Առաջին ուսումնական շրջանի հաշվետվություն

մայրենիի

մաթեմ

բնագ

ռուսերեն

անգլերեն

բնագ

Պատասխանել հարցերին

1. Որտեղի՞ց է առաջացել «էլեկտրական» բառը:

Առաջացել է էլեկտրոն բառից

2. Ներկայացրե՛ք էլեկտրական երեւույթների օրինակներ:

Կայծակ:

3. Ո՞ր լիցքն են անվանում դրական, ո՞րը` բացասական:

Դրական լիցքեր առաջանում են այն ժամանակ երբ թուղթը շփում ենք շփում ենք ափակու հետ, բացասականը առաջանում է, երբ շփում ենք իրար հետ ճկազանգվածը բրդի հետ:

4. Ինչպե՞ս են փոխազդում նույն նշանի լիցքերը, հակառակ նշանիլիցքերը:

Նույն նշանի լիցքերը` իրար վանում են:

Տարբեր նշանի լիցքերը` իրար մոտենում են:

5. Միմյանց հետ շփվելիս միայն մի՞ մարմինն է էլեկտրականանում, թե՞ երկուսն էլ:

երկուսը

Мужской род средний род

Женский — книга, портфель , бабочка, полка, кажура

Большая книга лежала на полке.

Утром мальчик собирал свой школьный портфель.

Нежная бабочка порхала среди цветов.

Деревянная полка была росположена около дивана.

Мандариновая кажура упала из стола.

Мужской — стол, стул, потолок, шкаф, будильник

Мы купили круглый стол круглый стол.

Я села на деревянный стул.

У нас дома есть высокий потолок.

В небольшом шкафу я храню свои книги.

Утром прозвенел громкий быдильник.

Средний — колесо, пальто, окно, письмо

Из-за дырки в колесе мы не смогли поехать домой.

Дома есть большое окно.

У меня есть красивое пальто.

В почте лижит белое письмо.Опубликовано

ԲՆԱԳ

  1. Ինչո՞ւ է կյանքի համար անհրաժեշտ ջերմային էներգիան։Մարդը տարբեր նպատակներով ջերմություն ստանալու համար օգտագործում է նավթ,տորֆ,փայտ,բնական գազ և այլն։
  1. Ինչո՞ւ է Արեգակը համարվում Երկրի վրա կյանքի եւ ջերմության գլխա­
    վոր աղբյուրը։Արևը ամենակարևոր ջերմային աղբյուրն է, որովհետև նա է չափաբաձնով է տալիս ջերմությունը:
  2. Վառելանյութի ի՞նչ տեսակներ գիտեք։Քարածուղ,տորֆ,փայտ,բենզին և այլբ
    Մտածե՛ք
    Կա՞ն արդյոք Երկրի ընդերքում ջերմային էներգիայի այլ աղբյուրներ:

Christmas in United Arab Emirates

The United Arab Emirates is primarily an Islamic country, so Christmas isn’t an official holiday. Only about 13% of the population are Christian. Most of those are from people who live and work in the UAE but aren’t native Emiratis. (If an Emirati becomes a Christian life can be very hard for them.)

There are Christmas decorations like trees and Santas in places like hotels, shops and shopping malls. (Some of the decorations are left up for Christmas after the national day celebrations on the 2nd December.)

The biggest displays are in Dubai and Abu Dhabi, where there are larger exp
at communities and lots of large hotels. At the 5 Star Emirates Palace hotel in Abu Dhabi, they have the world’s most expensive Christmas Tree — it has decorations on it which are worth millions of dollars.

Christian churches will have Christmas services, but the people who go to the services are mainly expats.

More Emiratis are doing things like having a Christmas Tree in their homes, giving gifts and having meals together for Christmas.

ՄԱԹԵՄ

5) Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք գումարման զուգորդական 

օրենքի ճշտությունը.ա)-7(+2+10)=+5,բ)0+(+4+-11)=-7,-10+(-6+-3)=-19,-16+(+8+-14)=10,-20+(0++19)=-1,+15+(+20+-25)=-20

ա) –7, +2, +10, գ) –10, –6, –3, ե) –20, 0, +19,

բ) 0, +4, –11, դ) –16, +8, –14, զ) +15, +20, –25։

6) Հանումը փոխարինե՛ք հանելիին հակադիր թվի գումարումով և 

հաշ վե՛ք՝ առանձին գումարելով դրական գումարելիները, առան-

ձին՝ բացասականները.

ա) 55 – 6 + 7 – 4 – 19, գ) –81 + 96 – 34 + 52 – 17,

բ) –72 + 8 – 11 + 18 – 25, դ) –19 + 24 – 50 + 31 – 62։

7) Տասնվեցհարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները 

կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2 

հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ, 

ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում կանգնած կլինեն 

վերելակները։

Լուծում

1)12+2-5=9

2)12-5+2=9