1. Ի՞նչ բնութագրական հատկանիշներ ունեն քիմիական ռեակցիաները։ժանգոտվել,վառվել։
  2. ………… ռեակցիաների ժամանակ մեկ բարդ նյութից առաջանում են երկու եւ ավելի նյութեր։ Միացում և քայքայում։
  1. Ձեզ հայտնի ի՞նչ պայմանների դեպքում են տեղի ունենում քայքայման ռեակցիաները։խոնավություն ու ջերմություն։
  2. ………… ռեակցիաների դեպքում երկու կամ ավելի նյութերից ստաց­վում է մեկ նոր նյութ։քայքայող
  3.  Բերե՛ք միացման ռեակցիաների օրինակներ:կոլա+մենթոս, կրակ+բենզին։
  4. …………… ռեակցիա է, որն ուղեկցվում է լույսի եւ ջերմության անջատումով։ օկսիդացում։
  5. Ի՞նչ պայման է անհրաժեշտ այրում տեղի ունենալու համար:ջերմություն
  1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում վառելանյութեր։պինդ-տորֆ հեղուկ-բենզին

  2. Թվարկե՛ք պինդ, հեղուկ եւ զազային վառելանյութերի տեսակներ:պինդ-տորֆ հեղուկ-բենզին գազային-մեթան
  1. Քիմիական ռեակցիաների ընթանալու անհրաժեշտ պայմաններ են ջերմություն
  2. ։
  3. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում էջրածնի եւ թթվածնի։ Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։ Գրի՛ր հավասարումը: 11.  Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիաներ.ա) C + O2 =CO2 գ) H2 + O2 =H2O. բ) CH4 = H2 + C  դ) Si+O2=SiO2                                             
 1. Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.

ա) բենզինի այրվելը, բ) եղյամի առաջացումը, գ) կաթի թթվելը,դ) ջրի եռալը, ե) հայելու փշրվելը:13. Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ.ա)    Արեւածագը,բ)  բնական գազի այրում գ) 2500 աստիճանում ջրի քայքայումը14. Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.1) փայտի վառվելը 2) ջրի եռալը, 3) մոմի հալվելը 4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում15.Ֆիզիկական երեւույթների տարատեսակներ են ……………:16.Բերե՛ք ֆիզիկական և քիմիական երևույթի օրինակներ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s