Մալարիա

Մալարիան դա այրան վարաքում է որը փոխանցվում է մալարիաի մոծակներից մոծակները տարածված են Աֆրիկայում և Բրազիլիայում։ Մալարյան առաջացնում է գլխացավ, գլխապտույտ,փորացավ։ Բրազիլիայում կան կլինիկաներ որտեղ վարաքում են մոծակներին մալարիայով որպիսի գտնեն դեղամիջոց։

Մալարիայի մոծակը ապրում է բոլոր կլիմայական գոտիներում, բացառությամբ արկտիկական և անապատային մասերից։ Մալարիայով վարակվելու ռիսկը պահանջում է մոծակի առկայությունը (խայթոցը)։ Նման պայմաններ լինում են այնպիսի վայրերում, որտեղ ցածր ջերմություն չի լինում, առկա են ճահիճներ։

English

1.When I’ve got some money,i always put it in the bank and save it.

2.I work every Saturday to waste some money for myself.

3.I got to bad early on a Friday because I’ve got a Saturday job

4.I like to waste my money on clothes and CDs.

5.I don’t work at all because my parents give me pokcet money.

6.That film is really awful-so don’t waste your money by going to see it!

7.My brother works 9-5,five days a week-it’s a full time job!

Գործնական քերականություն

1. Պարզի՛ր, թե քերականական ո՛ր հատկանիշի  հիման վրա է կազմվել յուրաքանչյուր խումբը (խմբի բոլոր բաոերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ ունեն): Ա. Ուրարտու, Արա Գեղեցիկ, Արագած, Արգիշտի, Նեղոս, Վահան Տերյան, «Անուշ», Ռուսաստանի Դաշնություն:Հատուկ գոյականներԲ. Մանկություն, միամտություն, ուրախություն, սուգ, վիշտ, ահ, հնարավորություն: Վերացական գոյականերԳ. Հայր, մայր, մարդ, կին, ընկեր, եղբայր, հոգեբան, ուսանողուհի, դերասանուհի, անձնավորություն: Անձնային Գոյականներ 2․Դո՛ւրս գրիր գոյականները՝ նշելով տեսակը, թիվը, հոլովը, առումը։ Աշուն Աշնան օրերն են հասել, Աշնան -գոյական ,իր եզակի թիվ հասարակ տրական հոլով ,որոշյալ առում Իջել է ամպը սարին,ամպը—գոյական ,իր եզակի թիվ հասարակ ,ուղական հոլով,որոշյալ առում Եւ հրաժեշտ է ասել, Կռունկը մեր աշխարհին:կռունկը-գոյական ,իր եզակի թիվ հասարակ ,ուղական հոլով,որոշյալ

Դեկտեմբեր ամսվա ամփոփում

1.Ներկայացնել ծաղկավոր բույսերի ընդհանուր բնութագիրը և տարածվածությունը: Հայտնի է մոտ 250 000 տեսակ, տարածված ամենուրեք, հատկապես խոնավ արևադարձային շրջաններում։

2.Ներկայացնել ծաղկավոր բույսերի ծաղկի կառուցվածք

Stream Ծաղկավոր բույսերի օրգանները։ Ծաղկի կառուվածքը, բեղմնավորումը։ by  SERGO X-RAY | Listen online for free on SoundCloud

3.Ծաղկավոր բույսերի ինքնափոշոտում

Ծաղկավոր բույսերի բազմացումը — դաս։ Կենսաբանություն, 7-րդ դասարան.

4.Ծաղկավոր բույսերի խաչաձև փոշոտում

5.Ինչ է ներկայացնում կրկնակի բեղմնավորումը: կրկնակի բեղմնավորում մի գործընթաց է, որը տեղի է ունենում բույսերի մեջ, որով pollen հացահատիկի գամետիկ միջուկներից մեկը (արական) պարարտացնում է կանանց վերարտադրողական բջիջը , իսկ մյուսը պարարտացնում է մեկ այլ բջիջ, որը տարբեր կլինի, եթե դա անգիոսերմ է կամ մի գենետիկ

6.Ներկայացնել սերմի կառուցվածքը և նրա դերը բնության մեջ7.Ինչպեսեն  տարածվում բույսերը

Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն:Նյութական կետ:Շարժման հետագիծ:Ճանապարհ:Հավասարաչափ շարժում:Արագություն:

Պատասխանել հետևյալ հարցերին.. 1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում: 2.բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ Օրիանկ՝ ջուրը հասում է, ժամացույցի սլաքնրեը պտտվում են, խնձորը ծառից ընկնում է և այլն։ 3.որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին Այն մարմինը, որի նկատմամբ դիտարկվում է այլ մարմինների շարժումը, կոչվում է հաշվարկման մարմին։ 4.Ինչն են անվանում նյութական կետ Այն մարմինը, որի չափերը տվյալ պայմաններում կարելի է անտեսել, կոչվում է նյութական կետ: 5.Որ դեպքում մարմինը կարելի է համարել նյութական կետ,.որ դեպքում՝ոչ Տվյալ պայմաններում նյութական կետ ասելով պետք է հասկանալ, որ միևնույն մարմինը որոշ շարժումների դեպքում կարելի է համարել նյութական կետ, իսկ որոշ շարժումների դեպքում` ոչ: 6.Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ Հետագիծ է կոչվում այն գիծը, որով տվյալ հաշվարկման համակարգում շարժվում է մարմինը։ Այն հնարավոր է լինել անտեսանելի և տեսանելի: Եթև շարժումը ուղիղ է, կոչվում է ուղղագիծ: 7.Ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ Հետագծի երկարությունը, որով մարմինը շարժվում է որոշ ժամանակահատվածում, կոչվում է անցած ճանապարհ։ 8.Ինչով է տարբերվում հետագիծն անցած ճանապարհից: Անցած ճանապարհը ենթադրում է որոշակի ժամանակահատված։ Իսկ հետագիծը՝ ոչ։ 9.Ո՞ր շարժումն է կոչվում հավասաաչափ: Հավասարաչափ շարժումը այն շարժում է, որի ընթացքում մարմինը կամայականչ հավասար ժամանակամիջոցում անցնում է հավասար ժանապարհ: 10..Ո՞ր մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը Հավասարաչափ շարժման արագությունը ֆիզիկական մեծություն է, որը հավասար է մարմնի անցած ժանապարհի հարաբերությանն այն ժամանակամիջոցին, որի ընթացքում մարմինն անցել է այս ճանապարհը: Բանաձևը. արագությունը = ժանապարհ : ժամանակամիջոց V = S : t 11..Ի՞նչ միավորներով է չափվում արագությունը՝ՄՀ-ում Արագության չափման միավորներ են՝ 1 մ/վ, 1 կմ/ժ: 12..Ինչպե՞ս որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը Հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարը գտնելու համար, պետք է գտնել արագության և շարժման ժամանակի արտադրյալը: Բանաձևը. ճանապարը = արագություն · ժամանակամիջոց S = V · t 13.Ինչպե՞ս որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը,եթե հայտնի են մարմնի արագությունն ու ճանապարհը,գրել բանաձևը: Հավասարաչափ շարժման ժամանակը գտնելու համար, պետք է գտնել ժանապարհի և արագության քանորդը: Բանաձևը. ժամանակամիջոց = ճանապարը : արագություն t = S : V 6. Ինչպե՞ս է շարժվում մարմինը, եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում: Եթե մարմնի վրա այլ մարմիններ չեն ազդում, ապա այն պահպանում է դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը:

Թեման․Իներցիայի երևույթը։Խնդիրների լուծումներ։

Կրկնել նախորդ դասը

Դասարաանում քննարկվող հարցեր․

1․Ինչպե՞ս է շարժվում մարմինը,եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում

Մարմինը շարժվում է ուղղաձիք և անվերջ:

2․Ո՞ր երևույթն  է կոչվում իներցիա

Այլ մարմինների ազդեցության բացակայությամբ մարմնի դադարի կամ ուղղագիծ շարժման վիճակը պահպանելու երևույթըկոչվում է իներցիա:

3․Ինչու՞ է վտանգավոր թռչել շարժվող ավտոբուսից

Որովհետև ինչպես գիտենք ավտոբուսի հետ միասին շարժվում է տվյալ մարմնի մարմինը: Մարմինը ցատ տետվելուց հետո ավտոբուսի արագության պատճառով կսկսի գլորվել գատակի, և կստանա վնասվածքներ:

4․Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի՞ իր արագությունը,թե՞ ոչ:

Ոչ, որովհետև ազդող մարմին չկա:

Մեխանիկական շարժում:Հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում

Առաջանդրանքների կատարում Գ. Մքիթարյանի <<Ֆիզիկայից գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ. մաս I>> խնդրագրքից: Էջ 17

Տարբերակ 1
I. (1) ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը մեկ այլ
մարմնի նկատմամբ անվանում են մեխանիկական շարժում:
Պատ.՝ 3


II. (2) Որ՞ շարժումն են անվանում հավասարաչափ: Այն շարժումը, որի դեպքում մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է
հավասար ճանապարհներ

Պատ.՝ 1


III. (2) Շարժվող գնացքի վագոնում նստած ուղևորը գտնվում է դադարի վիճակում վագոնի և վագոնում նստածբուղևորների

Պատ.՝ 1, 3

IV. (2) Մարդատար գնացքը ցանկացած 0,5ժ-ում անցնում է 60կմ
ճանապարհ, 15ր-ում’ ՅՕկմ, 1ր-ում’ 2կմ և այլն: Ի՞նչ շարժում է դա.

անհավասարաչափ 2. հավասարաչափ

որոշ տեղամասերում հավասարաչափ

S — մարմնի անցած ճանապարհը
t — շարժ. ժամանակ
v — արագություն