ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․ 

18 և24-1,2,3,6,

(18,24)=6

18 և 9 1,2,3:

(18և9}=3

15 և 25 1,5: (15և25)=5

2 Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․ 

4 և 14 2

36 և 24 6

?

?

27 և 45 3:

3 Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

5,15, 9. 5,9

32, 81, 108

110, 16, 25

4․ Հեռուստամրցույթին մասնակցելու համար հավաքած մեծահասակներից և երեխաներից թիմեր պիտի կազմեն այնպես, որ բոլոր թիմերում լինեն հավասար քանակներով մեծահասակներ և հավասար քանակներով երեխաներ։ Աենաշատը քանի՞ այդպիսի թիմ կարելի է կազմել 24 մեծահասակներից և 30 երեխաներից։ 

Մեծահասակ-4

Երեխաններ-6

 5․ Ինչի՞ են հավասար ABCD ուղղանկյան պարագիծը ու մակերեսը, եթե շրջանագծերից յուրաքանչյուրի շառավիղը 2 սմ է։ պարագիծ-60

Մակերես-352

6․Մայրը գնեց խնձորներ և բաժանեց երեք երեխաների միջև։ Արսենին տվեց խնձորների կեսը և էլի կես խնձոր, Լիլիթին՝ մնացածի կեսը և էլի կես խնձոր, իսկ Դավիթին՝ մնացածի կեսը և վերջին կես խնձորը։ Յուրաքանչյուր երեխան քանի՞ խնձոր ստացավ ։4

Տնային առաջադրանքներ 

1 Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․ 

14 և 58 1,2

12 և 32 1,2,4,6

2 Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․ 

21 և 22 1

55 և 33 1

64 և 42 2

3 Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

14, 7, 4 7,4

18, 35, 55

35, 49, 55

4. Եռանկյան մի կողմի երկարությունը 7սմ4մմ է, երկրորդինը՝ 6մմ-ով ավելի, երրորդինը՝ առաջինից 6մմ-ով պակաս։ Որքա՞ն է եռանկյան պարագիծը։ երկ-7սմ10մմ

Երր-6սմ98մմ

 5. Երկու շտեմարաններում պահվում է ընդամենը 50տ780կգ ցորեն, ընդ որում երկրորդում՝ առաջինից 5տ330կգ-ով պակաս։ Քանի՞ կիլոգրամ ցորեն է պահվում շտեմարաններից յուրաքանչյուրում։

1-28055
2-22725

բնագիտություն

Ստորերկրյա ջրեր: Աղբյուրներ, արտեզյան ջրեր

Հարցեր և առաջադրանքներ

Ստորերկրյա ջրերը քիչ են աղտոտված: Այս ջրերը շատ ավելի մաքուր են, քան գետերի և լճերի ջրերը: Ուստի այս ջրերը կարելի է առանց լրացուցիչ մաքրման օգ­տագործել խմելու և կենցաղային այլ նպատակների համար:

6.Ստորերկրյա տաք ջրերը, գեյզերներն օգտագործում են նաև բնակա­րանների և ջերմոցների ջեռուցման նպատակներով:

5.Բավական է վերին ջրամերժ շերտը ծակել, և ջուրը սեփական ճնշման տակ դուրս կշատրվանի Երկրի մակերևույթ: Այդ ջրերն անվանում են արտեզյան: 

4.Ստորերկրյա ջրերը, երկրակեղևում անցնելով տարբեր ապարաշերտերի միջով, իրենց մեջ լուծում են զանազան հանքային նյութեր, աղեր, գազեր և դուրս են գալիս Երկրի մակերևույթ որպես հանքային աղբյուր­ներ:

Հանքային աղբյուրների ջրերն ունեն բուժիչ հատկություն: Մեր երկրում հայտնի են Ջերմուկի, Արզնու, Բջնիի հանքային աղբյուրները: Աղբյուրները կարող են լինել տաք և  սառը: Հանքային տաք ջրերը կոչվում են ջերմուկներ:

3.Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի լինում են գրունտային և միջշերտային:

2.տուֆը, ավազը

 1.Ստորերկրյա ջրերը գոյացել են Երկրի մակերևույթից անձրևաջրերի և հալոցքային ջրերի ներծծման և կուտակման հետևանքով

 1. Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։
 2. Որո՞նք են ջրաթափանց և ջրամերժ ապարները: Բերեք օրինակներ։
 3. Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում:
 4. Ի՞նչ են աղբյուրը, գեյզերը, հանքային ջուրը:
 5. Ո՞ր ջրերն են կոչվում արտեզյան:
 6. Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը

մաթեմատիկա

1․ 83, 12, 129, 6534, 5355թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։

12, 129,  6534, 5355

2․ Որոշե՛ք, թե 91917, 56574, 828 թվերից որոնք են բաժանվում 9-ի։

91917, 56574, 92 

3․    230, 1200, 5250, 324, 535160, 73489138  թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։

1200, 133 790

4․ Կբաժանվի՞ արդյոք 3-ի այն թիվը, որը բաժանվում է 9-ի։  

Ոչ բոլոր թվերը։

Տնային առաջադրանքներ

1․ 65, 1025, 8371, 893 թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։ 

2․ Որոշե՛ք, թե 65382, 63, 567 թվերից որոնք են բաժանվում 9-ի։ 

567

3․ 15, 32, 100, 124, 266, 348, 5000, 301 թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։

32, 100, 124, 348, 5000 

մայրենի

 1. Անգի՛ր սովորիր Հ. Թումանյանի «Պատրանք» բանաստեղծությունը:
 2. Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր, բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
 3. Գրի՛ր պատրանք, մութ, քաջ, կուսական բառերի հոմանիշները:

տեսիլք, խավար, արի, ջինջ

 1. Բացատրի՛ր բանաստեղծության վերնագիրը:

չալակ-ձեռնափայտ

պատրանք-տեսիլք

կուսական-մաքուր,ջինջ

զիլ-բարձր ձայն

մայրենի

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Պատմի՛ր բանաստեղծությունը:
 2. Ըստ բանաստեղծության պատմի՛ր մոր մասին
 3. մայրն արդեն ծեր էր և իր բարակած ձեռքերի մեջ անընդհատ իլիկ եր մանում

 1. Գտի՛ր բնությունը պատկերող տողերը:

Արևը հանգչում է հեռվում,
Գետից բարձրանում է մշուշ

 1. Բացատրի՛ր պարզկա լեզու, մաշված ձեռքեր մակդիրները:
 2. անարատ,մաքուր լեզու, ծերացած ձեռքեր
 3. Բացատրի՛ր հստևյալ փոխաբերությունները`

Ա)Արևը  հանգչում է հեռվում:

մայրամուտ

Բ)Իլիկդ խոսում է անուշ:

իլիկի աշխատանքը

Գ) Դրախտ է նորից իմ հոգում

հոգում խաղաղություն է