русский язык

1. Подберите антонимы к словосочетаниям. Запишите их.
Новая мебель – старая мебель
Большой город – маленький город
Чистая скатерть – грязная скатерть
Новая сумка — старая сумка
Поздняя осень – раннаяя осень
Дождливое утро – Солнечное утро
Острый соус — сладкий соус
Большой дом – маленький дом
Маленькая комната — большая комната


2. С данными словами составьте словосочетания, используя слова для справок:
Гвоздь, руки, день, скатерть, тетрадь, конь, лошадь, зверь, сирень, медведь.
Слова для справок: мамины, дикий , быстрый, железный, мягкий, душистая, школьная, солнечный, белый, большой, чистая, породистый.

железный гвоздь, мамины руки, дикий зверь, быстрый конь, мягкий сирень,

3. К словам из первого столбика подберите соответствующие из второго.
летняя ——— дорога.Дальняя дорога
весенняя ——— зарядка.Утренняя зарядка
утренняя ——— гроза.Вечерняя гроза
вечерняя ——— страна.Дальняя страна
ранняя ——— тетрадь.Синяя тетрадь
синяя ——— весна.Весенняя весна.
последняя ——— новость.Последняя новость.
соседняя ——— заря.Ранняя заря.
верхняя ——— работа.Домашняя робота
древняя ——— история.Древняя история
домашняя ——— полка.Верхняя полка
дальняя ——— деревня.Соседняя деревняя.
нижняя ——— жара.Летняя жара

english

B. What words in the story on page 16 mean the opposite of:

 1. nasty-nice 4. young-old 7. far from-near
 2. bad-good 3. after-before
 3. sad-happy 6. little-big

C. Write this story. Put one of these words in each empty place:
do does doing make makes making

Our children don’t do much homework, but they doing a lot of work in
school. My son George likes makeing furniture and things like that more than makes
. lessons. He sometimes makes nice chairs out of old boxes in his class. He
and his friends make a lot of noise while they are working, of course.
George is good at sport: he does the high jump very well. Such sport does
children a lot of good, I think. Don’t you?

1.Ինչպե՞ս է որոշվում աշխատանքի մեծությունը F S :2.Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ գիտեք ՋՐԱՅԻՆ :3.Օրգանական նյութերի քայքայման ժամանակ անջատվող էներգիան ինչո՞ւ է կոչվում քիմիականքիմիական եներգիա:4.Արագության չափման ի՞նչ միավորներ են ձեզ հայտնիV:5.Մարմինների ձեւափոխության ո՞ր տեսակի դեպքում է առաջանում առաձ­գականության ուժը:6.Ուժի չափման ի՞նչ միավորներ են ձեզ հայտնի: Արդյո՞ք այդ նույն միավոր­ ներով է չափվում մարմի կշիռը:________________________7. Ընտրե՛ք ճիշտ պնդումերը:1. Մեխանիկական աշխատանք կատարվում է միայն այն ժամանակ, երբ մարմինը շարժվում է իր վրա կիրառված ուժի ազդեցությամբ+։2. Կատարված աշխատանքի մեծությունը կախված է ինչպես մարմնի վրա կիրառված ուժի մեծությունից, այնպես էլ ուժի ազդեցությամբ մարմնի անցած ճանապարհի երկարությունից։3. Երկրի վրա կյանքի գոյությունը պայմանավորված է միայն արեգակ­ նային էներգիայով։4. Կենդանի օրգանիզմների համար օրգանական նյութերը էներգիայի աղբյուր են: _______________________________8. Լրացրե՛ք նախադասությունները:1. Էներգիան բնութագրում է մարմնի …. հնարավորությունը։2. Մարմինների հնարավոր փոխազդեցության կամ նրանց շարժմամբպայմանավորված էներգիան անվանում են …. ։3. Ի պատիվ անգլիացի գիտնական …. աշխատանքի միավորը կոչվում է …. :
___________________________________9. Լուծե՛ք խնդիրները:ա) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի շնաձուկը 2 ժամում, եթե ընթանա 50 կմ/ժ արագությամբs=? S=100 :բ) Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Հռոմ, եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 3600 կմ է, իսկ ինքնաթիռի արագությունը` 800 կմ/ժ:

ԲՆԱԳ

 1. Ի՞նչ դեր ունի էներգիան կենդանի օրգանիզմներում:էներգիան կենդանի օրգանիզմներում ծախսվում է այլ նյութերի սինթեզման, օրգանիզմի կառուցմանաճիշարժման և կենսագործունեության համար։ 
 2. Որտեղի՞ց են կենդանի օրգանիզմներն էներգիան ստանում:Բոլոր կենդանի օրգանիզմներն իրենց անհրաժեշտ էներգիան ստանում են արեգակից։
 3. Ո՞ր կենդանի օրգանիզմներում է կլանվում արեգակնային էներգիան:Կանաչ բույսերի։
 4. Ներկայացրե՛ք կենդանի օրգանիզմների օրինակներ, որոնք լույս են արձակում:Բակտերիաներ,սնկեր, որոշ անողնաշարավորներ,ձկներ։
 5. Ինչպե՞ս եք պատկերացնում սննդային կապերը կենդանի օրգանիզմների միջեւ:  Յուրաքանչյուր տեսակ օգտագործում է օրգանական նյութի մեջ գտնվող էներգիայի միայն մի մասը՝ նրա տրոհումը հասցնելով մինչև որոշակի փուլի։ Տվյալ տեսակի համար ոչ պիտանի, բայց դեռևս էներգիայով հարուստ նյութերն օգտագործում են այլ օրգանիզմներ։ Այսպիսով, կենսաերկրացենոզներում էվոլուցիայի ընթացքում կազմել են իրար հետ փոխադարձ կապված տեսակների շղթաններ, որոնք հաջորդաբար նյութեր և էներգիա են ստանում ելակետային սննդանյութից։
 6. Կարո՞ղ եք պնդել, որ կյանքը պարտական է Արեգակին: Ինչո՞ւ:Կարող ենք պնդել, քանի որ բոլոր կենդանի օրգանիզմներին անհրաժեշտ է թթվածին, ինչը արտադրվում է շնորհիվ բույսերի՝ ֆոտսինթեզի,որն իր հերթին իրականցվում է արեգակի էներգիայի շնորհիվ։
 7. Շրջակա միջավայրի բույսերի եւ կենդանիների միջեւ սննդային կապերի ի՞նչ օրինակներ գիտեք: Մեղուներ և ծաղիկներ, ընտանի կենդանիների համար խոտը որպես սնունդ։

русский язык

1. Подберите антонимы к словосочетаниям. Запишите их.
Новая мебель –Старая мебель
Большой город –Мальенкий город
Чистая скатерть –Грязная скатерть
Новая сумка —Старая сумка
Поздняя осень –Ранняя осень
Дождливое утро –Жаркое утро
Острый соус —Сладкий соус
Большой дом –Маленький дом
Маленькая комната —Большая комната
2. С данными словами составьте словосочетания, используя слова для справок:
Гвоздь, руки, день, скатерть, тетрадь, конь, лошадь, зверь, сирень, медведь.
Слова для справок: мамины, дикий , быстрый, железный, мягкий, душистая, школьная, солнечный, белый, большой, чистая, породистый.Железный гвоздь,мамины руки,солнечный день,чистая скатерть,школьная тетрадь,породистый конь,быстрая лошадь,дикий зверь,душистая сирень,белый медведь.

3. К словам из первого столбика подберите соответствующие из второго.
летняя ——— дорога.Дальняя дорога
весенняя ——— зарядка.Утренняя зарядка
утренняя ——— гроза.Вечерняя гроза
вечерняя ——— страна.Дальняя страна
ранняя ——— тетрадь.Синяя тетрадь
синяя ——— весна.Весенняя весна.
последняя ——— новость.Последняя новость.
соседняя ——— заря.Ранняя заря.
верхняя ——— работа.Домашняя робота
древняя ——— история.Древняя история
домашняя ——— полка.Верхняя полка
дальняя ——— деревня.Соседняя деревняя.
нижняя ——— жара.Летняя жара

Լրացուցիչ(տանը) ՄԱԹԵՄ

5) Գոյություն ունե՞ն արդյոք ամենափոքր բացասական եւ ամենամեծ

դրական թվեր։

Ոչ գոյություն չունեն ամենափոքր բացասական և ամենամեծ դրական թվերը:

6) Ասե՛ք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝

ա) ամենափոքրը –7-ն է, բ) ամենամեծը –5-ն է։

-5,-6,-7,

բ) ամենամեծը –5-ն է։

-7, -6, -5

7) Քանի՞ տոկոսով կփոքրանա քառակուսու մակերեսը, եթե նրա

կողմը փոքրացնենք 20 %-ով։

1)10×10=100

2)10×20:100=2

3)10-2=8

4)8×8=64

5)100-64=36

6)36:100×100%=36%

Պատ՝.36%

8) Թիվը փոքրացրել են 20 %-ով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է մեծացնել

ստացված թիվը, որպեսզի նորից ստացվի տրված թիվը։

1600×20:100=320

1600-320=1280

320/1280×100=3200/128=25

9)*

2+8+1=11

11-4=7

բնագիտություն

 1. Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք։ Առօրյա կյանքում մարդու կամ սարքի կողմից կատարվող ցանկացած գործողություն մենք սովորաբար անվանում ենք աշխատանք: Աշխատանք ենք համարում նաև մարդու մտավոր գործունեությունը: «Մեխանիկական աշխատանք» հասկացությունը ֆիզիկայում ավելի հստակ սահմանում ունի:
 2. Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը։ Լուծել խնդիրներ։ Մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը կախված է մարմնի վրա կիրառված ուժի մեծությունից:

1 *200 կմ ճանապարհը գայլը վազում  է 7 ժամում: Որոշել գայլի արագությունը:

2 * Ավտոմեքենան շարժվում է 72կմ/ժ արագությամբ: Ինչ ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 2 ժ -ում:

t = 72կմ/ժ
V = 2ժ
t × V = S
72 × 2 = 144կմ

3 * Սեղանը տեղափոխելու համար տղամարդը կիրառել է 98 Ն ուժ, անցնել 4 մ ճանապարհ: Հաշվել կատարած աշխատանքը:

F = 98Ն ուժ
S = 4մ
F x S = A
98 x 4 = 392 Ջ

բնագիտություն

1*

Գտնել ձկան արագությունը, եթե հայտնի է, որ 360 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 40 վարկյանում:360:40=9

2*
Որքան ճանապարհ կանցնի ինքնաթիռը 4 ժամում, եթե նրա արագությունը 100կմ/ժ է: 100×4=400

Հարցեր

1.Ներկայացրե՛ք մեխանիկական աշխատանքի օրինակներ:Համակրգչի տեղափոխում,քարի ընկնում և այլն։
2. Ի՞նչ բանաձեւով է հաշվարկվում մեխանիկական աշխատանքը:A=FxS
3.Ո՞ր դեպքում մարմնի վրա ազդող ուժն աշխատանք չի կատարում:Երբ կիրառված է շատ քիչ էներգիա։

4. Ո՞րն է 1 Ջ աշխատանքը:1 Ջ այն աշխատանքն է, որը կատարվում է երբ մարմինը 1 նյուտոն ուժի ազդեցությամբ անցնում է 1 մետր ճանապարհ։

բնագիտություն

 1. Գտնել կրիայի արագությունը, եթե հայտնի է, որ 120մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 15 վարկյանում:
 2. V=S:T
 3. S-120մ,
 4. T-15 Վարկյան
 5. 120:15=8 (մ/վ)
 6. Որքան ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 4 ժամում, եթե մեքենայի արագությունը 90 կմ/ժ է:
 7. S=V*T
 8. V-90կմ/ժ
 9. T-4 Ժամ
 10. 90×4=360Կմ
 11.  Պատասխանել հարցերին 1. Ո՞ր ուժն են անվանում ծանրության ուժ: 2. Ինչի՞ց է կախված մարմնի ծանրության ուժը:1.Այն ուժը որով Երկիրն է դեպի իրեն ձգում որևէ մարմին։2.Որքան մեծ է մարմնի զանգվածը, այնքան մեծ է նրա վրա ազդող ծանրության ուժը։
 12. Ինչպե՞ս է ուղղված ծանրության ուժը:Ծանրության ուժն ուղված է դեպի Երկրի կենտրոն։
 13. Ո՞ր ուժն են անվանում մարմնի կշիռ:Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա։

Русский Язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните те словосочетания, в состав которых входят слова с чередующимися гласными в корне. Графически объясните написание выбранной гласной. Простое предложение, горная растительность, обильная роса; сотросать воздух, возлогать надежды, раскошные цветы, увадать без воды, расположиться у костра; поросло травой, дождь орасил травы.

Упражнение 4.

Спишите, вставляя пропущенные буквы, графически объясняя выбор орфограмм в корне. а) Излагать содержание, хорошо изложить; знать признаки прилагательного; написать изложение; оба слагаемых; расположиться на ночлег; располагать свободным временем. б) Гул наростает, роскошные ростения, заросли камышом, выросли подснежники; зеленые водоросли, Ростислав; ростущий ребен