Մաթեմ

1)Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի ­2/3-ը ամուր կազմով է։ 

Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։

60:3×2=40

2)Մրցավազքն անցկացվում էր 25 կմ երկարությամբ օղակաձև ճա­նապարհին։ Յուրաքանչյուր մեքենա մինչև վերջնագծին հասնելը 20 անգամ պիտի անցներ այդ ճանապարհը։ Մեքենաներից մեկին մինչև վերջնագիծը մնում էր անցնելու ամբողջ ճանապարհի ­1/5-ը։ Քանի՞ կիլոմետր էր անցել մեքենան։

25×20=500

500:5×1=100(կմ)

3)Աշխատանքի երկրորդ օրը խառատը մշակել է առաջին օրը մշակած մանրակների քանակի 8/15-­ը։ Ընդամենը քանի՞ մանրակ է մշակել խառատը այդ երկու օրում, եթե երկրորդ օրը նա մշակել է 64 մանրակ:

64:8×15=120

120+64=184

4)Ավազանում 600 մջուր կար։ Դրանից 125 մ3ը արտահոսեց։ Ավա­զանում եղած ջրի ո՞ր մասն արտահոսեց։

125/600=5/24

Առողջություն

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, երբ նա իրեն լավ է զգում։Առողջությունը կախավծ է հետեվյալ գործոններից․

1. ժռանգականություն

2. Սնունդ

3. Շրջակա միջավայր

4. Հիգիենա

5. Վնասակար սովորություններ

6. Աղքատ

7. Մարզանք

8. Նորմալ հոգեվիճակ

9. տասխանատու վարքագիծ

10. Կրթություն

Վերադասավորում եմ այս գործոնները ըստ կաևորությամբ․

1. Սնունդ

2. Կրթություն

3. Աղքատություն

4. Հիգիենա

5. Մարզանք

6. Շրջակա միջավայր

7. Վնասակար սովորություններ

8. Նորմալ հոգեվիճակ

9. Պասխանատու վարքագիծ

10. Ժռանգականություն

Ընտրության գործունեություն -կավագործություն
Մարզական ակումբ -հրաձգություն
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում — չեմ հաճախում
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս -չեմ հաճախում
Շուրջտարյա նախագծեր — ֆլեշմոբներ, թարգմանչական նախագծեր
Լրացուցիչ (տնային) աշխատանք — չկա

1.Մարդը ստեղծում է անտառներ, կանաչ պուրակներ և արգելոցներ

  1. Հողի ու ջրի, թռչունների ու ձկների, վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում։
  2. Որո՞նք են թթվային անձրեւների առաջացման պատճառները, եւ ի՞նչ հե­ տեւանքներ կարող են դրանք ունենալ։

Օքսիդները խառնվելով ջրին առաջացնում են թթուներ ՝ ծծմբական թթու, ազոտական թթու և այլն։Այդ թթուները երկնքեց եկող անձրևի հետ խառնվում են և առաջանում են թթվային անձրևներ, որոնք թափվում են երկրագնդի մակերևույթի վրա։Թթվային անձրևները շատ վտանգավոր են շրջակա միջավայրի համար։Դրանք կարող են քայքայել հողը, շինությունները, հուշարձանները։

3.Ինչո՞ւ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը։

Այն չի կարելի այրել, քանի որ աղբի այրումից առաջանում են թունավոր նյութեր։