Ինքնաստուգում 2․ 7-րդ դասարան

1․Ի՞նչ եք հասկանում ասելով ՝ ինքնիշխան պետություն։

Ինքնիշխան պետություն անվանում են այն պետություններին, որոնք ունեն սեփական տարածք, իր սեփական կանոները, ունեն մշտական բնակչություն, կառավարություն։

2․ Նկարագրե՛լ տարածքային կառուցվածքի ձևերից մեկը։

3․Ի՞նչ  են  բնակչությունը    և  բնակչության բնական շարժը։Նշե՛ք բնակչության վերարտադրության տիպեր

4․Ի՞նչ է ցույց տալիս բնակչության խտության ցուցանիշը։

Բնակչության խտության ցուցանիշը ցույց է տալիս բնակչության թիվը և տարածքի հարաբերությունը։

5․Ի՞նչ է բնակչության միգրացիան և որո՞նք են դրա տեսակները ՝ըստ տարածքի ընդգրկման։

Միգրացիան այն է, երբ ինչ-որ մեկը  իր ծննդավայրից հեռանում են տարբեր երկրներ-քաղաքներ-գյուղեր։ Կան երկու տեսակներ՝ ներքին և արտաքին միգրացիա։ Ներքին միգրացիա անվանում են այն ժամանակ, երբ ինչ-որ մեկը գնում է իր ծննդավայրից։ Արտաքին միգրացիան այն է, երբ ինչ-որ մեկը հեռանում է իր երկրից այլ երկրներ։

6․Թվարկե՜ք միգրացիայի տեսակները,ըստ դրդապատճառների։ Բերե՜լ օրինակներ։

Ներքին միգրացիա դրդապատճառները կարող են լինել, տնտեսուությունը, ֆինանսական խնդիրները, աշխատանքը և այլն։

Արտաքին միգրացիա դրտապատճառները կարող են լինել ֆինանսական խնդիրները, աշխատանքը, աշխատավարձը, քաղաքականությունը և այլն։

7․ Թվարկե՛ք․

  • Երեք խառնածին ռասաները ՝ Եվրոպոիդ, Ավստրոլոիդ, Նեգրոիդ։
  • Երեք  ազգային  կրոններ՝ Քրիստոնեություն, Մահմեդականություն, Բուդդիզմ։
  • Չորս լեզվաընտանիք ՝Խոյիսյան, Ալջիական, Պալեոսիբիրյան լեզվաընտանիքներ։

8․Որո՞նք են քաղաքների բնակչության աճի երեք հիմնական ուղղությունները։

Առաջին ուղղությունը՝ սեփական վերարտադրության և գյուղից կատարվող միգրացիայի հաշվին։ 

Երկրորդ ուղղությունը՝ քաղաքային բանկչության համակենտրոնացման ուժեղացում։

Երրորդ ուղղություն՝ քաղաքային տարաբնակեցման պարզ ձևերից անցումն է դեպի ավելի բարդ ձևեր։

9․Բացատրե՛ք ՝ ի՞նչ է բնական պայմանը,ի՞նչ է բնական ռեսուրսը։

Բնական պայման— բնության օբյեկտների և երևույթների ամբողջությունը, որը գոյություն ունի մարդկանց գործունեությունից անկախ, ազդում Է կենդանի օրգանիզմների, մարմինների և երևույթների վրա։

Բնական ռեսուրս— Բնությունից առաջացված ռեսուրսներ, օրինակ՝ քար, հող, ավազ, նավթ, ոսկի, երկաթ, աղ, կավ։

10․Որո՞նք են ռեկրեացիոն ռեսուրսները։

11․Պետության տարածքը  50000 կմ2  է,  բնակչության թիվը ՝ 4մլն մարդ։Որքան է բնակչության միջին խտությունը։

4.000.000:50.000=80

80/կմ2 

12․ Թվարկե՜լ և դասակարգե՜լ բնական ռեսուրսները։

Նավթ, ոսկի, երկաթ, փայտ, տորֆ, աղ, ջուր, օդ, 

Կենսական-Ջուր, օդ

Արտադրական- Նավթ, տորֆ, ոսկի, երկաթ, աղ

13․ Ներկայացնե՜լ հողային ռեսուրսների տեղաբաշխման առանձնահատկությունները

Հողային ռեսուրսները չափվում են իրենց զբաղեցրած մակերեսով: Դա աշխարհի հողային ֆոնդն է, որը կազմում է 13,1 մլրդ հա: Այն մոտավորապես հավասար է մեր մոլորակի ցամաքային մակերեսին (չհաշված սառցապատ տարածքները՝ Անտարկտիդան ու Գրենլանդիան, բևեռամերձ կղզիները և բարձր լեռների մերձգագաթային տարածությունները): Հողային ֆոնդը մեծամասամբ օգտագործվում է գյուղատնտեսության ոլորտում: Օգտագործվող այդ հողերը հայտնի են գյուղատնտեսական նշանակության հողեր կամ գյուղատնտեսական հանդակներ անունով։