մայրենի

  1. Անգի՛ր սովորիր Հ. Թումանյանի «Պատրանք» բանաստեղծությունը:
  2. Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր, բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
  3. Գրի՛ր պատրանք, մութ, քաջ, կուսական բառերի հոմանիշները:

տեսիլք, խավար, արի, ջինջ

  1. Բացատրի՛ր բանաստեղծության վերնագիրը:

չալակ-ձեռնափայտ

պատրանք-տեսիլք

կուսական-մաքուր,ջինջ

զիլ-բարձր ձայն