մաթեմատիկա

Դասարանական առաջադրանքներ

1․360կմ ճանապարհն ավտոմեքենան անցել է 90կմ/ժ, ավտոբուսը՝ 60կմ/ժ, իսկ հեծյալը՝ 12կմ/ժ արագությամբ։ հաշվի՛ր նրանց ծախսած ժամանակը։

360:90=4

360:60=6

360:12=30

30+6+4=40

2. Ավտոմեքենան գյուղից քաղաք ճանապարհն անցավ 4 ժամում 60կմ/ժ արագությամբ։ Քանի՞ ժամում նա կանցներ այդ ճանապարը, եթե ընթանար 20կմ/ժ-ով ավելի արագությամբ։ 60×4=240կմ

60+20=80

 240:80=3ժամ

3․ Միմյանցից 450կմ հեռավորությամբ երկու վայրերից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3ժ հետո։ Դրանցից մեկի արագությունը 80կմ/ժ էր։ Հաշվի՛ր մյուսի արագությունը։

80×3=240

450-240=210

210:3=70

5․ Ո՞ր թվանշաններով կարող է վերջանալ 4-ի պատիկ թիվը։

8

Տնային առաջադրանքներ

1. Հայկենց տնից մինչև դպրոց 450մ է։ Հայկն այդ օրը դպրոց է գնացել 50մ/ր արագությամբ, իսկ վերադարձել է 30մ/ր արագությամբ։ նա որքա՞ն ժամանակ է ծախսել դպրոց գնալու և վերադառնալու համար։

Լուծում

450:50=9

450:30=15

15+9=24Պատ.`24

2. A և B վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու հեծյալ։ հանդիպման պահին A վայրից մեկնողն անցել է 25կմ ճանապարհ։ Այդ պահին որքա՞ն էր մյուս հեծյալի հեռավորությունը A վայրից։ 

Պատ.`25կմ.

3. Հաշվի՛ր 48-ի բաժանարարների քանակը։ 10

4․ Կա՞ արդյոք 8-ի պատիկ թիվ, որի գրությունը վերջանա 7-ով։

Ոչ այդպիսի թիվ գոյություն չունի (միայն մնացորդով)

Գարուն

Ձմեռը վերջացավ և սկսվեց գարունը իր գեղեցիկ,նրբագեղ ծաղիկներով;Տարվա առաջին ծաղիկը ձնծաղիկն է;Արևի շորեղից տաքացավ երկիրը և թռչունները ետ վերադարձան;Արագիլները վերադարձան զույգերով և սկսեցին նորոգել իրենց հին բները;Եղանակը արթնանում է;Ճանապարհների ձյունը հալչում է և հոսում է հորդառատ առուներով;Ծառերը բողբոջում են ծիլ է տալիս խոտը;Բնությունը ժպտում է շողացող արևին;Սիրում եմ գարունը իր բոլոր գույներով;

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ջրոլորտի պահպանությունը: Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ նպատակով է օգտագործվում ջուրը երկրագնդի վրա:

Գետերի ու քաղցրահամ լճերի ջուրն օգտագործում են ոռոգման, կո­մունալ կենցաղային նպատակներով: Մեծ քանակությամբ ջուր օգտա­գործվում է նաև արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի համար: Գետերի վրա կառուցվել են բազմաթիվ էլեկտրակայաններ, որոնք բնակչությանն ապահովում են էլեկտրաէներգիայով:

 1. Ինչո՞վ են աղտոտված երկրագնդի ջրերը

Երկրագնդի վրա բազմաթիվ գետեր աղտոտված են արդյունաբերա­կան ձեռնարկություններից կատարվող արտանետումներով, կոյուղաջրե­րով, գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող պարարտանյութերով ու թու­նաքիմիկատներով: Առանձին գետերում ջուրը նույնիսկ թունավոր է և օգ­տագործման համար ոչ պիտանի:

 1. Ջրային ավազաններն աղտոտումից պահպանելու համար ի՞նչ աշ­խատանքներ են կատարվՈՒՄ

Կա­ռուցում են ջրամաքրման կայաններ: Բոլոր խոշոր քաղաքներն ունեն ջրա­մաքրիչ կայաններ, այդ թվում՝ նաև Երևանը:

 1. Ո՞րն է քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը

Աշխարհի շատ երկրներում քաղցրահամ ջրի «սով» է, որը պատճառ է դառնում բազմաթիվ հիվանդությունների, խլում մարդկային կյանքեր:

 1. Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդրի լուծման ի՞նչ ուղիներ գիտեք
 2. :

Երկիր մոլորակի յուրաքանչյուր բնակչի պարտքն է խնայողաբար օգ­տագործել և պահպանել ջրային պաշարները՝ ապագա սերունդների հա­մար ևս: Ջրի մաքրությունը կենսական հարց է բոլոր երկրների համար:

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՌՑԱԴԱՇՏԵՐ

 1. Ի՞նչ է սառցադաշտը: Ինչպե՞ս է առաջանում:

Ձյան բազմամյա բնական կուտակումից առաջացած սառցի հսկայական զանգվածը կոչվում է սառցադաշտ:

 1. Որո՞նք են սառցադաշտերի երկու հիմնական տիպերը:

Առանձնացնում են սառցադաշտերի երկու տիպ՝ ծածկույթային և լեռնահովտային:

 1. Ի՞նչ է այսբերգը: Ինչպե՞ս է առաջանում

Սառցադաշտերից դեպի օվկիանոս են սահում,  իջնում առանձին սառ­ցե զանգվածներ, որոնք ցամաքի ափամերձ մասերում օվկիանոսի հսկա ալիքների շնորհիվ պոկվում են և լողում օվկիանոսի ջրերում: Այդ լողացող հսկա սառցասարերն անվանում են այսբերգներ:

 1. :
 2. Ի՞նչ աշխատանք է կատարում սառցադաշտը:

Լեռնալանջի թեքությամբ սառցադաշտային լեզվակը՝ գետի նմանվող սառույցը, դանդաղ շարժվում է. կարծես սահում է: Սառցադաշտը   շարժվե­լիս կատարում է քայքայիչ աշխատանք:

ԹՌՉՈՂ ՁՈՒԿԸ

Մի օր երեխաներով որոշեցինք գնալ ձկնորսության: գնացինք գնացինք, ու մի պոքր լիճ տեսանք:Այդ լճից մի մեծ ձուկ բռնեցինք, այնքան մեծ, որ չգիտեինք ինցպես տուն տանենք: Որոշեցինք քույրիկիս փոքրիկ դոույլիկի մեջ դնել, բայց դույլիկի մեջ ինչ ասես կար և ձուկը կորավ մեջը:Երբ տուն հասանք և դույլիկը դատարկեցինք, պարզվեց որ ձուկը թռչունի պես թռել գնացել էր:

մաթեմատիկա

2․ Շրջանաձև վազքուղու մեկնարկային կետից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ դուրս եկան երկու հեծանվորդ։ Քանի՞ րոպեից նրանք նորից կհանդիպեն մեկնարկային կետում, եթե նրանցից մեկը մի լրիվ պտույտը կատարում է 8 րոպեում, մյուսը՝ 10 րոպեում։

10-1,2,3,4,5,10

8-1,2,3,4,5,8

Դասարանի աշակերտներին հավասարապես բաժանեցին 161 տետր և 230 գիրք։ Քանի՞ աշակերտ կա դասարանում։

230-1, 2, 5, 10, 23, 230

161-1,7,23,161

Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

 • [12,8]=24
 • [7,8]=56
 • [4,5]= 20
 • [3,11]=33
 • [5,12]=60

Դասարանի աշակերտներին հավասարապես բաժանեցին 22 տետր և 77 գիրք։ Քանի՞ աշակերտ կա դասարանում։

22-11

77-11

русский язык

1. Вставьте окончания

Со станции Бологое отправляется поезд. Открывается дверь, входит эчеловек в светлой шляпе и в пальто. Он останавливается посреди вагона и смотрит на диваны. Он узнает его и улыбается. Иван Алексеевич вздыхает и садится. Начинается поздравления и обычные вопросы. Он обращаётся к проводнику. Счастливчик поднивается и смотрит на всех. Петр Петрович объясняет,что поезд идет в Москву. Иван Алексеевич бледнеети начинает быстро ходить по вагону. Счастливчик плачёт . Пассажиры собирают деньги на билет.

2. Напишите глагол в инфинитиве по образцу

дружба — дружить

ходьба, просьба, бег, чтение, наклейка,  осмотр, пение, круг, метла, нарушение, возвращение, звонок, укладка, опоздание

Ходба-ходет

просьба-просить

Бег-бегать

чтение-чиьать

наклейка-наклеить

осмотр-осмотреть

Пение-петь

Круг-кружить

Метла-мести

Нарушение-нарушать

возвращение-возвращать

Звонок-звонить

Укладка-укладывать

опоздание-опаздать

3. Выполните по образцу

театр для детей — детский театр

комната для игр — , здание из кирпича -, книга из библиотеки — , мороженое из сливок — , тарелка из бумаги — , парк в городе — , ветер с севера — , книжка для записей -, статья из журнала —

комната для игр -игровая комната

здание из кирпича-кирпичнле здание

книга из библиотеки -библиотекная книга

мороженое из сливок -сливочное мороженое

тарелка из бумаги -бумагная тарелка

парк в городе -городской парк

ветер с севера -северный ветер

книжка для записей -записная книжка

статья из журнала -журнальная статьиа.

բնագիտություն

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է ճահիճը: Ինչպե՞ս է առաջանում:
 2. Արդյոք կարո՞ղ են ճահիճներ առաջանալ չորային շրջաններում, ինչո՞ւ:
 3. Ճահիճների չորացման ի՞նչ եղանակներ գիտեք:
 4. Ճահիճներն ի՞նչ դրական և բացասական նշանակություն ունեն

 Երկրի մակերևույթի որոշ տարածքներում, որտեղ տեղումնե­րից առաջացած ջրերը հոսելու հնարավորություն չունեն, կուտակվում են որևէ գոգավորությունում և, քանի որ գոլորշացումն էլ շատ թույլ է, սկսում են աճել խոնավասեր բույսեր՝ առաջացնելով ճահիճներ:

Ճահիճներ կարող են առաջանալ նաև չորային շրջաններում՝ գրուն­տային ջրերի մակարդակի բարձրացման հետևանքով

Չորացումը կատարվում է տարբեր եղանակներով: Մի դեպքում փո­րում են ջրանցքներ, որոնցով հեռանում է կուտակված ջրի ավելցուկը: Հենց այս եղանակով են չորացնում Արարատյան դաշտի ճահիճները: Մյուս դեպքում ճահիճների չորացման համար դրանց տարածքում ա­ճեցնում են այնպիսի ծառեր կամ թփեր, որոնք շատ ջուր են կլանում: 

Չորացված ճահճի տարածքից մարդիկ տորֆ են արդյունահանում, որը և վառելիք է, և պարարտանյութ՝ բանջարաբոստանային մշակաբույսե­րի և ծաղիկների մշակման համար:

մայրենի

Կետերը  փոխարինի´ր  դ, տ կամ  թ տառերով (դ-տ-թ-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ):

Ար.դեն, հաղորդ.ել, արևմուտ.ք, զվարթ., սաղարթ.ախիտ, բրդ.ոտ,  ժողովուր.դ,   հեր.թ, օրիորդ., ընդ.ունակ, հանգստութ.յուն,  արտ.աքին,  չորրորդ.,  մարդ.կային.  անդա.դար,  փարթ.ամ:

 • Այս շարքում կա երկու բառ, որոնք կան Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ » բանաստեղծության մեջ: Գտի՛ր, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը, ապա բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր (բառի բաղադրիչների մասին կարդա, մուլտֆիլմը դիտիր այստեղ ):

ան-դադար,հանգստություն-հանգիստ_ություն

 • Արևմու.ք, սաղար.ախիտ, բր.ոտ, զվար.  բառերից առանձնացրո՛ւ արմատները և նոր բառեր կազմի՛ր:
 • արևմուտք-արևածաղիկ,արևածագ
 • սաղարթախիտ-սաղարթապատ,սաղարթածածկ
 • բրդոտ-բրդյա
 • զվարթ-վարդագույն,վարդաջուր
 • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, թե՞ շարժումը: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր:
 • իմ կարծիքով գերակշռում է շարժումը,որովհետև քամին անդադար ամպերը քշում է այս ու այն կողմ
 • Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դո՛ւրս գրիր և պատճառաբանիր, թե ինչու ես այդպես մտածում:

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ
Գահը իրենց հանգըստության,
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ
Գընում էին հալածական։

ինձ թվում է,որ այս տողերում ամպերը պոկվել են կանաչ սարի գագաթից,որը ւրենց գահն էր և դարձել են թափառական;

 • Ի՛նքդ վերնագրիր բանաստեղծությունը:
 • թափառական ամպերը

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․

18 և24֊1,2,3,6,9

18 և 9֊1,3,9

15 և 25֊1,5

2 Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․

4 և 14֊2

36 և 24֊6

27 և 45֊9

3 Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

5, 15, 9֊15,9

32, 81, 108֊32,108

110, 16, 25֊25,110