կենսաբանության ամփոփում

1.Կանաչ էվգլենայի տարածվածությունը,արտաքին և ներքին կառուցվածքը Կանաչ էվգլենայի առջևի ծայրը բութ է, իսկ հետևինը՝սուր։ Նրա երկարությունը 0,05 մմ է, իլիկաձև է, սրացած հետևի ծայրը կայունություն է տալիս մարմնին

2.Էվգլենայի բազմացումըԷվգլենան հիմնականում բազմանում է անսեռ եղանակով՝ կիսվելով:Կիսվում է մարմնի երկարությամբ, սկզբում բաժանվում է կորիզը, որի մասերը միմյանցից հեռանում են, այնուհետև մտրակի կողքին աճում է երկրորդ՝ նոր մտրակ:

3.Հողաթափիկ ինֆուզորիայի տարածվածությունը արտաքին և ներքին կառուցվածքը Հողաթափիկ ինֆուզորիան ունի ցիտոպլազմայի արտաքին խիտ շերտ, որն ապահովում է նրա մարմնի հստակ ձևը

4.Հողաթափիկ ինֆուզորիայի բազմացում(անսեռ և սեռական)անսեռը դայե որ նա բաժանվում է մասերի և այդպես բազմանում

5․Ներկայացնել միաբջիջ կենդանիներին առաջացրած հիվանդությունները:Օրինակ՝ քնաղտ,դիզինտերիա,մալարիա(ընտրել մեկը և ներկայացնել)

աշխարհագրություն

Հայաստանում ատոմակայան կառուցելու մասին որոշումն ընդունվել է 1966 թվականի օգոստոսին Նախարարների խորհրդի և ՀԿԿ Կենտկոմի համատեղ նիստում, իսկ 1969 թվականի օգոստոսին՝ Հայկական ատոմակայանի առաջին փուլի նախագիծը (ՀԱԷԿ): ) երկու VVER-440 էներգաբլոկներով հաստատվել է ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդի կողմից։ ԱԷԿ-ի գլխավոր նախագծող է նշանակվել «Ատոմտեպլոէլեկտրոպրոեկտ» ինստիտուտի Գորկու մասնաճյուղը։

Հողաթափիկ ինֆուզորիյա

Հողաթափիկ ինֆուզորիան ունի 170–330 մկմ երկարություն (սովորաբար 200–300 մկմ)[6]: Մարմնի ցիտապլազմայի արտաքին շերտը (պելլիկուլա) խիտ է և ներառում է արտաքին թաղանթի տակ գտնվող թաղանթային հարթ ալվեոլներ, միկրոփողեր և ցիտոկմախքի այլ տարրեր։ Հողաթափիկ ինֆուզորիայի կառուցվածքը Բջջի մակերեսի վրա հիմնականում երկայնական շարքերով տեղակայված են թարթիչներ[7], որոնց քանակը կազմում է 10-ից մինչև 15 հազար[8]։ Յուրաքանչյուր թարթիչի հիմքում ընկած է հիմային մարմնիկը, իսկ կողքին՝ երկրորդը, որից թարթիչը չի անջատվում։ Ինֆուզորիաների մոտ հիմային մարմնիկներին է միացած ինֆրացիլիատուրան՝ ցիտոկմախքի բարդ կառուցվածքը։ Հողաթափիկի մոտ այն ներառում է դեպի ետ ուղղված պոստքինետոդեսմալ ֆիբրիլները և ճագաֆայթաձև տարամետ ուղղված լայնակի ֆիլամենտները։ Յուրաքանչյուր թարթիչի հիմքի մոտ առկա է արտաքին թաղանթների ներթափանցված հատված՝ պարասոմալ պարկ։ Թարթիչների միջև գտնվում են մանր իլիկաձև մարմնիկներ՝ տրիխոցիստներ[4][5], որոնք դիտվում են որպես պաշտպանության օրգանոիդներ[9]։ Նրանք գտնվում են թաղանթային պարկերում և բաղկացած են մարմնից և ծայրից։ Տրիխոցիստները կառուցվածքով տարբեր էքստրուսոմ օրգանոիդների տեսակ են, որոնց առկայությունը բնորոշ է ինֆուզորիաներին և նախակենդանիների մի շարք այլ խմբերի։ Նրանց մարմինը ունի լայնակի մանրագծեր 7 նմ պարբերականությամբ։ Ի պատասխան գրգռման (ջերմություն, բախում գիշատիչի հետ) տրիխոցիստների թաղանթային պարկը միաձուլվում է արտաքին թաղանթի հետ, իսկ տրիխոցիստը վարկյանի մեկ հազարերորդականում երկարում է 8 անգամ։ Ենթադրվում է, որ տրիխոցիստները, ջրում ուռչելով, կարող են դժվարացնել գիշատչի շարժումը։ Հայտնի են հողաթափիկ ինֆուզորիաների մուտանտներ, որոնք զուրկ են տրիխոցիստից և միանգամայն կենսունակ են։ Ընդհանուր առմամբ հողաթափիկ ինֆուզորիաներն ունեն 5-8 հազար տրիխոցիստ։ Հողաթափիկներն ունեն 2 կծկվող վակուոլներ բջջի առջևի եւ հետևի մասում[7]։ Դրանցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է ռեզերվուարից և դրանից հեռացող ճառագայթներից, որոնց շնորհիվ դրանք ստանում են աստղի տեսք[10][11]։ Ռեզերվուարը բացվում է դեպի դուրս, դրանից դուրս եկող ճառագայթները շրջապատված են բարակ խողովակների ցանցով, որով հեղուկը ցիտոպլազմայից հոսում է դրանց մեջ։ Ամբողջ համակարգը պահվում է որոշակի հատվածում միկրոփողերի ցիտոկմախքի միջոցով։

Вопросы к тексту։

  1. Что сегодня мы можем назвать шедевром, а что щедевром считалось в прошлом?
  2. Все ли гении способны создать шедевры?
  3. Почему сегодня искусство, кинематограф, наука обесценились? К чему это может привести?
  4. Сегодня, наряду с произведениями искусства древности, средневековья, стоят работы, которые по мнению многих не имеют смысла, но хранят в себе какую-то тайну (например — ,,Черный квадрат,, Малевича)․ Чем руководствуются люди, произнося слово ,,шедевр,,?
  5. Что нужно сегодня для того, чтобы создать шедевр — талант или везение?
  6. Почему мы не видим ничего подобного великим шедеврам искусства в наше время? Всё уже написано и все темы раскрыты, нечего больше сказать?

1)

сегодня все можно назвать шедевром, например картины и красивые машины, но тогда это были в основном картины

2)ДА

3)

Интернет появился в жизни людей, и люди перестали интересоваться искусством

5)

Например, счастливчики могут случайно поставить точку на картинке, и она станет шедевром.

6)

потому что люди не часто ходят в театры и музеи

Մալարիա

Մալարիան դա այրան վարաքում է որը փոխանցվում է մալարիաի մոծակներից մոծակները տարածված են Աֆրիկայում և Բրազիլիայում։ Մալարյան առաջացնում է գլխացավ, գլխապտույտ,փորացավ։ Բրազիլիայում կան կլինիկաներ որտեղ վարաքում են մոծակներին մալարիայով որպիսի գտնեն դեղամիջոց։

Մալարիայի մոծակը ապրում է բոլոր կլիմայական գոտիներում, բացառությամբ արկտիկական և անապատային մասերից։ Մալարիայով վարակվելու ռիսկը պահանջում է մոծակի առկայությունը (խայթոցը)։ Նման պայմաններ լինում են այնպիսի վայրերում, որտեղ ցածր ջերմություն չի լինում, առկա են ճահիճներ։

English

1.When I’ve got some money,i always put it in the bank and save it.

2.I work every Saturday to waste some money for myself.

3.I got to bad early on a Friday because I’ve got a Saturday job

4.I like to waste my money on clothes and CDs.

5.I don’t work at all because my parents give me pokcet money.

6.That film is really awful-so don’t waste your money by going to see it!

7.My brother works 9-5,five days a week-it’s a full time job!