մայրենի

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Պատմի՛ր բանաստեղծությունը:
  2. Ըստ բանաստեղծության պատմի՛ր մոր մասին
  3. մայրն արդեն ծեր էր և իր բարակած ձեռքերի մեջ անընդհատ իլիկ եր մանում

  1. Գտի՛ր բնությունը պատկերող տողերը:

Արևը հանգչում է հեռվում,
Գետից բարձրանում է մշուշ

  1. Բացատրի՛ր պարզկա լեզու, մաշված ձեռքեր մակդիրները:
  2. անարատ,մաքուր լեզու, ծերացած ձեռքեր
  3. Բացատրի՛ր հստևյալ փոխաբերությունները`

Ա)Արևը  հանգչում է հեռվում:

մայրամուտ

Բ)Իլիկդ խոսում է անուշ:

իլիկի աշխատանքը

Գ) Դրախտ է նորից իմ հոգում

հոգում խաղաղություն է