մաթեմատիկա

 1. Ապրանքի գինը 5600 դրամ էր։ Այդ գինը նախ բարձրացավ 10%­ով, ապա իջավ նույնքան տոկոսով։Նախնական գնի համեմատ ավելի թա՞նկ, թե՞ ավելի էժան դարձավ ապրանքը։

5600:100×10=560

5600+560=6160

6160:100×10=616

6160-616=5544

2) Քարտեզի վրա երկու քաղաքների հեռավորությունը հավասար է

7 3/5 սմ­-ի։ Ինչի՞ է հավասար քաղաքների իրական հեռավորու­թյունը, եթե քարտեզի մասշտաբը 1 ։ 1000000 է։

5×7+3=38/5

38×1000000:5=7600000

7600000:100000=76(կմ)

3) 6 3/7, 15 2/3, 27 3/8 խառը թվերը ներկայացրե՛ք բնական թվի և կանոնավոր կոտորակի տարբերության տեսքով։

7-6  3/7=6+1- 6  3/7=4/7=7-4/7=6  3/7

Առաջադրանքներ (տանը)

4) Շախմատային մրցաշարում 120 խաղերից 42-­ն ավարտվել են ոչ-­ոքի արդյունքով։ Ոչ­ոքիների քանակը խաղերի ընդհանուր քա­նակի քանի՞ տոկոսն է։

42×100:120=35

5) Վերցված է մի բնական թիվ։ Եթե նրան գումարենք 15 և ստացված

գումարը բազմապատկենք 4-­ով, ապա կստացվի 80։ Ո՞րն է այդ թիվը։

80:4-15=5

6) Առաջին տրակտորը կարող է վարել դաշտը 15 օրում, իսկ

երկրորդը՝ 10 օրում։ Միասին աշխատելով՝ տրակտորները քանի՞ օրում կարող են վարել դաշտը։

10+15:2=25/2

25/2=12  1/2

Լրացուցիչ

7) Որո՞նք են Ֆիբոնաչիի թվերը,հավաքել  տեղեկություն Ֆիբոնաչիի և նրա անունը կրող թվերի մասին:

Այս թվերը ներկայացրեց 1202 թվականին Լեոնարդո Ֆիբոնաչչին, ով հայտնի է նաև որպես «Լեոնարդո Պիզացի»։ Սակայն հենց 19-րդ դարի մաթեմատիկոս Լուկասի «Ֆիբոնաչչիի թվերը» դարձավ համընդհանուր օգտագործելի։ Այնուամենայնիվ այդ թվերը հիշատակվել են ավելի վաղ՝ 1135 թվականին Գոպալան և Խեմաչանդրան `1150 թվականին։

Մաթեմ

Առաջադրանքներ

1) Համեմատե՛ք.

ա)16-ի 37 %-ը   =   37-ի 16 %-ը

բ) 72-ի 94 %-ը   =   94-ի 72 %-ը

գ) 88-ի 56 %-ը   =   56-ի 88 %-ը

2) Համաձուլվածքը բաղկացած է 25 % կապարից և 75 % երկաթից։

Քանի՞ կիլոգրամ կապար և քանի՞ կիլոգրամ երկաթ պետք է վերցնել 15 կգ այդպիսի համաձուլվածք ստանալու համար։

15×75:100=11.25

3) Կռահե՛ք քառակուսու կողմի երկարությունը, եթե նրա մակերեսն է`

ա) 36 սմ= 6×6

բ) 64 սմ2 = 8×8

գ) 1 սմ2 = 1×1

դ) 25 մմ2 = 5×5

ե) 49 մմ2 = 7×7

4) Ժամացույցի րոպեի սլաքը 1 ժամում պտտվում է 3600­ով։ Քանի՞

աստիճանով կպտտվի րոպեի սլաքը 5 րոպեում, 10 րոպեում, 15

րոպեում, 20 րոպեում։ Կազմե՛ք անցած ժամանակի և րոպեի

սլաքի պտտվելու անկյան մեծության միջև կախման աղյուսակը։

Ինչպիսի՞ կախում ստացվեց։

360:60=6

6×5=30

6×10=60

6×15=90

6×20=121

մաթեմատիկա

1)Քարտեզի վրա Դիլիջան և Արթիկ քաղաքների հեռավորությունը 12սմ է: Գտեք այդ քաղաքների հեավորությունը տեղանքում, եթե քարտեզի մասշտաբը 1:10000ճ0 է:12×1000000=1200000:100000=120 կմ

2)Քարտեզի վրա Գորիս և Վանաձոր քաղաքների հեռավորությունը 7սմ է: Գտեք այդ քաղաքների հեավորությունը տեղանքում, եթե քարտեզի մասշտաբը 1:500000 է:500000×7=3500000:100000=35

3) Տուրիստն ավտոբուսով գնաց 210կմ, իսկ գնացքով՝ 150%-ով ավելի, քան ավտոբուսով: Որքա՞ն գնաց տուրիստը:210:100×150=315,2)315+210=525

4) Քարտեզի վրա հատվածն ունի 8 սմ երկարություն։ Գտե՛ք քարտեզի մասշ­տաբը, եթե այդ հատվածին տեղան­քում համապատասխանում է մի հատ­ված, որի երկարությունը հավասար է`

ա) 8 կմ-ի, գ) 120 կմ-ի, ե) 1840 կմ-ի, է) 1600 կմ-ի,

բ) 2 կմ-ի, դ) 124 կմ-ի, զ) 1400 կմ-ի, ը) 2400 կմ-ի։

8 կմ=800000 սմ

8:800000=1:100000

2 կմ-200000 սմ

1:25000


  1. Ի՞նչ բնութագրական հատկանիշներ ունեն քիմիական ռեակցիաները։ժանգոտվել,վառվել։
  2. ………… ռեակցիաների ժամանակ մեկ բարդ նյութից առաջանում են երկու եւ ավելի նյութեր։ Միացում և քայքայում։
  1. Ձեզ հայտնի ի՞նչ պայմանների դեպքում են տեղի ունենում քայքայման ռեակցիաները։խոնավություն ու ջերմություն։
  2. ………… ռեակցիաների դեպքում երկու կամ ավելի նյութերից ստաց­վում է մեկ նոր նյութ։քայքայող
  3.  Բերե՛ք միացման ռեակցիաների օրինակներ:կոլա+մենթոս, կրակ+բենզին։
  4. …………… ռեակցիա է, որն ուղեկցվում է լույսի եւ ջերմության անջատումով։ օկսիդացում։
  5. Ի՞նչ պայման է անհրաժեշտ այրում տեղի ունենալու համար:ջերմություն
  1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում վառելանյութեր։պինդ-տորֆ հեղուկ-բենզին

  2. Թվարկե՛ք պինդ, հեղուկ եւ զազային վառելանյութերի տեսակներ:պինդ-տորֆ հեղուկ-բենզին գազային-մեթան
  1. Քիմիական ռեակցիաների ընթանալու անհրաժեշտ պայմաններ են ջերմություն
  2. ։
  3. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում էջրածնի եւ թթվածնի։ Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։ Գրի՛ր հավասարումը: 11.  Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիաներ.ա) C + O2 =CO2 գ) H2 + O2 =H2O. բ) CH4 = H2 + C  դ) Si+O2=SiO2                                             
 1. Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.

ա) բենզինի այրվելը, բ) եղյամի առաջացումը, գ) կաթի թթվելը,դ) ջրի եռալը, ե) հայելու փշրվելը:13. Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ.ա)    Արեւածագը,բ)  բնական գազի այրում գ) 2500 աստիճանում ջրի քայքայումը14. Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.1) փայտի վառվելը 2) ջրի եռալը, 3) մոմի հալվելը 4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում15.Ֆիզիկական երեւույթների տարատեսակներ են ……………:16.Բերե՛ք ֆիզիկական և քիմիական երևույթի օրինակներ:

Ձեռքերի խնամք

քանի որ մեր մարմնի ամենաոկտագործվող մասն է դրանք պետք է լվանալ, հատկապես, կենդանիներին սիրելուց, պետքարանից հետո, հողի հետ խաղալուց, հաց ուտելուց, դուրս, դռսից տուն գալուց,լվացվելու համար պետք է օկտագորել ջուր և օճառ: Օճառը լինում է երկու տեսակ պինդ և հեղուկ ավելի հարմար է հեղուկ քանի որ նա գտվում է փակ ամանի մեջ որովհետև ձեռքից ձեռք լվացվելուց պետք է ուշադրու դառձնել եղունգների տակին և մատերի արանքին լվացվելուց հանել զարդերը:Լվացվելուց հետո պետք է ձեռքերը չորացնե սրփիչով:

Руский язик

1. Дайте ответы — что такле ИСТИНА, а что такле ЛОЖЬ

ИСТИНА азначать правда.

ЛОЖЬ азначать не правда.

2. Приведите слова синонимы к словам ПРАВДА И ЛОЖЬ․

ПРАВДА – действительно, истина, разумеется, справедливость

ЛОЖЬ – неправда, обман, подделка, фальшивка, подлог

3. Приведите антонимы к словам ПРАВДА и ЛОЖЬ․

ПРАВДА – ложь, обман, неправда

ЛОЖЬ – правда, истина

4. Разбор пословиц и поговорок про Истину (правду) и Ложь

Գրաբարյան օրեր

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

կոյր — կույր

Բառարան

աչօք — աչքով

մտօք — մտքով

Հարցեր և առաջադրանքներ

1․Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու: Գրաբար և աշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛: Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է այն ավելի գեղեցիկ հնչում:

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով։

2․ Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստն արտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր:

Ես հասկանում եմ այս արտահայտությունը այսպես՝ վատ մտքով, սխալ մտքով, անխելք և այլն;

3․ Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել (գրաբ. կլինի` կոյր սրտիւ):

Մարդը կարող է լինել անսիրտ, անխիղճ, չար, ոչ բարի։

4․ Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք նախադասության իմաստն աշխարհաբար քանի՞ ձևով կարող ես արտահայտել:

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք։

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով։

Լավ է աչքով, քան մտքով։

Լավ է կույր աչքով, քան մտքով։

Լավ է աչքով, քան կույր մտքով

5․ Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը (նախադասությունն ազատ և ընդարձակ փոխադրիր):

Մաթեմ

1)Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի ­2/3-ը ամուր կազմով է։ 

Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։

60:3×2=40

2)Մրցավազքն անցկացվում էր 25 կմ երկարությամբ օղակաձև ճա­նապարհին։ Յուրաքանչյուր մեքենա մինչև վերջնագծին հասնելը 20 անգամ պիտի անցներ այդ ճանապարհը։ Մեքենաներից մեկին մինչև վերջնագիծը մնում էր անցնելու ամբողջ ճանապարհի ­1/5-ը։ Քանի՞ կիլոմետր էր անցել մեքենան։

25×20=500

500:5×1=100(կմ)

3)Աշխատանքի երկրորդ օրը խառատը մշակել է առաջին օրը մշակած մանրակների քանակի 8/15-­ը։ Ընդամենը քանի՞ մանրակ է մշակել խառատը այդ երկու օրում, եթե երկրորդ օրը նա մշակել է 64 մանրակ:

64:8×15=120

120+64=184

4)Ավազանում 600 մջուր կար։ Դրանից 125 մ3ը արտահոսեց։ Ավա­զանում եղած ջրի ո՞ր մասն արտահոսեց։

125/600=5/24

Առողջություն

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, երբ նա իրեն լավ է զգում։Առողջությունը կախավծ է հետեվյալ գործոններից․

1. ժռանգականություն

2. Սնունդ

3. Շրջակա միջավայր

4. Հիգիենա

5. Վնասակար սովորություններ

6. Աղքատ

7. Մարզանք

8. Նորմալ հոգեվիճակ

9. տասխանատու վարքագիծ

10. Կրթություն

Վերադասավորում եմ այս գործոնները ըստ կաևորությամբ․

1. Սնունդ

2. Կրթություն

3. Աղքատություն

4. Հիգիենա

5. Մարզանք

6. Շրջակա միջավայր

7. Վնասակար սովորություններ

8. Նորմալ հոգեվիճակ

9. Պասխանատու վարքագիծ

10. Ժռանգականություն

Ընտրության գործունեություն -կավագործություն
Մարզական ակումբ -հրաձգություն
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում — չեմ հաճախում
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս -չեմ հաճախում
Շուրջտարյա նախագծեր — ֆլեշմոբներ, թարգմանչական նախագծեր
Լրացուցիչ (տնային) աշխատանք — չկա