ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ջրոլորտի պահպանությունը: Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ նպատակով է օգտագործվում ջուրը երկրագնդի վրա:

Գետերի ու քաղցրահամ լճերի ջուրն օգտագործում են ոռոգման, կո­մունալ կենցաղային նպատակներով: Մեծ քանակությամբ ջուր օգտա­գործվում է նաև արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի համար: Գետերի վրա կառուցվել են բազմաթիվ էլեկտրակայաններ, որոնք բնակչությանն ապահովում են էլեկտրաէներգիայով:

 1. Ինչո՞վ են աղտոտված երկրագնդի ջրերը

Երկրագնդի վրա բազմաթիվ գետեր աղտոտված են արդյունաբերա­կան ձեռնարկություններից կատարվող արտանետումներով, կոյուղաջրե­րով, գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող պարարտանյութերով ու թու­նաքիմիկատներով: Առանձին գետերում ջուրը նույնիսկ թունավոր է և օգ­տագործման համար ոչ պիտանի:

 1. Ջրային ավազաններն աղտոտումից պահպանելու համար ի՞նչ աշ­խատանքներ են կատարվՈՒՄ

Կա­ռուցում են ջրամաքրման կայաններ: Բոլոր խոշոր քաղաքներն ունեն ջրա­մաքրիչ կայաններ, այդ թվում՝ նաև Երևանը:

 1. Ո՞րն է քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը

Աշխարհի շատ երկրներում քաղցրահամ ջրի «սով» է, որը պատճառ է դառնում բազմաթիվ հիվանդությունների, խլում մարդկային կյանքեր:

 1. Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդրի լուծման ի՞նչ ուղիներ գիտեք
 2. :

Երկիր մոլորակի յուրաքանչյուր բնակչի պարտքն է խնայողաբար օգ­տագործել և պահպանել ջրային պաշարները՝ ապագա սերունդների հա­մար ևս: Ջրի մաքրությունը կենսական հարց է բոլոր երկրների համար:

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՌՑԱԴԱՇՏԵՐ

 1. Ի՞նչ է սառցադաշտը: Ինչպե՞ս է առաջանում:

Ձյան բազմամյա բնական կուտակումից առաջացած սառցի հսկայական զանգվածը կոչվում է սառցադաշտ:

 1. Որո՞նք են սառցադաշտերի երկու հիմնական տիպերը:

Առանձնացնում են սառցադաշտերի երկու տիպ՝ ծածկույթային և լեռնահովտային:

 1. Ի՞նչ է այսբերգը: Ինչպե՞ս է առաջանում

Սառցադաշտերից դեպի օվկիանոս են սահում,  իջնում առանձին սառ­ցե զանգվածներ, որոնք ցամաքի ափամերձ մասերում օվկիանոսի հսկա ալիքների շնորհիվ պոկվում են և լողում օվկիանոսի ջրերում: Այդ լողացող հսկա սառցասարերն անվանում են այսբերգներ:

 1. :
 2. Ի՞նչ աշխատանք է կատարում սառցադաշտը:

Լեռնալանջի թեքությամբ սառցադաշտային լեզվակը՝ գետի նմանվող սառույցը, դանդաղ շարժվում է. կարծես սահում է: Սառցադաշտը   շարժվե­լիս կատարում է քայքայիչ աշխատանք:

ԹՌՉՈՂ ՁՈՒԿԸ

Մի օր երեխաներով որոշեցինք գնալ ձկնորսության: գնացինք գնացինք, ու մի պոքր լիճ տեսանք:Այդ լճից մի մեծ ձուկ բռնեցինք, այնքան մեծ, որ չգիտեինք ինցպես տուն տանենք: Որոշեցինք քույրիկիս փոքրիկ դոույլիկի մեջ դնել, բայց դույլիկի մեջ ինչ ասես կար և ձուկը կորավ մեջը:Երբ տուն հասանք և դույլիկը դատարկեցինք, պարզվեց որ ձուկը թռչունի պես թռել գնացել էր:

մաթեմատիկա

2․ Շրջանաձև վազքուղու մեկնարկային կետից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ դուրս եկան երկու հեծանվորդ։ Քանի՞ րոպեից նրանք նորից կհանդիպեն մեկնարկային կետում, եթե նրանցից մեկը մի լրիվ պտույտը կատարում է 8 րոպեում, մյուսը՝ 10 րոպեում։

10-1,2,3,4,5,10

8-1,2,3,4,5,8

Դասարանի աշակերտներին հավասարապես բաժանեցին 161 տետր և 230 գիրք։ Քանի՞ աշակերտ կա դասարանում։

230-1, 2, 5, 10, 23, 230

161-1,7,23,161

Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

 • [12,8]=24
 • [7,8]=56
 • [4,5]= 20
 • [3,11]=33
 • [5,12]=60

Դասարանի աշակերտներին հավասարապես բաժանեցին 22 տետր և 77 գիրք։ Քանի՞ աշակերտ կա դասարանում։

22-11

77-11