մաթեմատիկա

  1. Ապրանքի գինը 5600 դրամ էր։ Այդ գինը նախ բարձրացավ 10%­ով, ապա իջավ նույնքան տոկոսով։Նախնական գնի համեմատ ավելի թա՞նկ, թե՞ ավելի էժան դարձավ ապրանքը։

5600:100×10=560

5600+560=6160

6160:100×10=616

6160-616=5544

2) Քարտեզի վրա երկու քաղաքների հեռավորությունը հավասար է

7 3/5 սմ­-ի։ Ինչի՞ է հավասար քաղաքների իրական հեռավորու­թյունը, եթե քարտեզի մասշտաբը 1 ։ 1000000 է։

5×7+3=38/5

38×1000000:5=7600000

7600000:100000=76(կմ)

3) 6 3/7, 15 2/3, 27 3/8 խառը թվերը ներկայացրե՛ք բնական թվի և կանոնավոր կոտորակի տարբերության տեսքով։

7-6  3/7=6+1- 6  3/7=4/7=7-4/7=6  3/7

Առաջադրանքներ (տանը)

4) Շախմատային մրցաշարում 120 խաղերից 42-­ն ավարտվել են ոչ-­ոքի արդյունքով։ Ոչ­ոքիների քանակը խաղերի ընդհանուր քա­նակի քանի՞ տոկոսն է։

42×100:120=35

5) Վերցված է մի բնական թիվ։ Եթե նրան գումարենք 15 և ստացված

գումարը բազմապատկենք 4-­ով, ապա կստացվի 80։ Ո՞րն է այդ թիվը։

80:4-15=5

6) Առաջին տրակտորը կարող է վարել դաշտը 15 օրում, իսկ

երկրորդը՝ 10 օրում։ Միասին աշխատելով՝ տրակտորները քանի՞ օրում կարող են վարել դաշտը։

10+15:2=25/2

25/2=12  1/2

Լրացուցիչ

7) Որո՞նք են Ֆիբոնաչիի թվերը,հավաքել  տեղեկություն Ֆիբոնաչիի և նրա անունը կրող թվերի մասին:

Այս թվերը ներկայացրեց 1202 թվականին Լեոնարդո Ֆիբոնաչչին, ով հայտնի է նաև որպես «Լեոնարդո Պիզացի»։ Սակայն հենց 19-րդ դարի մաթեմատիկոս Լուկասի «Ֆիբոնաչչիի թվերը» դարձավ համընդհանուր օգտագործելի։ Այնուամենայնիվ այդ թվերը հիշատակվել են ավելի վաղ՝ 1135 թվականին Գոպալան և Խեմաչանդրան `1150 թվականին։

Մաթեմ

Առաջադրանքներ

1) Համեմատե՛ք.

ա)16-ի 37 %-ը   =   37-ի 16 %-ը

բ) 72-ի 94 %-ը   =   94-ի 72 %-ը

գ) 88-ի 56 %-ը   =   56-ի 88 %-ը

2) Համաձուլվածքը բաղկացած է 25 % կապարից և 75 % երկաթից։

Քանի՞ կիլոգրամ կապար և քանի՞ կիլոգրամ երկաթ պետք է վերցնել 15 կգ այդպիսի համաձուլվածք ստանալու համար։

15×75:100=11.25

3) Կռահե՛ք քառակուսու կողմի երկարությունը, եթե նրա մակերեսն է`

ա) 36 սմ= 6×6

բ) 64 սմ2 = 8×8

գ) 1 սմ2 = 1×1

դ) 25 մմ2 = 5×5

ե) 49 մմ2 = 7×7

4) Ժամացույցի րոպեի սլաքը 1 ժամում պտտվում է 3600­ով։ Քանի՞

աստիճանով կպտտվի րոպեի սլաքը 5 րոպեում, 10 րոպեում, 15

րոպեում, 20 րոպեում։ Կազմե՛ք անցած ժամանակի և րոպեի

սլաքի պտտվելու անկյան մեծության միջև կախման աղյուսակը։

Ինչպիսի՞ կախում ստացվեց։

360:60=6

6×5=30

6×10=60

6×15=90

6×20=121