մաթեմատիկա

1.Գտնել այն թիվը ,որն համապատասխանում է 1 տասհազարյակ+9հազ. +8 հարյուրյակ + 2 միավոր կարգային գումարելիների գումարին:

1)19812   2)19012    3)19802   4)19120
Պատասխան․ 19802

2.Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը,եթե նրա ձախից կցագրենք 6:

1) 6 անգամ   2) 6000 անգամ   3) 60 հազարով   4) 60000 անգամ
Պատասխան․ 60 հազարով

3. Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացվի 3-ով:

1) 3 անգամ կմեծանա
2) 3-ով կփոքրանա
3) 3-ով կմեծանա
4) 30 անգ.կմեծանա
Պատասխան 3-ով կմեծանա

4.Ընտրի՛ր այն թիվը,որը վանդակի փոխարեն դնելով` կստանաս ճիշտ անհավասարություն`
30տ 8ց <30տ □կգ

1)8կգ
2)15կգ
3)950 կգ
4)59կգ
Պատասխան․ 950կգ

5.Որտե՞ղ են անվանական մեծությունները դասավորված նվազման կարգով:

1) 9տ, 7տ, 16տ, 5ց, 25տ
2) 8տ3կգ, 9ց, 15տ9ց, 8կգ
3) 3ժ56ր, 4ժ, 3օր, 5ժ, 4օր
4) 6կմ, 7մ, 20դմ, 20սմ, 10մմ
Պատասխան․6կմ, 7մ, 20դմ, 20սմ, 10մմ

6.Գտի՛ր այն թիվը, որի մեկ ութերորդ մասը հավասար է 29-ի:

1) 266   2) 160   3) 232   4) 265
Պատասխան․ 232

7. 3ժ 25ր-ն արտահայտի՛ր րոպեներով:

1) 209ր   2) 250ր   3) 205ր   4) 2500ր
Պատասխան․ 205ր

8. 5կմ 20դմ-ն արտահայտի՛ր մետրերով:

1)5002մ
2)5020մ
3)5200մ
4)502մ
Պատասխան․ 5002մ

9.Ուղղանկյան պարագիծը 84սմ է: Գտի՛ր նրա լայնությունը, եթե երկարությունը 34սմ է։

1)16սմ
2) 8սմ
3) 6սմ
4) 9սմ
Պատասխան․ 8սմ

11. 48սմ երկարությամբ մետաղալարից կառուցեցին խորանարդիկ: Ինչքա՞ն էր նրա կողմի երկարությունը:

Պատ՝ 4սմ
12.Կազմի՛ր արտահայտություն և լուծիր` 625-ը մեծացրու՛ 5 անգամ, գումարի՛ր 25 և արդյունքը բաժանիր 10-ի:

Պատ.`(625×5+25):10=315

13. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը: 7174:34×43-50×16

Պատասխան. 8273

14.Փակագծերը դի՛ր այնպես,որ ստացվի ճիշտ հավասարություն:

40 × (18 – 9): 3= 120
15.Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո գրի՛ր ևս 3 թիվ:
2; 3; 5; 9;17,33,65

16.Հայրը հավաքեց 30 արկղ խնձոր,իսկ որդին`25 արկղ:Հայրը հավաքել էր 40 կգ ավելի, քան որդին: Ինչքա՞ն էր հավաքել որդին,եթե յուրաքանչյուր արկղում նույն քանակությամբ խնձոր է տեղավորվում:

Պատ.` 200կգ

17.Ուղղանկյան կողմերից մեկը մյուսից 6 սմ-ով մեծ է,իսկ այդ կողմերի գումարը 34սմ է: Գտնել ուղղանկյան մակերեսը:

Պատ.` 280սմ

մաթեմատիկա

Վարժ.781

ա)

 1. 4 x 60 = 240կմ.
 2. 60 + 20 = 80կմ./ժ
 3. 240 : 80 = 3ժ.

Պատ.՝3ժ.

բ)

 1. 450 : 50 = 9
 2. 450 : 30 = 15
 3. 15 + 9 = 24ր.

Պատ.՝24ր.

Վարժ.785

 1. Եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք մի քանի միավորով, ապա գումարը կմեծանա նույն չափով:
 2. Եթե արտադրիչներից մեկը մեծացնենք մի քանի անգամ, ապա արտադրյալը նույն քան անգամ:
 3. Եթե նվազելին մեծացնենք մի քանի միավորով, ապա տարբերությունը կմեծանա նույն չափով:
 4. Եթե հանելին փոքրացնենք մի քանի միավորով, ապա տարբերությունը կմեծանա նույն չափով:

Վարժ.789

ա)

220վ. = 3ր. 40վ.

840ր. = 14ժ.

62ժ. = 2օր 14ժ.

384տարի = 3դար. 84տարի

բ)

3600վ. = 60ր.

8000ր. = 133ժ. 20ր.

74ժ. = 3օր. 2ժ.

216տարի = 2դար 16տ.

Վարժ.800

 1. 362 – 1 = 361
 2. 2010 – 1 = 2009
 3. 2010թ. նահանջ տարի չէ, որվհետև 2010 : 4 = 502 (2մն) – 365 օր ունի

Վարժ.801

ա) 2020 – 362 = 1658

բ) 301 – 1 = 300

գ) 2020 – 2010 = 10

15 – 10 = 5

Վարժ.806

ա) 21 – 1 = 20դար

բ) 21-րդ դարը

գ) 1865թ. – 19դար

դ) 21-րդ դարում ծնվել եմ ես

Պապիկս ծնվել է 20-րդ դարում

Վարժ.807

ա) 2010թ. Սեպտեմբերի 1-ը – չորեքշաբթի

բ) 2012. Սեպտմբերի 1-ը – շաբաթ

մաթեմատիկա

խնդիր 746

ա) Ինքնաթիռը քանի՞ կմ կթռչի 3 ժամում,եթե նրա թռիչքի արագությունը լինի 800կմ/ժ:

3 x 800= 2400կմ

բ) Որքան ճանապարհ կանցնի կրիան 10 րոպեում,եթե նրա շարժման արագությունը 12 մ/ր է:

12 x 10= 120մ/ր

գ) Որքան ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թռիչքի պահից 15 վ հետո,եթե նրա թռիչքի արագությունը 8կմ/վ է:

8 x 15=120կմ

խնդիր 747

Հաշվել մեքենայի և գնացքի 4 ժամում անցած ճանապարհները, և լրացնել աղյուսակը, եթե ավտոմեքենան այդ ժամանակահատվածում անցել է 90կմ/ժ արագգությամբ, իսկ գնացքը՝ 85կմ/ժ:

Անվանումը                ժամանակ            արագություն               ճանապարհ

Ավտոմեքենա        _4_____90կմ/ժ                    _____360կմ___________

Գնացք_              _  _   _    4_______________85կմ/ժ                ____340կմ/ժ__________

Խնդիր 748

ա) Ավտոմեքենան 90կմ/ժ արագությամբ A քաղաքից գնում է դեպի 360 կմ հեռավորության վրա գտնվող B քաղաքը: A քաղաքից դուրս գալուց 3 ժամ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքից:

3 x 90=270

360- 270=90

Պատ. 90 կմ

բ) Հեծյալը 130մ/ր արագությամբ A վայրից գնում է նրանից 5կմ 300մ հեռավորության վրա գտնվող B վայրը: Որքա՞ն ճանապարհ կունենա նա դեռ անցնելու շարժվելուց 30 րոպե հետո:

130 x 30= 3900մ կամ 3կմ 900մ

5300մ-3900մ= 1400մ կամ 1կմ 400մ

Պատ.1կմ 400 մ

խնդիր 750

A վայրից հակադիր ուղղություններով շարժվեցին 2 մեքենա: Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 2 ժամ հետո, եթե մեքենաներից մեկի արագությունը 60կմ/ժ է, մյուսինը ՝75կմ/ժ:

2 x 60 = 120

2 x 75 = 150

150-120=30

Պատ. 30 կմ

753.

ա) Հաշվել թե որքա՞ն ջուր է հոսում ծորակից 4 ժամում,գիտենալով, որ 1 ժամում հոսում է 245լ:

4 x 245= 980

բ) Եթե ծորակից 1 ժամում հոսում է 210 լ ջուր,ապա քանի՞ ժամում կլցվի 3150 լ տարողությամբ լողավազանն այդ ծորակով:

3150 : 210=15

756. Քանի՞ հավասար քանակությամբ կոնֆետ պարունակող խմբերի կարելի է բաժանել 42 կոնֆետը:

42:2,3,6,7,14 -6 խմբի

757. Արտագրիր և լրացրու բաց թողնված թվերն ու թվանշանները:

ա) 2հազ․+3հ․+1մ․=2301                  3000+100+60+5=3165

4հազ․+8հ․+3տ․+8մ․=4838        3×10000+5×10+2×1=30052

մաթեմատիկա

744.համեմատիր միավոր ժամանակում հեծանվորդի անցած ճանապարհը և լուծիր խնդիրը։

Եթե հեծանվորդը 1 ժամում անցներ 25կմ ապա քանի կիլոմետր նա կանցներ 3 ժամում։

Լուծում 3×25կմ=45(կմ) Պատ.՝45կմ

Եթե հեծանվորդը 1 ժամում անցներ 15կմ ապա քանի կիլոմետր նա կանցներ 3 ժամում։

3×15կմ=45կմ Պատ 45կմ

Իսկ եթե հեծանվորդը 1ժամում անցներ 20կմ ապա քանի կիլոմետր կանցներ 3 ժամում։

3×20=60կմ Պատ 60կմ։

745.3×100=300կմ

85×3=255կմ

3×90=270կմ

746. ա) Ինքնաթիռը քանի՞ կիլոմետր կթռչի 3ժամում,եթե թռիչքի արագությունը լինի 800կմ/ժ։ Լուծում.՝3×800=2400( կմ/ժ) Պատ.՝2400 կմ/ժ

բ) Որքան՞ ճանապարհ կանցնի կրիան 10 րոպեում,եթե նրա շարժման արագությունը 12մ/ր։

Լուծում .՝ 10×12մ/ր=120(մ/ր) Պատ.՝120(մ/ր)։

գ) Որքան՞ ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թտիչքի պահից 15 վ հետո,եթե նրա թռիչքի արագությունը 8 կմ/ վ է։

Լուծում.՝8×15կմ/վ=120 (կմ/վ)։ Պատ.՝120(կմ/վ)։

747.