած մակերեսով: Դա աշխարհի հողային ֆոնդն է, որը կազմում է 13,1 մլրդ հա: Այն մոտավորապես հավասար է մեր մոլորակի ցամաքային մակերեսին (չհաշված սառցապատ տարածքները՝ Անտարկտիդան ու Գրենլանդիան, բևեռամերձ կղզիները և բարձր լեռների մերձգագաթային տարածությունները): Հողային ֆոնդը մեծամասամբ օգտագործվում է գյուղատնտեսության ոլորտում: Օգտագործվող այդ հողերը հայտնի են գյուղատնտեսական նշանակության հողեր կամ գյուղատնտեսական հանդակներ անունով։

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 18

Առաջադրանք 1

1.Պայքար թագավորական իշխանության ամրապնդման համար: Արշակ Երկրորդ, Պապ թագավոր/Հայոց պատմություն դասագիրք 7-րդ դասարան, էջ 17-24/

2.Պապ թագավոր/գրավոր, ամենաքիչը երկու էջի սահմանում, օգտագործված գրականությունը ամենաքիչը չորս աղբյուրներից/

Նախաբան

Գահակալման տարիները

Պապը Հայոց թագավոր է (370–374 թթ.) Արշակունիների արքայատոհմից


 Գահակալմանը նախորդող տարիները

Շապուհը 363 թ.-ին Մերուժան Արծնուն առաջարկում է աջակցել իրեն: Նա ուրանում է քրիստոնեությունը և ընդհունում զրադաշտություն: Նրանք գրավում են Անի բերդը, որտեղ գտնվում էին Արշակունի արքաների աճյունները և գանձերը: Իրենք գերեվարում են թագավորների ոսկոռները: Վասակ սպարապետը ջաղջախում է թշնամուն և ոսկորները վերաթաղում է Արագածի լանջի՝ Աղձք գյուղում: Շապուհ արքան նենգաբար Արշակին հրավիրում է Տիզբոն, իփր հարցերը կագավորելու, բայց Արշակի հետ մեկնած սպարապետ Վասակ Մամիկոնյանին սպանում են, իսկ Արշակին նետում Անհուշ բերթը, որտեղ նա մահանում է: Այդ ժամանակ պաշարման մեջ էր Արտագերս ամրոցը: Փառանձեմ թագուհին իր զորքով (11 հազար) դիմադրություն է ցույց տալիս: Սակայն Պարսիկներին հաջողվում է ներխուժել ամրոց և սպանել բոլորին, նաև Փառանձեմին: Այդ ժամանակ Մերուժան Արծնունին և Վահան Մամիկոնյանը ժողովրդին պատավորում էին ընդհունել մազդեսական կրոնը: Դավաճան Վահանին սպանում է նրա որդի Սամվելը: Պապը վերադառնում է հռոմեական զորքով և նստում հայոց գահին:

Գահակալության շրջան

Վաղես II կայսրը 370 թ-ին զորաբանակ է ուղարկել Հայաստան և Պապին հաստատել գահին:  Տեղեկանալով պարսիկների՝ Հայաստան ներխուժելու մտադրության մասին՝ կայսրը կրկին զորաբանակ է ուղարկել, որի օգնությամբ հայկական զորքը 371 թ-ին Ձիրավի ճակատամարտում ջախջախել է պարսիկներին:

Այս հաղթանակով Պապն  ամրապնդել է իր իշխանությունը և հաջորդ  տարիներին զբաղվել երկրի ներքին խնդիրներով. վերամիավորել է Հայաստանից անջատված ծայրագավառները, ապա սպարապետ Մուշեղ Մամիկոնյանի գլխավորությամբ հայկական զորքերն ազատագրել են Արշակ Բ-ի օրոք Հայաստանից խլված տարածքները, որից հետո Պապն ընդունել է Շապուհ II-ի բարեկամության առաջարկը: Շապուհը ճանաչել է Պապի իշխանությունը, և Հայաստանն առժամանակ զերծ է մնացել Սասանյան տերության ասպատակություններից: 

Պապն անդրադարձել է նաև Հայ եկեղեցու  բարեփոխմանը. կրճատել է վանականների թիվը, նրանց մի մասին պարտադրել է զինվորական ծառայություն, փակել է կուսանոցները, աղքատանոցները, եկեղեցական հողերի զգալի մասը միացրել է արքունականին և վերացրել բնակչությունից գանձվող տասանորդն ու պսակի հարկը: 

Ներսես Ա Պարթև կաթողիկոսի մահից (372 թ.) հետո Պապը Շահակ Ա Մանազկերտցուն չի ուղարկել Կեսարիա` օծվելու` դնելով Հռոմից Հայ եկեղեցու անկախացման հիմքը:

Ձիրավի ճակատամարտ

Ձիրավի ճակատամարտը 371 թվականին: Հայոց զորքը (90 հազար) հռոմեական զորաջոկատի հետ ջաղջախում է պարսիկներին, սպանում դավաճան Մերուժանին: Ճակատամարտը Պապ թագավորը և Ներսես կաթողիկոսը հետևում էին Նպատ լեռից: Ներսես կաթողիկոսին հաջողվում է համոզել Պապ թագավորին, որ նա  չհանդիմանի Մուշեղին: (Պապ թագավորը հանդիմանել էր Մուշեղին, որովհետև նա մեծահոգաբար ազատ էր արձակել պարսիկ կանանց):

Պապի բարեփոխումները

Պապ թագավորը և Մուշեղ սպարապետը հզորացնում են հայոց թագավորությունը: Պապը բարեփոխումներ է կատարում՝Հայոց բանակի թիվը նա մեծացնում է և դարձնում 100 հազարի, հոգեվորականների հարազատներին ստիպում է պետական և զինվորական ծառայություն կատարել, կրճատում է եկեղեցական տարածքները:

Այս բարեփոխումները դուր չի գալիս հռոմեական կայսերը: 374 թվականին հռոմեական կայսեր հրամանով խնջույքի ժամանակ սպանում են Պապ թագավորին:

Այս հարցերի մեծ պատասխաններից ես մի մեծ կյանքի մասին  իմացա և սովորեցի ավելի հին պատմությունը իմ հայոց պատմության:

Վաղես II կայսրը 370 թ-ին զորաբանակ է ուղարկել Հայաստան և Պապին հաստատել գահին:  Տեղեկանալով պարսիկների՝ Հայաստան ներխուժելու մտադրության մասին՝ կայսրը կրկին զորաբանակ է ուղարկել, որի օգնությամբ հայկական զորքը 371 թ-ին Ձիրավի ճակատամարտում ջախջախել է պարսիկներին:

Այս հաղթանակով Պապն  ամրապնդել է իր իշխանությունը և հաջորդ  տարիներին զբաղվել երկրի ներքին խնդիրներով. վերամիավորել է Հայաստանից անջատված ծայրագավառները, ապա սպարապետ Մուշեղ Մամիկոնյանի գլխավորությամբ հայկական զորքերն ազատագրել են Արշակ Բ-ի օրոք Հայաստանից խլված տարածքները, որից հետո Պապն ընդունել է Շապուհ II-ի բարեկամության առաջարկը: Շապուհը ճանաչել է Պապի իշխանությունը, և Հայաստանն առժամանակ զերծ է մնացել Սասանյան տերության ասպատակություններից: 

Պապն անդրադարձել է նաև Հայ եկեղեցու  բարեփոխմանը. կրճատել է վանականների թիվը, նրանց մի մասին պարտադրել է զինվորական ծառայություն, փակել է կուսանոցները, աղքատանոցները, եկեղեցական հողերի զգալի մասը միացրել է արքունականին և վերացրել բնակչությունից գանձվող տասանորդն ու պսակի հարկը: 

Ներսես Ա Պարթև կաթողիկոսի մահից (372 թ.) հետո Պապը Շահակ Ա Մանազկերտցուն չի ուղարկել Կեսարիա` օծվելու` դնելով Հռոմից Հայ եկեղեցու անկախացման հիմքը:

Վերջաբան/ամփոփում ես քո բառերով /

3.Համեմատել Արշակ Երկրորդ և Պապ թագավորներին/15-20 նախադասությամբ/

Երկու թագավորներինն էլ սպանում են դավադրաբար՝

Արշակ II- Շապուհ արքան դավադրաբար հրավիրում է Տիզբուն և ձեռբակալում և նետում Անհուշ բերդ: Այնտեղ նա մահանում է

Պապ թագավոր- Հռոմեական կայսերը խնջույքի ժամանակ սպանել տալիս Պապ թագավորին:

Պապ թագավորը գահակալում է 4 տարի, իսկ Արշակ II մոտավորապես 18 տարի:

Հոկտեմբերի 17

Առաջադրանք 1

 1. Բյուզանդիայի ոսկեդարը/Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասաան, էջ 15-18պատմել/
 2. Կայսերական իշխանության առանձնահատկությունները Բյուզանդիայում/գրավոր/
  Կայսեր իշխանությունը ժառանգական չէր, կայսերը ընտրում եր ծերակույտը:
 3. Ներկայացրու Հուստինիանոս Առաջին կայսեր պատմական կերպարը՝ օգտվելով համացանցից/գրավոր/
  Կայսրը մասնակցել է բազմաթիվ պատերազմների և հաղթել է, եղել է դաժան, աշխատասեր, եղել է լավ քաղաքագետ և դիվանագետ:

4.Ինչի մասին է «Քաղաքացիական իրավունքի ժողովածու» -ն(«Հուստինիանոսի օրենսգիրքը»)

Հուստինիանոսը աշխատում էր կայսրությունը կառավարել արդար, օրենքներով և այդպես 534թ կազմվեց օրենսգիրքը։

5.Ներկայացրու Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, ճարտարապետ Տրդատին /օգտվելով համացանցից, գրավոր/,

Այդ տաճարը ունեցել է մեծ իմաստ, այն խորհրդանշել է նրանց փառքը, սակայն այն երկար չի տևել։

Թարգմանություն/ թարգմանել մեկ հատված/-Բյուզանդական կայսրություն

Վաղ Բյուզանդիայի ծաղկումը

6. 537 տարի — Հուստինիանոսի օրոք Սուրբ Սոֆիայի տաճարի շինարարության ավարտը

Արևորդի միջազգային բնապահպանական փառատոն

այս փառատոնին ներկայացված են ֆիլմեր աշխարհի տարբեր ծայրերից, ֆիլմերը բնապահպանական խնդիրների մասին է

ես ընտրել եմ հետեւյալ ֆիլմըhttps://vimeo.com/766193943/3c411d36b6

այս վիդեոն ցույց եր տալիս որ չի կարելի պոկել տերևները , աղբ գցել , հետո նրա դեմ դուրս եկավ մի գայլ և աղջիկը խխճաց գայլին և հավաքեց ամբողջ աղբը այսինքն պետք չե կեխտոտել բնությունը։

 1. Как и при каких обстоятельствах появились первые книги или подобия книг? Как они изначально выглядели?

Было время, когда на нашей земле книг не было вообще. И чтобы запомнить важную информацию, люди делали зарубки на деревьях, на стенах пещер, завязывали узелки на веревке.
Со временем люди научились использовать глину.
В Древнем Египте, Риме и Греции книги научились изготавливать из папируса.
На папирусе писали деревянной палочкой или кисточкой, а краску изготавливали из угля, смешанного со смолой.
Люди изобрели новый материал для письма — пергамент, который изготавливали из кожи животных. Но такой способ изготовления книг был очень дорогим.
И лишь в X веке появилась бумага. Говорят, что первый лист бумаги был изготовлен в Китае. Бумага оказалась удобным материалом для письма, а ее изготовление было гораздо проще и к тому же дешевле других методов.

2. Вы знаете как называется самая маленькая и самая большая книги в мире?

В 1996 году в Омском издательстве «Сибирский Левша», специализирующемся на издании миниатюрных книг, вышла самая маленькая книга в мире. Микроиздание размером 0,9 мм х 0,9 мм содержало рассказ А. П. Чехова «Хамелеон».
Самой большой книгой в мире была «Суперкнига», созданная в 1976 году в американском городе Денвер (штат Колорадо). Ее вес составлял 252,6 килограмма, размеры 2,74 на 3,07 метра. Гигант насчитывает 300 страниц.

3. Какое место книга занимает в вашей жизни?

Я люблю читать книги, и они играют большую роль не только в моей но и в жизни многих людей.

4. Бывали ли случаи, когда книги помогали вам в решении какой- либо проблемы?

Да бывали и не один раз.

5. По каким критериям вы выбираете книгу для чтения? Есть для вас ,,хорошие и нехорошие книги»?

Нехороших книг не бывает, я выбираю фантастические книги и про приключения.

6. Назовите вашу любимую книгу и любимого автора.

Мои любимые книги это книги про Гарри Поттера, а мой любимый автор это Джоан Роулинг.

7. Кто ваш любимый литературный герой? Хотели бы вы его оживить?

Я бы хотел оживить человека муравья .

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Տեղադրի՛ր․

Գործնական քերականություն

Գործնական քերականության հղումը (հոկտեմբերի 3)

Գործնական քերականության հղումը (հոկտեմբերի 10)https://manvelmirzoyan.home.blog/2022/11/01/%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-2/#respond

Գործնական քերականության հղումը (հոկտեմբերի 17)https://manvelmirzoyan.home.blog/2022/11/01/%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab/#respond

Ստեղծագործական-թարգմանչական աշխատանքներ

Ստեղծագործական աշխատանքի հղումը (հոկտեմբերի 3, լրացուցիչ աշխատանք)

«Վերև֊ներքև» վերնագրով ստեղծագործական աշխատանքի հղումը

Թարգմանության հղումը (հոկտեմբերի 12)https://manvelmirzoyan.home.blog/2022/11/01/%d5%bd%d6%87-%d5%b8%d6%82-%d5%bd%d5%ba%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af-%d5%af%d5%a5%d5%b2%d5%ae-%d5%b8%d6%82-%d5%b7%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af/#respond

Ընթերցանություննախագծեր

«Ես և նա» պատմվածքի «Ես» մասի առաջադրանքների հղումը

«Ես և նա» պատմվածքի «Նա» մասի   առաջադրանքների հղումը

«Գրաբարյան օրեր․ Թարգմանչաց տոն» նախագիծ․ փոխադրության հղումը

«Գրաբարյան օրեր․ Թարգմանչաց տոն» նախագիծ․ ձայնագրության հղումը

Ուսումնական աշուն նախագիծ

«Լռություն պատմվածքի» առաջադրանքների հղումը

Աշնանային հանգստի մասին պատմող նյութի (պատումի, տեսագրության, ձայնագրության) հղումը

Անահատական նախագծի հղումըhttps://manvelmirzoyan.home.blog/2022/11/01/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-2022/#respond

Մասնակցություն մայրենիի ֆլեշմոբին (նշի’ր տարբերակը)

 • Այո
 • Ոչ

Սև ու սպիտակ կեղծ ու շիտակ

Սև ու սպիտակ-կարծես թե սովորական երկու գույն։

Սպիտակ կողմում բարիությունն է,հոգատարությունը,գթասրտությունը և ընկերությունը։Իսկ սև կողմում՝չարությունն է,ագրեսիան,ագահությունը,թշնամությունը: Ցավոք սրտի մեր օրերում սև գույնը սկսել է գերակշռող: Ապրցինք երկու պատերազմ։Զոհվեցին հազարավոր երիտասարդ զինվորներ։Ապրեցինք COVID-19 ժամանակաշրջանը։Մարդիկ դարձան մի տեսակ չարացած և անտարբեր: Անտարբեր են անգամ բնության հանդեպ: Սկսել են աղտոտել մեր երկիրը , չհասկանալով ինչի կարող է դա վերածվել։Հազարավոր կենդանիներ հայտնվում են Կարմիր գրքում մարդկանց անհոգատարության պատճառով: Կան նաև մարդիկ,որոնք ընտրում են սպիտակ կողմը, բայց ժամանակ անց տեղափոխվում են սև կողմ։Մարդիկ օրեցօր դառնում են դաժան և դաժան։Բայց ես հավատում եմ,որ սպիտակը շուտով կհաղթահարի սև կողմին, և նորից կտիրի խաղաղություն։Վստահ եմ՝բոլորդ էլ տեսած կլինեք, թե ինչպես են ավտոմեքենաներից մարդիկ հազարավոր աղբ թափում: Շուտով ,եթե այպես շարունակվի ,ապա մեր երկիրը կվերածվի մեծ աղբանոցի։ Այդ ամենի պատճառով շուտով կսկսեն վերանալ բույսերը,մրգերը և բանջարեղենները։Ուստի ամեն մեկս մեզ շրջապատող սևը պետք է փոխենք սպիտակի։

Ուսումնական աշուն 2022

 • Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած ամենահետաքրքիր հատվածը կամ արտահայտությունը:
  Մի անգամ անգլերենի ստուգողականից ամենաբարձր գնահատականը ստացա։Ճիշտ է՝ առաջին ագնամն էր, բայց պատահական չեր։

  Իր կամքի ողջ ուժը Օձավան ավաքել էր և հասել իր ուզածին։Եևս մեկ անգամ մենք համոզվեցինք,որ մադը մի բան շատ է ուզենում հասնում է իր նպատակին։
 • Առանձնացրո՛ւ հերոսներին, նկարագրի՛ր և բնութագրի՛ր նրանց:

  Օձավա-Օձավան հանդարտ,չձանձրացնող մարդ է։Արդարամիտ,ազնիվ ու համփերատար նաև շատ եր սիրում բոկսը։

  Աօկի-Աօկին օրինակելի աշակերտ էր։Միևնույն ժամանակ հաշվենկատ և սիրում էր լիներ առաջին տեղում։

  Մացումոտո-Օձավայի միյուս համադասարանցին,լռակյաց տղա,ով չեր սիրում դպրոց գնալ այդ իսկ պատճառով ել ինքնասպան եղավ։

  Ո՞ր հերոսն ամենաշատը քեզ դուր եկավ։ Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր։/
  Ինձ դուր եկավ Օձավան, քանի որ այդքան անհաջողություններից հետո նա կարողացավ հասկանալ, որ նրա դասարանցիները ուղակի չունեն իրենց սեփական կարծիքը։Անձնելով իր դաժան ճանապարհը Օձավան ձերք բերեց հավասարակշրվախ բնավորություն։
 • Ինչո՞ւ է պատմվածքը կոչվում «Լռություն»։
  Պատմվածքը կոչվում է լռություն,քանի որ Oձավան ընտրեց լուռ մնալու ճանապրհը։ԻՆչպես հիշում ենք Oձավայի ծնողները ժամանակ չունեին Օձավայով զբաղվելու ուստի Օձավան չունի մեկը ով կկիսի իր պրոբլեմը։Օձավայից երես էին թեքել իր ըբկերները անքամ ուսուցիչները։Օձավային ոչինչ չեր մնում քան լու ու ինքնափոփ անցնել իր ճանապարհը մինչև դպրոցի ավարտը։

 2.    Պատմի՛ր նաև  քո աշնանային հանգստի մասին: Որտեղ էլ լինես, պատմի՛ր քո գտնվելու վայրի մասին, լուսանկարի՛ր աշնանային գեղեցիկ տեսարաններ, տեսաֆիլմ պատրաստի՛ր: Կիսվի՛ր աշնանային քո զգազողություններով, տեսածդ աշնանային գույներով :

Առաջարկում եմ այս առաջադրանքն անել երկու տարբերակով`​

Այս տարի մենք վայելում ենք տաք ու մեղմ,միևնույն ժամանակ իր գեղեցկությունը չկորցրած Աշուն։Յուրաքանչյուր զբոսանքի դուրս գալուց նկատում ենք աշնան բազում գույներ՝ոսկեգույնից մինչև շականակագույնով։Բնությունը կամաց կամաց պատրաստվում է ձմեռվա՝թռչյունները չվում են թաք երկրներ,սկսել է շութ մթնել։Գիշերները երկարել են։Ընկերներիցս մեկը մեկնեց արտասահման չնայած այն հանգամանքի մենք մեր ընկերությունը չենք կորցնելու։Աշնանային արցակուրդն անցավ շատ արաք։Նար չենք մոռացել համակարգիչները և խաղերը))

 • պատումի ձևով` քո իսկ լուսանկարներով
 • յտեսապատումի (տեսաֆիլմի) ձևով (այսինքն՝ աշնանային մի սիրուն այգում նստած պատմում ես, թե ինչպես անցկացրիր աշնանային արձակուրդդ, ինչ կարդացիր):

Գործնական քերականություն հոկտեմբերի 10

1․ Շարունակի՛ր գրել բառեր, որոնց մեջ կա իա տառակապակցությունը:

Ասիա, Անգլիա, Բելգիա, խավիար, լաբորատորիա ……Եվրասիա,Գերմանիա,բամիա,Ավստրիա,Ավստրալիա,հեքիաթ,ծիածան…:

2․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Սիրտն անհանգստությունից թրթռաց ու կարծես մի պահ կանգ առավ:

(թրթռալ,թռվռալ)

Ամբողջ օրը խաղաց ու թռվրաց և միայն երեկոյան հիշեց խոստումը: (թրթռալ, թռվռալ)

Օրումեջ եկող այդ լուրերն էլ հարևանի զայրույթն անընդհատ բորբոքում էին ու gրգռում նրան: (գռգռալ, գրգռել)

Քարերը գռգռալով իջնում էին լանջն ի վար, թռչում իրար գլխից ու ձորում միայն դադար առնում:  (գռգռալ, գրգռել)

3․ Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին:

Խռպոտ, դժոխք, գործընկեր, ոգևորվել, զառիվայր, անկոտրում, ընդհատել, միանգամայն:

Տոթ էր, աղմուկ ու խառնաշփոթ. կարծես դժոխք լիներ:

Գլորվում էր զառիվայր լանջով:

Ձայնն էլ խզված էր ու խռպոտ:

Առանց ընդհատել լսեցին նրա ամբողջ ելույթը ու հետո նստեցին մտամոլոր:

Դու միանգամայն անտեղյակ ես, դրա համար էլ խոսքդ չեն լսում ու աղմկում են:

Անկոտրում ոգի ունի, հեշտ չէ նրան ծնկի բերել:

Միանգամից ․․․ է ու կպչում գործի:

4. Գծիկները փոխարինի´ր ը կամ  ն հոդով:

Ժողովուրդները տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով  ու սովորույթներով:

Ժողովուրդներն իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով  ու սովորույթներով են տարբերվում:

Աստղադիտակը դանիացի ապակեգործներն են ստեղծել: Աստղադիտակը ստեղծել են  դանիացի ապակեգործները:

Եվրոպացիներն առաջին անգամ արևածաղիկը տեսան մեքսիկակաի պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան: Եվրոպացիները մեքսիկական պրերիաներում առաջին անգամ տեսան արևածաղիկն, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան:

Գառնիի սյունազարդ տաճարը (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին է ստեղծվել: Գառնիի սյունազարդ տաճարը ստեղծվել է (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին: Միհր աստծո պատվին է  ստեղծվել Գառնիի սյունազարդ տաճար- (մ.թ. 77 թվական):  Միհր աստծո պատվին Գառնիի սյունազարդ տաճարն է ստեղծվել (մ.թ. 77 թվական):

5․Տրված առածները լրացրո՛ւ ընդգծված բառերի հականիշների օգնությամբ:

Լավ ձին կերը կավելացնի,վատ ձին մտրակը…………        :
Խելոքին մեկ ասա,հիմարին՝հազար ու մեկ……………..    :
Արդար մազը չի կտրվի,մեղավորինը կկտրի………….            :
Բոյը երկար,խելքը կարճ………………………. :

6․ Աշնան մասին պատմություն հորինի՛ր, որքան հնարավոր է շատ բաղդատական և գերադրական աստիճանով ածականներ գործածելով։

Աշուն

Կրկին եկավ աշուն։

Տարվա չորս եղանակներից ամենա գունագեղը։

Աշնանը միշտ ավելի ցուր է լինում քան գարնանը։

Մարդիկ ավելի պակաս են դուրս գալիս զբոսնելու քան ամառը այս աշունը իմ հիիշած աշուններից ամենա տաքն է։