русский язык

1. Вставьте окончания

Со станции Бологое отправляется поезд. Открывается дверь, входит эчеловек в светлой шляпе и в пальто. Он останавливается посреди вагона и смотрит на диваны. Он узнает его и улыбается. Иван Алексеевич вздыхает и садится. Начинается поздравления и обычные вопросы. Он обращаётся к проводнику. Счастливчик поднивается и смотрит на всех. Петр Петрович объясняет,что поезд идет в Москву. Иван Алексеевич бледнеети начинает быстро ходить по вагону. Счастливчик плачёт . Пассажиры собирают деньги на билет.

2. Напишите глагол в инфинитиве по образцу

дружба — дружить

ходьба, просьба, бег, чтение, наклейка,  осмотр, пение, круг, метла, нарушение, возвращение, звонок, укладка, опоздание

Ходба-ходет

просьба-просить

Бег-бегать

чтение-чиьать

наклейка-наклеить

осмотр-осмотреть

Пение-петь

Круг-кружить

Метла-мести

Нарушение-нарушать

возвращение-возвращать

Звонок-звонить

Укладка-укладывать

опоздание-опаздать

3. Выполните по образцу

театр для детей — детский театр

комната для игр — , здание из кирпича -, книга из библиотеки — , мороженое из сливок — , тарелка из бумаги — , парк в городе — , ветер с севера — , книжка для записей -, статья из журнала —

комната для игр -игровая комната

здание из кирпича-кирпичнле здание

книга из библиотеки -библиотекная книга

мороженое из сливок -сливочное мороженое

тарелка из бумаги -бумагная тарелка

парк в городе -городской парк

ветер с севера -северный ветер

книжка для записей -записная книжка

статья из журнала -журнальная статьиа.

բնագիտություն

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է ճահիճը: Ինչպե՞ս է առաջանում:
 2. Արդյոք կարո՞ղ են ճահիճներ առաջանալ չորային շրջաններում, ինչո՞ւ:
 3. Ճահիճների չորացման ի՞նչ եղանակներ գիտեք:
 4. Ճահիճներն ի՞նչ դրական և բացասական նշանակություն ունեն

 Երկրի մակերևույթի որոշ տարածքներում, որտեղ տեղումնե­րից առաջացած ջրերը հոսելու հնարավորություն չունեն, կուտակվում են որևէ գոգավորությունում և, քանի որ գոլորշացումն էլ շատ թույլ է, սկսում են աճել խոնավասեր բույսեր՝ առաջացնելով ճահիճներ:

Ճահիճներ կարող են առաջանալ նաև չորային շրջաններում՝ գրուն­տային ջրերի մակարդակի բարձրացման հետևանքով

Չորացումը կատարվում է տարբեր եղանակներով: Մի դեպքում փո­րում են ջրանցքներ, որոնցով հեռանում է կուտակված ջրի ավելցուկը: Հենց այս եղանակով են չորացնում Արարատյան դաշտի ճահիճները: Մյուս դեպքում ճահիճների չորացման համար դրանց տարածքում ա­ճեցնում են այնպիսի ծառեր կամ թփեր, որոնք շատ ջուր են կլանում: 

Չորացված ճահճի տարածքից մարդիկ տորֆ են արդյունահանում, որը և վառելիք է, և պարարտանյութ՝ բանջարաբոստանային մշակաբույսե­րի և ծաղիկների մշակման համար:

մայրենի

Կետերը  փոխարինի´ր  դ, տ կամ  թ տառերով (դ-տ-թ-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ):

Ար.դեն, հաղորդ.ել, արևմուտ.ք, զվարթ., սաղարթ.ախիտ, բրդ.ոտ,  ժողովուր.դ,   հեր.թ, օրիորդ., ընդ.ունակ, հանգստութ.յուն,  արտ.աքին,  չորրորդ.,  մարդ.կային.  անդա.դար,  փարթ.ամ:

 • Այս շարքում կա երկու բառ, որոնք կան Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ » բանաստեղծության մեջ: Գտի՛ր, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը, ապա բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր (բառի բաղադրիչների մասին կարդա, մուլտֆիլմը դիտիր այստեղ ):

ան-դադար,հանգստություն-հանգիստ_ություն

 • Արևմու.ք, սաղար.ախիտ, բր.ոտ, զվար.  բառերից առանձնացրո՛ւ արմատները և նոր բառեր կազմի՛ր:
 • արևմուտք-արևածաղիկ,արևածագ
 • սաղարթախիտ-սաղարթապատ,սաղարթածածկ
 • բրդոտ-բրդյա
 • զվարթ-վարդագույն,վարդաջուր
 • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, թե՞ շարժումը: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր:
 • իմ կարծիքով գերակշռում է շարժումը,որովհետև քամին անդադար ամպերը քշում է այս ու այն կողմ
 • Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դո՛ւրս գրիր և պատճառաբանիր, թե ինչու ես այդպես մտածում:

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ
Գահը իրենց հանգըստության,
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ
Գընում էին հալածական։

ինձ թվում է,որ այս տողերում ամպերը պոկվել են կանաչ սարի գագաթից,որը ւրենց գահն էր և դարձել են թափառական;

 • Ի՛նքդ վերնագրիր բանաստեղծությունը:
 • թափառական ամպերը

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․

18 և24֊1,2,3,6,9

18 և 9֊1,3,9

15 և 25֊1,5

2 Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․

4 և 14֊2

36 և 24֊6

27 և 45֊9

3 Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

5, 15, 9֊15,9

32, 81, 108֊32,108

110, 16, 25֊25,110

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․ 

18 և24-1,2,3,6,

(18,24)=6

18 և 9 1,2,3:

(18և9}=3

15 և 25 1,5: (15և25)=5

2 Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․ 

4 և 14 2

36 և 24 6

?

?

27 և 45 3:

3 Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

5,15, 9. 5,9

32, 81, 108

110, 16, 25

4․ Հեռուստամրցույթին մասնակցելու համար հավաքած մեծահասակներից և երեխաներից թիմեր պիտի կազմեն այնպես, որ բոլոր թիմերում լինեն հավասար քանակներով մեծահասակներ և հավասար քանակներով երեխաներ։ Աենաշատը քանի՞ այդպիսի թիմ կարելի է կազմել 24 մեծահասակներից և 30 երեխաներից։ 

Մեծահասակ-4

Երեխաններ-6

 5․ Ինչի՞ են հավասար ABCD ուղղանկյան պարագիծը ու մակերեսը, եթե շրջանագծերից յուրաքանչյուրի շառավիղը 2 սմ է։ պարագիծ-60

Մակերես-352

6․Մայրը գնեց խնձորներ և բաժանեց երեք երեխաների միջև։ Արսենին տվեց խնձորների կեսը և էլի կես խնձոր, Լիլիթին՝ մնացածի կեսը և էլի կես խնձոր, իսկ Դավիթին՝ մնացածի կեսը և վերջին կես խնձորը։ Յուրաքանչյուր երեխան քանի՞ խնձոր ստացավ ։4

Տնային առաջադրանքներ 

1 Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․ 

14 և 58 1,2

12 և 32 1,2,4,6

2 Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․ 

21 և 22 1

55 և 33 1

64 և 42 2

3 Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

14, 7, 4 7,4

18, 35, 55

35, 49, 55

4. Եռանկյան մի կողմի երկարությունը 7սմ4մմ է, երկրորդինը՝ 6մմ-ով ավելի, երրորդինը՝ առաջինից 6մմ-ով պակաս։ Որքա՞ն է եռանկյան պարագիծը։ երկ-7սմ10մմ

Երր-6սմ98մմ

 5. Երկու շտեմարաններում պահվում է ընդամենը 50տ780կգ ցորեն, ընդ որում երկրորդում՝ առաջինից 5տ330կգ-ով պակաս։ Քանի՞ կիլոգրամ ցորեն է պահվում շտեմարաններից յուրաքանչյուրում։

1-28055
2-22725