1.Մարդը ստեղծում է անտառներ, կանաչ պուրակներ և արգելոցներ

  1. Հողի ու ջրի, թռչունների ու ձկների, վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում։
  2. Որո՞նք են թթվային անձրեւների առաջացման պատճառները, եւ ի՞նչ հե­ տեւանքներ կարող են դրանք ունենալ։

Օքսիդները խառնվելով ջրին առաջացնում են թթուներ ՝ ծծմբական թթու, ազոտական թթու և այլն։Այդ թթուները երկնքեց եկող անձրևի հետ խառնվում են և առաջանում են թթվային անձրևներ, որոնք թափվում են երկրագնդի մակերևույթի վրա։Թթվային անձրևները շատ վտանգավոր են շրջակա միջավայրի համար։Դրանք կարող են քայքայել հողը, շինությունները, հուշարձանները։

3.Ինչո՞ւ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը։

Այն չի կարելի այրել, քանի որ աղբի այրումից առաջանում են թունավոր նյութեր։

Am, is, are

1. My father is a bank manager.

2. They are abusing me.

3. My friends are going to see a movie tonight.

4. My mother is a teacher.

5. My neighbours are very kind.

6. Cows are grazing the field.

7. The gardener are watering the plans.

8. I am a good boy.

9. Children are playing in the field.

10. Arul and Mayank are good friends.

11. My teacher is tall and beautiful.

12. We are going to the market.

13. It is very cold outside.

14. The fish is swiming in the pool.

15. They are reading books.

16. Nisha and Anisha are singing songs.

17. The principal is sitting in his office.

18. How old are you?

19. I am six years old.

20. There are 12 months in a year.

21. There are a window on the wall.

22. You are very smart.

23. Where are she going.

24. What are you doing.

25. How are you mother now?

26. When are they coming home?

27. I am late to school.

28. Those crayons are yours.

29. That is my school.

30. These are my notebooks.

31. That ball is mine.

32. Your clothes are very colorful.

33. There are many flowers in the garden.

34. The cat is feeding its kittins.

35. Meny people are sitting in the room.

36. Women are dancing.

37. Men are watching television.

38. Players are in the field.

39. My mother is in the kitchen.

40. My parents are not at home.

41. My younger sister is crying.

42. I am feeling tired.

43. Your mobile phone is ringing.

44. Where are they playing.

45. They are playing in the field.

46. We are good friends.

47. I am a good student.

48. These crayons are mine.

49. They are my cousins.

50. These toys are yours.

51. it is a very good book.

52. It is raining heavily.

53. Where are your parents?

54. They are in office.

55. Are you hungry?

56. No, I am not hungry.

57. Is he your brother?

58. No, he is my best friend.

59. Where are my books?

60. Your books are in your bag.

մաթեմատիկա

1) Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2 է։

Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մա­կերեսի 16 %-ը։

900:100=9

9×16=144

2) Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։

300:100=3

3×20=60

3)Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝

30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել

երկու գյուղացիները։

1500:100=15

15:30=450

1500-450=1050

1500+1050=2550

4)Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի ¼-ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։

100:4=25

Руский язык

Упражнение 1. Напишите сколько времени на всех часах.

teaching_time_4

1. 2:40 без двадцати минут три

2. 7:30 половина восьмого

3. 5:50 без десяти минут шесть

4. 10:30 половина одиннадцатого

5. 6:20  двадцать минут шестого

6. 11:40 без двадцати минут двенадцать 

7. 9:50 без десяти минут десятого

8. 3:00 три часа

9. 12:20  двадцать минут двенадцатого

Մաթեմ

1. Գտե՛ք այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց միավորը մեծ կամ հավասար է տասնավորին։

1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

2. Երկու հաջորդական կենտ թվերի արտադրյալը հավասար է 143: Գտե՛ք այդ թվերի գումարը:

11+13=24

3. Գտե՛ք ?-ը:

Подпись отсутствует
1+10×2=21

4. Մայրիկը սեղանին թողել էր 9 կտոր շոկոլադ և յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ երեխային թույլ էր տվել ուտել միայն մեկ կտոր։ Առաջին կտորն ուտելուց քանի՞ ժամ անց կվերջանան շոկոլադի կտորները, եթե երեխան լսի իր մայրիկին և միանգամից չուտի ամբողջ շոկոլադը:

9-1=8

8×30:60=4

5. Արամը կերավ ափսեում եղած ծիրանների 3/11 մասը, Արմանը կերավ մնացած ծիրանների 3/8 մասը, արդյունքում ափսեում մնաց 10 ծիրան։ Սկզբում քանի՞ հատ ծիրան կար ափսեում։

10:5×8=16

6. 1000 կգ ցորենից ստացվում է 210 կգ բարձրորակ ալյուր: Քանի՞ կգ ցորեն է անհրաժեշտ 42 կգ ալյուր ստանալու համար:

1000×42:210=200

7. 18 տարի առաջ մայրիկը որդուց մեծ էր 3 անգամ, իսկ հիմա մեծ է 2 անգամ: Քանի՞ տարեկան է նրանցից յուրաքանչյուրը:

8. Ճանճը ունի 6 ոտք, սարդը՝ 8 ոտք: 3 ճանճը և 2 սարդը միասին ունեն այնքան ոտք, որքան ոտք ունեն 9 հավը և քանի՞ կատուն:

3×6=18

2×8=16

16+18=34

9×2=18(Հավ )

34-18=16

4:16=4(Կատու)

9. Գտե՛ք օրինաչափությունը և ?-ի փոխարեն գրե՛ք բաց թողնված թիվը` 120, 81, 48, ?, 0։

120, 81, 48, 21, 0։

10. Ձեռքի գնդակի մրցաշարում չորս մարզիկներ խփել են տարբեր քանակի գոլեր: Չորս մարզիկներից ամենաքիչ գոլ խփել է Մեսրոպը: Մյուս երեք մարզիկները միասին խփել են 20 գոլ: Ամենաշատը քանի՞ գոլ կարող էր խփել Մեսրոպը:

17 գոլ

Մաթեմատիկա

5)Որքա՞ն է 536­ի 100 %­ը։

536

6) Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

500:100=5

5×10=50

500+50=550

7)Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։

900:15=60

900+60=960

800:20=40

800+40=840

900-ի 15 % > 800-ի 20 %

8)Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.

ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը. 10

բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները. 10

գ) 1 քառակուսի մետրի քանի՞ տոկոսն է 1000 քառակուսի սանտի-

Մետրը։ 10

Տրամաբանական թերթիկ 2.

1. Բանկիրը մոռացել է, թե որ բանալին որ անցքի համար է:  Ամենաքիչը քանի՞ փորձից նա բանալիները ճիշտ կօգտագործի:3

2.Հաշվիր մեծ եռանկյան պարագիծը:6+8+10+12=36

 3.Շան և գորտի հեռավորությունը 23 մ է:  Ամեն ցատկին շունը թռնում է  3 մ իսկ գորտը՝  2 մ:  Քանի՞ ցատկից հետո շունը կբռնի գորտին:23 ցատկ

Рубрика: Բանավոր մաթիկա | Leave a reply

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 20-30 Տրամաբանական թերթիկ 3.

Posted on 

Սեպտեմբերյան տրամաբանական թերթիկներ

1. Միայն չորսեր և յոթեր գումարելով՝ ստացի՛ր 73: 7x7x6x4=73

2. Գտի՛ր այն ամենափոքր բնական թիվը, որի թվանշանների արտադրյալը 120 է:3×40

3. Երեքհարկանի բուրգ կառուցելու համար օգտագործել են 1+9+25=35 խորանարդ (տե՛ս նկարը): Այդպիսի յոթհարկանի բուրգ կառուցելու համար քանի՞ խորանարդ է անհրաժեշտ:1+9+25+49+83+125+175=467

Подпись отсутствует
Подпись отсутствует

4. Քանի՞ տարբեր ճանապարհով կարող ես A քաղաքից հասնել B քաղաք (տե՛ս նկարը)՝ հետևելով սլաքներին:5ճանապարհով

5. Ավագ եղբայրը տնից մինչև դպրոց ճանապարհը քայլելով անցնում է 30 րոպեում, իսկ կրտսերը՝ 40 րոպեում: Ավագ եղբայրը քանի՞ րոպե հետո կհասնի կրտսերին, եթե վերջինս եղբորից 5 րոպե շուտ է դուրս եկել տնից:

6. Առավոտյան ժամը 8:00 է: Այդ պահից հետո որքա՞ն ժամանակ անց ժամացույցի րոպեի և ժամի սլաքները 4-րդ անգամ իրար կհանդիպեն (այսինքն՝ իրար վրա կգտնվեն): 3:40

9. Չորս սկյուռիկ միասին 2016 կաղին կերան՝ յուրաքանչյուրը 102 հատից ոչ պակաս: Հայտնի է, որ առաջին սկյուռիկը կերել է ամենաշատը, իսկ երկրորդը և երրորդը միասին կերել են 1275 կաղին: Քանի՞ կաղին է կերել առաջին սկյուռիկը:639

Բնագիտություն

Դասարանական 1

Այրում։ Հրդեհի հանգցնելը

Պատասխանել հարցերին

1Ի՞նչ է այրումը։ Ինչո՞վ է ուղեկցվում այն:Այրումը քիմիական պռոցես է որում անջատվում է լույս և ջերմություն:

2. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։վառելու համար պետք է ջերմություն և թթվածին

3. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։ջուր, թթվածինը փագելով և փռփուռով:

4. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։թռչած շորը դնել բերանին ևպարկել գետնին,

ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐ

5124
  1. Ֆանի քաղաքում կար 100 ճագար, և ութ ամիսը մեկ ճագարները կրկնապատկվում էին:  Ինչքա՞ն ժամանակ առաջ էր ճագարների քանակությունը 8 -ից քիչ:3տարի 6ամիս
  2. Հաշվիր ծովափնյա քարերի թվաբանական միջինը:էէէ27:6=4,5
  1. Քանի երկնիշ թիվ կարող ես գրել, որոնց թվանշանների գումարը 5 է: 14,23,32,41,50