Ահմադ

 • Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։
 • Ընդգծի՛ր այն հատվածները, որտեղ երևում է, որ Ահմադը «տան սիրելի տղան էր»։
  հերիք էր, իսկույն կիմանար, որ տան սիրելի տղան է։
 • Ներկայացրո՛ւ հայ ընտանիքի և թուրք ծառայի հարաբերությունները։
 • Դո՛ւրս գրիր օրհնանքները։ Ավելացրո՛ւ այդ շարքը։
 • Փորձի՛ր բացատրել օրհնանքների շատությունը պատմվածքում։
 • Վերնագրի՛ր պատմվածքի մասերը։
  Ա)հետաքրքիր սկիզ
  Բ)Բառի ճանապարհ
  Գ)Զարմացնող ավարտ