մաթեմատիկա

1)Քարտեզի վրա Դիլիջան և Արթիկ քաղաքների հեռավորությունը 12սմ է: Գտեք այդ քաղաքների հեավորությունը տեղանքում, եթե քարտեզի մասշտաբը 1:10000ճ0 է:12×1000000=1200000:100000=120 կմ

2)Քարտեզի վրա Գորիս և Վանաձոր քաղաքների հեռավորությունը 7սմ է: Գտեք այդ քաղաքների հեավորությունը տեղանքում, եթե քարտեզի մասշտաբը 1:500000 է:500000×7=3500000:100000=35

3) Տուրիստն ավտոբուսով գնաց 210կմ, իսկ գնացքով՝ 150%-ով ավելի, քան ավտոբուսով: Որքա՞ն գնաց տուրիստը:210:100×150=315,2)315+210=525

4) Քարտեզի վրա հատվածն ունի 8 սմ երկարություն։ Գտե՛ք քարտեզի մասշ­տաբը, եթե այդ հատվածին տեղան­քում համապատասխանում է մի հատ­ված, որի երկարությունը հավասար է`

ա) 8 կմ-ի, գ) 120 կմ-ի, ե) 1840 կմ-ի, է) 1600 կմ-ի,

բ) 2 կմ-ի, դ) 124 կմ-ի, զ) 1400 կմ-ի, ը) 2400 կմ-ի։

8 կմ=800000 սմ

8:800000=1:100000

2 կմ-200000 սմ

1:25000


  1. Ի՞նչ բնութագրական հատկանիշներ ունեն քիմիական ռեակցիաները։ժանգոտվել,վառվել։
  2. ………… ռեակցիաների ժամանակ մեկ բարդ նյութից առաջանում են երկու եւ ավելի նյութեր։ Միացում և քայքայում։
  1. Ձեզ հայտնի ի՞նչ պայմանների դեպքում են տեղի ունենում քայքայման ռեակցիաները։խոնավություն ու ջերմություն։
  2. ………… ռեակցիաների դեպքում երկու կամ ավելի նյութերից ստաց­վում է մեկ նոր նյութ։քայքայող
  3.  Բերե՛ք միացման ռեակցիաների օրինակներ:կոլա+մենթոս, կրակ+բենզին։
  4. …………… ռեակցիա է, որն ուղեկցվում է լույսի եւ ջերմության անջատումով։ օկսիդացում։
  5. Ի՞նչ պայման է անհրաժեշտ այրում տեղի ունենալու համար:ջերմություն
  1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում վառելանյութեր։պինդ-տորֆ հեղուկ-բենզին

  2. Թվարկե՛ք պինդ, հեղուկ եւ զազային վառելանյութերի տեսակներ:պինդ-տորֆ հեղուկ-բենզին գազային-մեթան
  1. Քիմիական ռեակցիաների ընթանալու անհրաժեշտ պայմաններ են ջերմություն
  2. ։
  3. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում էջրածնի եւ թթվածնի։ Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։ Գրի՛ր հավասարումը: 11.  Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիաներ.ա) C + O2 =CO2 գ) H2 + O2 =H2O. բ) CH4 = H2 + C  դ) Si+O2=SiO2                                             
 1. Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.

ա) բենզինի այրվելը, բ) եղյամի առաջացումը, գ) կաթի թթվելը,դ) ջրի եռալը, ե) հայելու փշրվելը:13. Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ.ա)    Արեւածագը,բ)  բնական գազի այրում գ) 2500 աստիճանում ջրի քայքայումը14. Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.1) փայտի վառվելը 2) ջրի եռալը, 3) մոմի հալվելը 4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում15.Ֆիզիկական երեւույթների տարատեսակներ են ……………:16.Բերե՛ք ֆիզիկական և քիմիական երևույթի օրինակներ: